Fotograf/Källa: Stadsbyggnadsförvaltningen Eskilstuna kommun

Drottninggatan är en del av ett större stadsutvecklingsprojekt med målet att koppla samman Nyfors, Centrum och Munktellstaden. Sträckan mellan tågstationen och Mälardalens högskola ska nu få en ny utformning, där samspelet mellan olika trafikslag står i fokus.

Drottninggatan ska rustas upp och få ett nytt utseende och en starkare identitet. Efter ombyggnationen kommer det bli mer gångutrymme på ena sidan av gatan.

Både körbanor och gångbanor rustas upp. Körbanan asfalteras och på gångbanorna läggs granithällar. Befintliga lyktstolpar tas bort och ersätts med ny belysning. Gatan får en ny möblering, nya cykelparkeringar och nya busshållplatser. I samband med gatans upprustning görs även ett omfattande ledningsarbete, där stora delar av befintliga ledningar byts ut mot nya.

Arbetet startar 11 januari 2021 och ska pågå till hösten 2022. Vi börjar bygga om från Hamngatan intill nya högskolan och flyttar sedan byggarbetsplatsen kvarter för kvarter fram till korsningen vid tågstationen. Under ombyggnationen kommer gatan etappvis vara avstängd för motorfordonstrafik och parkering. Entréer till bostäder och verksamheter längs gatan kommer att vara tillgängliga under ombyggnationen. Gående och cyklister kommer kunna passera genom arbetsområdet på ett säkert sätt.

Avstängningen påverkar busstrafiken för både stadstrafik och landsbygdslinjer från 1 februari. Håll utkik på sormlandstrafiken.se för den senaste informationen.

Information om utformningen och illustrationer

Information om avstängningen

Information om bussomläggning

För frågor kring projektet och byggnationen kontakta

Malin Christensson, landskapsarkitekt
stadsbyggnadsförvaltningen Eskilstuna kommun
016-710 39 70

Jan Heldring, byggledare
stadsbyggnadsförvaltningen Eskilstuna kommun
016-710 72 32

Daniel Tucic, projekteringsledare
stadsbyggnadsförvaltningen Eskilstuna kommun
016-710 24 16

För frågor kring byte av ledningar kontakta

Eskilstuna Energi och Miljös kundservice, 016-10 60 60.Kontakt


Eva Norberg

kommunikationsdirektör

eva.norberg@eskilstuna.se

016-710 16 92

070-089 37 38