Pia-Marie Wehrling livesänder Helpdesk kulturstöd Fotograf/Källa: Förvaltningen för kulturutveckling

Just nu står kulturlivet inför en utmanande återstart. Många kulturutövare famlar i det nya digitala landskap som under pandemin blivit en livsviktig kanal för att visa upp, producera eller konsumera kultur. Men lika många är osäkra på vad man får eller kan göra.

– Helpdesken är ett sätt för VGR att underlätta för kulturutövare att navigera i frågor som pandemin väcker. Denna gång är det upphovsrättsliga och andra juridiska frågor kopplat till det digitala i fokus. Vi vet att många upplevt dessa frågor som krångliga och vill på detta sätt ge stöd i det fortsatta arbetet, säger Kerstin Alnebratt, Förvaltningen för kulturutvecklings förvaltningschef. 

Hjälp sedan pandemins början 

Helpdesk kulturstöd startades våren 2020 och riktar sig till kulturutövare som vill ha rådgivning kring vad som gäller under de speciella omständigheter som pandemin har fört med sig. Det har anordnats flera liknande online-arrangemang där olika experter bjudits in för att svara på frågor. På sistone har det inkommit in ett ökat antal frågor som rör just juridiken i digitala kanaler. 

– Det är tydligt att många är osäkra på vad som gäller, men de vill göra rätt, säger Pia-Marie Wehrling, en av Helpdesks initiativtagare. 

Jurist med fokus på upphovsrätt som gäst 

Med oss för att svara på frågor under sändningen har vi Catharina Ekdahl som är senior jurist på Patent- och registreringsverket med upphovsrätt och bildjuridik som expertområde. Catharina Ekdahl har arbetat med upphovsrätt under drygt 25 år på flera olika intresseorganisationer inom musik, text och fotografi samt på kulturarvsområdets samordningssekretariat Digisam som inrättades på Riksarkivet och numera finns hos Riksantikvarieämbetet.  

Programpunkter 

Programpunkterna under sändningen kommer vara grundläggande upphovsrätt, upphovsrätten i digitala medier – ett par rättsfall, nedslag i sociala medier och ansvarsfrågorna, eget material och andras, upphovsrätten i förändring och kort om öppna licenser och märkning – Creative Commons. 

FAKTA:

När: Onsdag 26/5 kl. 9.30-12.00 
Var: Online på Teams (Anmälan krävs) De som anmält sig väljer om de vill se sändningen live eller få tillgång till samtalet under två veckor efter sändning.  

De som anmält sig kan ställa frågor både inför sändningen och under. Sändningen ligger sedan kvar i två veckor, men bara de som anmält sig till evenemanget kan ta del av den. 

Övrigt: För den som inte sett Helpdesks tidigare sändningar finns de att se här på Förvaltningen för kulturutvecklings Youtube: Kulturutveckling VGR - YouTube 

KONTAKTPERSON:

Pia-Marie Wehrling, konsulent Kultur och konstarter, Förvaltningen för kulturutveckling
E-post:pia-marie.wehrling@vgregion.se
Telefon: 073 - 821 00 02


Om Förvaltningen för kulturutveckling

I Västra Götalandsregionens Förvaltning för kulturutveckling samlas kompetens inom olika konstformer, natur- och kulturarv, drift av museer och besöksmål samt kulturella horisontella perspektiv såsom hållbarhet, tillgänglighet och barn och unga. Förvaltningen bildades 1 januari 2020 och är en sammanslagning av de tidigare förvaltningarna Kultur i Väst och Västarvet. Läs mer på vgregion.se/kulturutveckling


Ämnen

Arbetsliv

Kontakt


Ida Northfell

Kommunikationschef

ida.northfell@vgregion.se

070-842 15 38

Anna Härdig

Kommunikatör

anna.hardig@vgregion.se

072-213 03 69

Zara Tellander

Kommunikatör

zara.tellander@vgregion.se

070-021 18 23

Marina Andersson

Kommunikatör

marina.ev.andersson@vgregion

070-085 29 00

Malin Strandlund

Kommunikatör

malin.strandlund@vgregion.se

072-175 53 35

Camilla Lindberg

Kommunikatör

camilla.p.lindberg@vgregion.se

072 038 74 45