Kommunfastighet och Hyresgästföreningen har ännu inte kommit överens om nya hyror för 2019. Förhandlingen med lokala Hyresgästföreningen avbröts i slutet av februari och förhandlingen fortsatte med medlare på central nivå. Tyvärr står vi fortfarande för långt ifrån varandra så nästa steg blir att Hyresmarknadskommittén kommer att ge en rekommendation om hur hög årets hyreshöjning ska vara. Kfast kommer att följa den rekommendationen.

– Tyvärr bedömer vi att vi har kommit så långt som vi kan med den lokala Hyresgästföreningen i den årliga förhandlingen. Därför har vi nu begärt att Hyresmarknadskommittén ska ge en rekommendation om vilken hyra vi bör komma överens om. Vi hoppas på att få rekommendationen i början av april, säger Kommunfastighets VD Fredrik Elf.

Årets hyreshöjning är nödvändig eftersom våra kostnader ökar för underhåll, el, värme, vatten, reparationer, med mera. En stor del av våra lägenheter har dessutom behov av stambyte och andra större åtgärder de närmaste åren.

– Vi beklagar att vi ännu inte har ett besked att ge våra hyresgäster om årets nya hyra men nu hoppas vi att vi är nära en överenskommelse, säger Fredrik Elf.

Kontakt
Fredrik Elf, VD Kommunfastighet, 016-16 75 78 fredrik.elf@kfast.se

Liselotte Perbro, Hyreschef Kommunfastighet, 016-16 75 21 liselotte.perbro@kfast.se

Fakta om Hyresmarknadskommittén
De allmännyttiga bostadsföretagens branschorganisation, SABO, har en tvistelösningsfunktion som heter Hyresmarknadskommittén. Den består av representanter från SABO och Hyresgästföreningen. Hyresmarknadskommittén instiftades 1957. 2019 har Hyresmarknadskommittén behandlat 15 ärenden.Kontakt


Emelie Öberg

Kommunikatör

emelie.oberg@kfast.se

016-167500

016-167539

073-1433122