Svenska kyrkans församlingar är i de flesta fall huvudman för samhällets begravningsverksamhet. Men hur självklart är det i ett mångkulturellt samhälle?Jan-Olof Aggedal och Bo Silfverberg kommer nu ut med boken "Begravningsverksamheten och Svenska kyrkan".

– Boken belyser hur staten låter en alltmer komplex samhällsfunktion vila på en organisation med allt mindre förankring i befolkningen. Alla som är intresserade av samhällsfrågor bör fundera på om dagens ordning stämmer med de krav som ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle ställer – eller hur man ska säkerställa att så sker, säger Bo Silfverberg, författare och journalist.

Tillsammans med teologen Jan-Olof Aggedal har Bo Silfverberg tagit sig an begravningsfrågan. I Begravningsverksamheten och Svenska kyrkan möter vi olika svar från privatpersoner, forskare, företrädare för olika trossamfund och organisationer, företrädare för församlingar, stift och Svenska kyrkan på nationell nivå.

Genom de olika synsätten ställer sig författarna frågan om hur samhäller på bästa sätt kan ordna den begravningsverksamhet som riktar sig till alla.

"Sen, om det ändrar sig så att vi når under 50 procent som medlemsandel, tycker jag ändå inte att det är en kritisk punkt, för vad är alternativet, vem företräder fler och vem företräder på ett bättre sätt?", är en åsikt ur boken, medan en annan röst menar att "Det är som att man är inne i någon annans trädgård och det vill jag inte vara.."

Titel: Begravningsverksamheten och Svenska kyrkan
Författare: Jan-Olof Aggedal och Bo Silfverberg
Förlag: Verbum
Omslag: Anna Larsson
ISBN: 978-91-526-3740-1
Utgivning: 25 mars 2018
Pris: Från 199 kr/st

Sofie Kalodimos
Pressansvarig
0766 77 76 14
sofie.kalodimos@verbum.seLedande utgivare av teologisk litteratur och livsfrågelitteratur


Kontakt


Sofie Kalodimos

Marknadsansvarig Bok

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig Bok, Gudstjänst & teologi, konfirmandmaterial

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28