Under onsdagen beslutande personalutskottet i VGR att anta en lönesatsning på 700 miljoner för att öka jämställdheten och konkurrenskraften i hälso-och sjukvårdens löner. Syftet är att höja yrkesgruppers medellöner inom hälso- och sjukvården som befinner sig under riksgenomsnittet till medellön.

”Jag är jätteglad över att vi nu kan börja vår lönesatsning för att få mer konkurrenskraftiga och jämställda löner. Denna satsning är utöver utrymmet i ordinarie översyn och jag vill därför understryka vikten av att detta är en stor, extra satsning. Fokus år ett blir på de yrkesgrupper som har en medellön under rikssnittet och som samtidigt ligger längst från målbilden för jämställda löner, men övriga yrkesgrupper kommer ingå från 2023. Linn Brandström, regionråd (M) som är ordförande i personalutskottet.”

Lönesatsningen sker under budgetperioden 2022–2024. Fördelningen görs så att de med störst gap till medellönen och längst kvar till jämställda löner får satsningen under det första året, därefter lyfts övriga grupper.

För att nå fram till konkurrenskraftiga och jämställda löner ska VGRs fokus vara att stärka kopplingen mellan karriärutveckling, kontinuitet och yrkesskicklighet samt löneutveckling. Detta med särskilt fokus på grupper i den kliniska verksamheten i hälso- och sjukvården.

Lönesatsningen är en del i VGRs arbete för att nå målet att uppnå konkurrenskraftiga löner i jämförelse med övriga regioner och att uppnå en sammanhållen lönestruktur inom VGR.

Såhär ser fördelningen ut över tid:

År 1 - 2022

Fördelning sker till de yrkesgrupper som ligger under riksgenomsnittet i medellön och har längst till önskvärd lönestruktur utifrån jämställda löner. Det är kvinnodominerade yrkesgrupper med medellång högskoleutbildning i vården. Då skillnaderna till riksgenomsnittet för grupperna är större än satsningen kommer inte målet för gruppen att nås fullt ut under år 1.

 

År 2 - 2023

Fördelning sker till de yrkesgrupper som är nämnda i den partsgemensamt framtagna handlingsplanen för konkurrenskraftiga löner inom hälso- och sjukvården och med hänsyn till jämställda löner utifrån VGR:s lönestruktur. Inför fördelning kommer analyser att göras baserat på uppdaterad nationell lönestatistik.

 

År 3 - 2024

Fördelning sker till de yrkesgrupper som är nämnda i den partsgemensamt framtagna handlingsplanen för konkurrenskraftiga löner inom hälso- och sjukvården och med hänsyn till jämställda löner utifrån VGR:s lönestruktur. Inför fördelning kommer analyser att göras baserat på uppdaterad nationell lönestatistik.

 

Såhär ser fördelningen ut för sjukhusen:

Utförarstyrelse

Tilldelade medel

Södra Älvsborgs Sjukhus

23 393 915

NU-sjukvården

29 908 722

Sjukhusen i väster

17 683 440

Regionhälsan

8 066 756

Närhälsan

9 373 544

Folktandvården Västra Götaland

4 637

Hälsan och Stressmedicin

14 398

Skaraborgs Sjukhus

31 159 059

Habilitering & Hälsa

492 034

Sahlgrenska Universitets sjukhus

114 903 497

 

235 000 000

 

 


Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se