Bild från seminarium.

Frukostseminarium med Orden på jobbet.

  • Tisdagen den 3 juli kl 8.30-10.15. (Kaffe och macka 8.30. Seminariet börjar 9.00)
  • F-huset, Uppsala universitet - Campus Gotland, Skeppsbron 24, Sal F14

Idag måste man läsa och skriva i alla jobb. Hur går det för den som har läs- och skrivsvårigheter? Det har projektet Orden på jobbet tagit reda på mer om.

Vi har träffat vårdpersonal, chaufförer och industriarbetare, som berättar om hur de hanterar ord och siffror i sitt arbete.  Nu vill vi dela med oss av deras erfarenheter, ge tips och berätta och möjligheter som finns.

Genom projektet vill Dyslexiförbundet visa att svårigheter med ord och siffror kan övervinnas. Och att även den som har läs- och skrivsvårigheter kan jobba med det den vill.

Projektet stöds av Arvsfonden och genomförs i samarbete med IF Metall, Kommunal, Transport, forskare och myndigheter.

Läs mer på www.ordenpajobbet.se

Kontakt: Janet Eltebo, projektledare, 070-2386330, janet.eltebo@dyslexi.orgDyslexiförbundet är ett förbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilda personens behov. Förbundet har nära 8.000 medlemmar organiserade i cirka 50 föreningar runt om i landet.


Kontakt


Bengt-Erik Johansson

förbundsordförande

bengt-erik.johansson@dyslexi.org

070-238 63 20

Ester Hedberg

pressansvarig

ester.hedberg@dyslexi.org

070-867 29 12

Helena Borges

Projektledare

helena.borges@dyslexi.org

0706727780