Bo Frank, Växjö kommun hälsar deltagarna i LÅGAN välkomna när startmötet inleds med lunch den 24 november kl. 12 på restaurang Teaterparken i Växjö. LÅGAN är en samverkansplattform mellan Energimyndigheten, Sveriges Byggindustrier och bygg- och fastighetssektorn. Det är föreningen GodaHus, som stöttas av Energikontor Sydost, som bjuder in till den första nätverksträffen för deltagarna.

der in till den första nätverksträffen för deltagarna.

Syftet med LÅGAN är att bidra till omställning av energisystemet och till att Sverige ska uppfylla sina energimål genom att bostads- och lokalsektorn starkt effektiviserar sin energianvändning. Att bygga nytt och renovera byggnader till byggnader ned mot så kallade nära nollenergibyggnader är högt prioriterat. LÅGAN främjar en nationell marknad för byggande av lågenergihus och energirenoveringar genom regional klustersamverkan.

Första dagen används för erfarenhetsutbyte mellan de fem nätverken som deltar i LÅGAN. Det är förutom GodaHus (som verkar i sydost) också dess motsvarigheter i Örebro, Värmland, Dalarna och Västerbotten, samt Sveriges Byggindustrier och Chalmers som utgör projektledning för LÅGAN.

Den 25 november blir det studiebesök på kvarteret Alabastern (ombyggnation flerbostadshus), Pär Lagerqvist skolan (nybyggnation) och ett plushus i Gemla (nybyggnation flerbostadshus).

Se bifogat program för detaljer.

För mer information, kontakta

Stefan Olsson

0709-89 01 81, stefan.olsson@energikontorsydost.se
Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56