Skolledarna har en mycket viktig uppgift att försöka bygga strukturer som ska säkra elevernas rätt till kunskap och som fungerar stöttande och kvalitetssäkrande. Jag hoppas jag kan få lärarfacken med mig i ett arbete för ökat kollegialt ansvar för kvalitet i undervisning, bedömning och betygssättning, säger förbundsordförande Matz Nilsson.

- SVT har i ett par inslag uppmärksammat den mycket viktiga frågan om hur vi säkerställer kvalitet och rättssäkerhet i såväl undervisning som bedömning och betygssättning för alla elever. Som företrädare för landets skolledare är min inställning klar – så länge det inte fungerar bättre än vad det gör nu har rektor ett mycket stort ansvar för att intervenera, säger Matz Nilsson, förbundsordförande för Sveriges Skolledarförbund.

Inslagen visar elever som verkar ha haft svårt att nå målen för utbildningen. Skolledarna har en mycket viktig uppgift att försöka bygga strukturer som ska säkra elevernas rätt till kunskap och som fungerar stöttande och kvalitetssäkrande exempelvis om betygssättande lärare slutar eller saknar legitimation eller behöver utveckla sin kompetens att bedöma kunskaper generellt.

- Vi måste våga se och diskutera att undervisning och betygsättning inte fungerar prickfritt överallt. De största kvalitetsskillnaderna finns inom en skola, inte mellan dem. Rektor måste skapa förutsättningar för att lärarna kan stötta och hjälpa varandra att hålla hög kvalitet på undervisningen. Att alla elever får nödvändiga kunskaper är det bästa sättet att undvika glädjebetyg, säger Matz Nilsson.

- Jag hoppas jag kan få lärarfacken med mig i ett arbete för ökat kollegialt ansvar för kvalitet i undervisning, bedömning och betygssättning. Glädjebetyg gynnar ingen på längre sikt, minst av allt eleverna.

För mer info: kontakta Matz Nilsson, 0703-32 53 99.Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som är anslutet till Saco. Bland förbundets drygt 7 400 medlemmar arbetar de flesta inom det kommunala skolväsendet som biträdande rektorer, rektorer eller förvaltningschefer, men också inom myndigheter och i privat verksamhet. Gemensamt är att de är chefer, verksamma inom utbildningsområdet. En förutsättning för en konkurrenskraftig skola är att det finns en bra ledare som har en övergripande helhetssyn över skolans verksamhet. I skolan är rektor den ledaren.


Kontakt


Matz Nilsson

Förbundsordförande

matz.nilsson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706203

070-332 53 99

Lena Linnerborg

Utredare

lena.linnerborg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706209

0706-176209

Eva Ahlberg

Informatör

eva.ahlberg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706208

0709-676208

Monika Elowson

Chefsförhandlare/rådgivare

monika.elowson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706206

0709-676206

Maria Andrén Bergström

Förbundsdirektör

maria.bergstrom@skolledarna.se

08-56706200

08-56706207

0706-746207