I dessa oroliga tider då hela samhället har tryckt på pausknappen har Military Work, Veteran Rapid Reaction VRR, Svenska Soldathemsförbundet SSHF och Sveriges Veteranförbund SVF inlett ett samarbete för att stödja utlandsveteraner som behöver hjälp på både kort och lång sikt.

-Nu går veteranorganisationerna tillsammans med Military Work för att stödja de utlandsveteraner som blir uppsagda, permitterade, hamnar i akut ekonomisk kris eller behöver stödsamtal gällande sin förändrade livssituation i coronakrisen, säger MariAnne Boström generalsekreterare på Sveriges Veteranförbund.

-Vi vet att vårt samarbete kommer att göra nytta för att snabbt kunna stötta dem som ställt upp för världsfreden, avslutar MariAnne Boström.

Utlandsveteran är alla de som har gjort internationell tjänst på uppdrag av världssamfundet och svenska staten.

I samarbetet ingår:

Sveriges Veteranförbund SVF Ideell rikstäckade organisation för svenska militära och civila utlandsveteraner. Bedriver Kamratstöd i form av stödlinje med öppen telefonlinje dagligen för utlandsveteraner och anhöriga samt ekonomisk hjälp till behövande utlandsveteraner genom Gula Bandet. https://www.sverigesveteranforbund.se/ och https://www.gulabandet.se/

Military Work Rekryterar personal med militär bakgrund som stärker samhällsviktiga funktioner. Deras kunder är inom inom försvars-, säkerhets- och industrisektorn. https://militarywork.se/

Veteran Rapid Reaction VRR Ideell organisation som via snabba ekonomiska insamlingar digitalt samlar in pengar till utlandsveteraner som akut behöver ekonomisk support. https://vrr.nu/

Svenska Soldathemsförbundet SSHF Ideell organisation som erbjuder stöd till soldater, utlandsveteraner och deras anhöriga genom träffar, rådgivning och stödsamtal. https://soldathem.org/

 

Övriga upplysningar:  

MariAnne Boström

Tele: 070- 879 90 84

Generalsekreterare Sveriges Veteranförbund.

 

 


Sveriges Veteranförbund finns till för alla svenska veteraner. En veteran är en person som internationellt deltagit i fredsfrämjande eller humanitära insatser. Det kan vara en brandman som hjälpt till utomlands vid en jordbävningskatastrof, en polis som arbetat utomlands för Rikspolisstyrelsen eller en soldat som gjort FN-tjänst. Den gemensamma nämnaren är att de har ställt upp när världssamfundet kallat till insatser för fred i världen.

H.K.H. Prins Carl Philip är höge beskyddare av Sveriges Veteranförbund. Kontakt


Martin Ruist

Presskontakt

martin.ruist@fourpr.se

073-9321262

MariAnne Boström

Generalsekreterare

marianne@sverigesveteranforbund.se

070-879 90 84