Västra Götalandsregionen (VGR) har torsdagen den 17 december gått upp i regionalt förstärkningsläge. Detta för att kunna hantera den mycket allvarliga utvecklingen av pandemin, med högt flöde av nya patienter och ansträngt bemanningsläge.

VGR gick upp i stabsläge i början av november och går nu över i förstärkningsläge från den 17 december.

– Det är nu en väldigt stor belastning på VGR som helhet. Genom förstärkningsläget kan vi än mer effektivt koordinera våra beslut och ännu tydligare och snabbare prioritera, för att säkra tillgängligheten till hälso- och sjukvården och uthålligheten i bemanningen, säger Ann-Sofi Lodin, regiondirektör.

Antalet patienter med covid-19 fortsätter att öka kraftigt. Idag vårdas 420 personer med covid-19, varav 43 på intensivvårdsavdelning, IVA. Det syns inga tecken på avmattning. Bemanningssituationen är därmed mycket ansträngd på samtliga hälso- och sjukvårdsförvaltningar.

VGR står redo att påbörja vaccineringen mot coivd-19, så snart tillgång till ett godkänt vaccin finns. Förstärkningsläget säkerställer att nödvändiga åtgärder för vaccination kan prioriteras.

Samtidigt hanterar organisationen ett pågående cyberangrepp.

– Det finns inget som tyder på att aktörerna gjort intrång i vår IT-miljö, säger Ann-Sofi Lodin.

 

Kontakt vid frågor:

Presstjänsten VGR Koncernkontor, presstjansten@vgregion.se, 010-441 41 99


Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se