Eskilstuna Kommunfastigheter AB och Hyresgästföreningen har i år kommit överens om en hyreshöjning på 21,10 kronor per kvadratmeter på årshyran. Vi har haft ett bra förhandlingsklimat och kommit överens om en hyresjustering som skapar ekonomiska förutsättningar att fortsätta erbjuda bra bostäder.

Hyresjusteringen innebär en genomsnittlig ökning på cirka 2 procent. För enskilda lägenheter varierar ökningen från 1 till 3 procent. De senaste åren har andelen nybyggda lägenheter ökat samtidigt som vi ökat takten med stamrenoveringar. Det innebär att hyresnivåerna för våra lägenheter varierar mer nu än de gjorde för några år sedan. Genom att beräkna hyreshöjningen på kvadratmeter istället för procent av hyran så blir höjningen likvärdig oavsett vilken hyresnivå man har.

- En årlig justering av hyrorna är nödvändig för att vi ska kunna fortsätta erbjuda bra bostäder. Driftkostnaderna ökar varje år samtidigt som vi har ett stort behov av underhåll och trygghetsskapande åtgärder, säger Liselotte Perbro, hyreschef på Kommunfastigheter.

Att vi varje år behöver justera hyrorna beror framför allt på att driftkostnaderna ökar, t ex för värme, avfallshantering, el, reparationsmaterial, tjänster och löner. Kostnaderna för att förvalta flerbostadshus (FPI) beräknas öka med cirka 3 procent, det vill säga mer än övriga priser. Under 2019 la vi cirka 250 miljoner kronor på invändigt och utvändigt underhåll av våra fastigheter.

Ny prismodell för fordonsplatser
I samband med årets hyresförhandling har vi även kommit överens om en ny prismodell för fordonsplatser. Tidigare har hyrorna varierat både inom och mellan olika geografiska områden. För att få rättvisa och tydliga hyror för fordonsplatser så har de nu delats in i tre olika områden med enhetliga hyror – centrum, övrig tätort och ej tätort. Avgiften för en vanlig parkeringsplats blir 300 kr i centrum, 200 kr i övrig tätort och 170 kr i ej tätort. De nya hyrorna för fordonsplatser gäller från 1 juli 2020.

Kontakt:
Liselotte Perbro, hyreschef
070-340 25 21 Liselotte.Perbro@kfast.se

Fanny Gustaver, kommunikationsstrateg
073-143 31 22 Fanny.Gustaver@kfast.seKontakt


Emelie Öberg

Kommunikatör

emelie.oberg@kfast.se

016-167500

016-167539

073-1433122