Den 21-28 november anordnas 57 spännande projekt om att förebygga avfall, på mer än 250 olika orter i Sverige - veckan "Europa minskar avfallet" går av stapeln! Allt från projekt för att minska matsvinnet i livsmedelshandel till att uppmuntra till återanvändning av kläder och saker via biståndsorganisationer. Bland mycket, mycket annat. Projekt som förhoppningsvis kommer att fortleva även efter veckans slut.

Mängden avfall har ökat stadigt eftersom konsumtionen ökat stadigt. Varje svensk gav upphov till i genomsnitt 512 kg hushållsavfall år 2008, även om vi återvinner det mesta (97 procent) som material och energi.

"Europa minskar avfallet" är ett projekt som pågår samtidigt i tio europeiska länder. Genom aktiviteterna ska vi lära oss hur miljön påverkas av det vi slänger och vad var och en av oss kan göra för att minska mängden avfall.

Exempel på aktiviteter i Sverige under veckan:

  • En restaurangkedja med ca 150 restauranger väger hur mycket matavfall som slängs i köket och av gästerna. Mängden rapporteras sedan så att både gäster och personal kan ta del av resultaten.
  • Sopbilskortege för att visa hur mycket avfall som samlas in i kommunen varje dag. Man räknar med 30 bilar på rad!
  • Ansvariga för avfallshanteringen i olika kommuner bjuds in till ett besök hos Erikshjälpen. Syftet är att få till stånd ett bredare samarbete med hjälporganisationer och skapa nya vägar för att samla in kläder.
  • Ett företag ser veckan som ett bra tillfälle att försöka göra något för att minska avfallet inom företaget. Alla 200 anställda uppmanas att komma med förslag hur de ska kunna minska sitt avfall internt.
  • En konstnär genomför installationen "no waste cooking" på Galleri Studio 44 i Stockholm. Fullt ätbar och fräsch mat som inte längre går att sälja i butik, tillagas på plats i galleriet och serveras gratis till besökarna. Konstnären anordnar en diskussion med två forskare om bl a datummärkning och matens klimatpåverkan. I galleriet visas filmen "Waste equals food" och konstverket "Fata Morgana" som är ett fotografi av ett gigantiskt sopberg.

Alla aktiviteter som anordnas under Europa minskar avfallet finns på www.minskaavfallet.se. Följ oss under veckan, vi kommer att rapportera om många aktiviteter.

Fakta:

Veckan "Europa minskar avfallet" är ett 3-årigt projekt, som stöds av EU-kommissionen. Avfall Sverige är nationell samordnare och projektet stöds av Naturvårdsverket. Inom projektet betonas speciellt vikten av att förhindra att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet.

Under veckan kommer aktiviteter att anordnas runt om i Sverige. Målet är att nå så många invånare som möjligt. Genom aktiviteterna ska vi lära oss hur miljön påverkas av allt det vi slänger och vad var och en av oss kan göra för att minska sitt sopberg.

Läs mer på www.minskaavfallet.se eller www.avfallsverige.se

För mer information, kontakta:

Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

Anna Åhlander, projektledare Avfall Sverige, tel 040 167 175, anna.ahlander@avfallsverige.se
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20