Västra Götalandsregionen, VGR, går upp i stabsläge från klockan 17 den 30 december. Anledningen är att läget i sjukvården är ansträngt till följd av hög sjukfrånvaro.

Flera sjukvårdsförvaltningar har beslutat om stabsläge för egen verksamhet, däribland NU-sjukvården och Skaraborg sjukhus.

– För att säkerställa regional ledningsförmåga samt möjlighet till akuta prioriteringar och fördelningar av resurser inom koncernen beslutas om regionalt stabsläge tills vidare, säger Erik Lagersten, stabschef regional krisledningsstab, Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Erik Lagersten
Stabschef regional krisledningsstab
070 – 299 02 78
erik.lagersten@vgregion.seVästra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99