Under tre dagar kommer Sveriges Veteranförbund finnas på plats på Mötesplats Sigrid måndag till onsdag under Almedalsveckan och lyfta veteranen som resurs i samhället, med utgångspunkt i Martin Neovius, årets veteran 2019, forskning. Onsdagen 3 juli diskuteras frågorna specifikt ur ett politiskt, praktiskt och akademiskt perspektiv i seminariet klockan 13.15.

Att synliggöra vilken kompetens veteraner får under sin utlandsinsats är en av Sveriges Veteranförbunds profilfrågor som förbundet drivit långsiktigt och strategiskt under flera års tid. Det är en del i att ge veteranerna den erkänsla och respekt som de förtjänar. Förbundet har själva bedrivit forskning och undersökningar för att få fram faktaunderlag i frågan, och på senare år har beläggen för påståendena om veteraners kompetens blivit än starkare, genom professor Martin Neovius forskning inom Aux Analysis.

Utsedd till Årets veteran för sin forskning
Martin Neovius, professor vid Karolinska Institutet, fick på Veterandagen i maj utmärkelsen Årets veteran för sin forskningsinsats och sitt arbete för att skapa grund för att lyfta veteraner och deras erfarenhet och kompetens. I Almedalen finns Martin Neovius på plats för att diskutera frågorna ytterligare i ett seminarium i regi av Sveriges Veteranförbund.

Försvarsministern och ålderspresidenten i panelen
Utöver Martin Neovius deltar även försvarsminister Petr Hultqvist och riksdagens ålderspresident och tidigare justitieminister Beatrice Ask i seminariet. Under seminariet kommer frågan om veteraners hälsa och förmåga diskuteras ur ett politiskt, praktiskt och akademiskt perspektiv, med utgångspunkt i Neovius senaste forskning.

 

Svenska utlandsveteraner – en resurs för samhllet
Tid: 
13.15–14.00, onsdagen 3 juli
Plats: M/S Sigrid, Skeppsbron

 

 


Sveriges Veteranförbund finns till för alla svenska veteraner. En veteran är en person som internationellt deltagit i fredsfrämjande eller humanitära insatser. Det kan vara en brandman som hjälpt till utomlands vid en jordbävningskatastrof, en polis som arbetat utomlands för Rikspolisstyrelsen eller en soldat som gjort FN-tjänst. Den gemensamma nämnaren är att de har ställt upp när världssamfundet kallat till insatser för fred i världen.

H.K.H. Prins Carl Philip är höge beskyddare av Sveriges Veteranförbund. 
Kontakt


Martin Ruist

Presskontakt

martin.ruist@fourpr.se

073-9321262

MariAnne Boström

Generalsekreterare

marianne@sverigesveteranforbund.se

070-879 90 84