Vi har en bit kvar till årets mål att 35 procent av matavfallet ska återvinnas genom biologisk behandling. Hur har miljömålet styrt utvecklingen?

Matsvinn, matavfall och biogasproduktion är högaktuella frågor. På Avfall Sveriges höstmöte den 17 november behandlar vi dessa frågor under en hel dag. Vi följer hela kedjan från politiska beslut och miljömål, taxor och styrmedel till insamlingssystem och behandlingsprocesser.

Avfall Sveriges höstmöte är ett av årets viktigaste tillfällen för avfallsbranschen och myndigheter att träffas och diskutera de mest aktuella frågorna inom svensk avfallshantering. Drygt 350 personer samlas 16-17 november på Infra City i Upplands Väsby för två dagars konferens.

Media är välkomna att delta under hela eller delar av dagen. Anmäl intresse till informationschef Anna-Carin Gripwall, mobil 070- 662 61 28, e-post acg@avfallsverige.seAvfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20