Västra Götalandsregionen (VGR) har nu signerat kontraktet om ett nytt IT-stöd för hälso- och sjukvården med Cerner Sverige AB. Detta efter att förvaltningsrätten avslagit överprövningen.

– Vi är tacksamma för förvaltningsrättens mycket snabba hantering av överprövningen, kommenterar regiondirektör Ann-Sofi Lodin. Jag ser det också som ett gott betyg för hur vi skött vår upphandling.  

– Det känns mycket bra att kontraktet nu är undertecknat, säger programägaren Ragnar Lindblad. Men det innebär egentligen bara startskottet för nästa viktiga fas. Nu kan vi med full kraft dra igång införandet av den gemensamma vårdinformationsmiljön, som ska underlätta för såväl våra medarbetare som invånare och patienter.

– Nu börjar det stora arbetet för att se över våra arbetssätt för att ta vara på digitaliseringens möjligheter och se till att anpassa Cerners system Millennium till våra förhållanden i Västra Götaland, säger Thomas Jungbeck, direktör för VästKom, som har koordinerat kommunernas medverkan i upphandlingen. Detta kommer vi att göra tillsammans med VGR. Det ger oss unika möjligheter att skapa den gemensamma vårdinformationsmiljö som krävs för en sammanhållen vårdkedja med våra gemensamma invånare i fokus. 

Målsättningen är att det nya systemet Millennium ska vara infört i hela VGR i början av 2023. VGR har genomfört upphandlingen i samverkan med samtliga 49 kommuner i Västra Götaland så även den kommunala hälso- och sjukvården har möjlighet att ansluta.

 

Ann-Sofi Lodin
Regiondirektör, Västra Götalandsregionen
070 - 632 11 65

Ragnar Lindblad
Programägare Framtidens vårdinformationsmiljö, VGR
070 - 484 46 09

Thomas Jungbeck
Direktör, VästKom
072 - 707 45 50  Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se