Folkhälsomyndigheten och regionerna fortsätter att kartlägga förekomst av den brittiska mutationen i Sverige. För Västra Götalands del är resultatet av kartläggningen för vecka fem nu klar.

I den fortsatta kartläggningen av varianter av SARS CoV-2 som orsakar covid-19, visar aktuella data från vecka 5 att 20 procent sannolikt innehåller den brittiska virusmutationen. Resultatet kommer från en fjärdedel av de positiva proverna från vecka 5, men är inte representativt för hela regionen.

Undersökningen utförs genom mutations-PCR och sker i samarbete med Folkhälsomyndigheten. Alla positiva prover kommer att analyseras närmare med helgenomsekvensering för att bekräfta att resultatet stämmer.

Under vecka 4 analyserades 15 procent av alla positiva provsvar. Resultatet från stickprovet från vecka 4 visade att 12 procent sannolikt innehåller den brittiska virusmutationen.

Förekomst av den brittiska mutationen ökar snabbt i flera Europeiska länder, som Storbritannien, Danmark och Norge, samtidigt fortsätter det totala antalet fall av covid-19 i dessa länder att minska.

– Det är därför inte oväntat att en liknande bild ses i Västra Götaland. Kartläggningen kommer att fortsätta ytterligare flera veckor i samarbete mellan laboratorier och Folkhälsomyndigheten, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare, Smittskydd Västra Götaland.

Studier i främst Storbritannien visar att den brittiska mutationsvarianten kan ha 30-50 procents högre smittsamhet än de virusvarianter som hittills förekommit i Sverige.

– Handläggning av och smittspårning kring personer som insjuknat med covid-19 som orsakats av dessa virusvarianter är inte annorlunda än vid övriga covid-19-infektioner, säger Thomas Wahlberg och han betonar:

– Smittskydd Västra Götaland vill fortsätta vädja till alla att fortsätta följa de nationella allmänna råd och rekommendationer som finns för att bryta smittspridningen. Begränsa kontakt med människor du normalt sett inte träffar, håll avstånd, arbeta hemifrån om du kan, undvik att resa kollektivt och begränsa besök i butiker, säger han.

 

För mer information:

Som vanligt har Smittskydd Västra Götalands veckorapport med fördjupad statistik publicerats idag torsdag: Veckorapporter från Smittskydd Västra Götaland

Kontakt för dig som är journalist: Presstjänst VGR Koncernkontor, 010-441 41 99, presstjansten@vgregion.se


Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99