På kommunfullmäktige idag kommer Mats Berglund, ersättare i kommunfullmäktige (MP) att ställa en fråga till kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP) om ett nytt kultur- och mötescentrum i området.

- Under hösten har Aspuddsbadet utvecklats till ett vitalt kulturhus med flera hundra engagerade medborgare. Det engagemanget måste vi politiker ta tillvara, säger Mats Berglund (MP).

De boende i området fortsätter kampen för en levande kultur- och badverksamhet. Nu börjar arbetet att utveckla de verksamheter som bedrevs på badet genom flera engagerade föreningar.

- Nu måste de här verksamheten får fortsätta i någon ny byggnad. Ett förslag är att använda den kulturmärkta brandstationen som ligger inom riksintresset LM-staden i området, säger Ylva Wahlström (MP)som kommer att lägga en skrivelse om detta på torsdagens sammanträde i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd.

Kontakt: Ylva Wahlström (MP), ersättare i kommunfullmäktige, SDN Hägersten-Liljeholmen 0708-652906 Mats Berglund (MP), ersättare i kommunfullmäktige, kulturnämnden 0706-969006Kontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02