Västra Götalandsregionens personalutskott beslutade vid sitt sammanträde den 28 november att bland annat anta en ny kompetensförsörjningsplan samt fördela 126,7 miljoner kronor inom kompetensutveckling.

– Som nytillträdd ordförande för personalutskottet är jag glad att vi nu har en ny kompetensförsörjningsplan som tydligt identifierar de yrkesgrupper vi måste jobba extra hårt för att rekrytera, säger Linn Brandström (M). Dessutom är jag glad att vi kan fortsätta satsningen inom kompetensutvecklingsområdet för att säkra kompetensförsörjningen och utbildningsinsatserna för nya och befintliga medarbetare.

Kompetensförsörjningsplan 2019

Västra Götalandsregionens (VGR) kompetensförsörjningsplan för 2019 identifierar klart inom vilka yrkeskategorier VGR har stort anställningsbehov och vilka insatser som krävs för att bemanna på kort och lång sikt. I planen för 2019, som fokuserar mycket på yrken inom hälso- och sjukvård, så är behovet störst av arbetsterapeuter, biomedicinska analytiker, fysioterapeuter/sjukgymnaster, läkare, medicinska sekreterare, psykologer, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, tandhygienister, tandsköterskor och undersköterskor.

Planen är avsedd som ett underlag för planering och genomförande av regionövergripande, strategiska kompetensförsörjningsaktiviteter och sammanfattar olika parametrar som påverkar organisationens kompetensförsörjning på kort och lång sikt.

För övrig verksamhet behöver VGR arbeta för att attrahera IT-arkitekter, projektledare, hjälpmedelskonsulenter och kockar. Insatser för att möta detta sker till störst del på lokal nivå.

Stora satsningar på kompetensutvecklingsinsatser

Ett flertal ärenden under personalutskottets sammanträde handlade om att avsätta medel för olika kompetensutvecklingsinsatser. Totalt fördelade personalutskottet 126,7 miljoner kronor inom följande områden:

  • Förstärkt yrkesintroduktion och kompetensutveckling för undersköterskor, barnsköterskor och skötare
  • Förstärkt yrkesintroduktion - ”kliniskt basår” – för nyutexaminerade sjuksköterskor
  • Specialistutbildning för sjuksköterskor inom hälso- och sjukvård för barn- och ungdom, psykiatrisk vård, distriktssköterska, medicinsk vård, vård av äldre, operationssjukvård och barnmorskeutbildning

 

Kontakt:
Linn Brandström (M), ordförande personalutskottet, 0704-44 68 62
Marina Olsson, personaldirektör, 0706-30 58 57

Om personalutskottet

Personalutskottet är ett utskott till regionstyrelsen och svarar för långsiktiga regionövergripande arbetsgivarfrågor, det vill säga inriktning på regionens personalpolitik inklusive arbetsmiljö- och lönepolitik, arbetsmarknadsfrågor, omställningsfrågor samt framtida utvecklingsfrågor inom kompetensområdet.Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se