I forskningsprojektet Den svenska skattedynamiken. Värderingar och praktiker på Skatteverket och samhällets ekonomisering har Lotta Björklund Larsen studerat beskattningen i Sverige ur ett antropologiskt perspektiv. Björklund Larsen är verksam vid Tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet och vill med sitt projekt bredda synen på hur det svenska skattesystemet implementeras, hur skattelagstiftningen tolkas och hur detta formar medborgarna.

Med utgångspunkt i ekonomisk antropologi har Björklund Larsen undersökt skattesystemets legitimitet genom att studera praktiker hos Skatteverket. Hon har frågat sig vilken kunskap som används i bedömningen när beskattningsbar inkomst, skiljs från skattefri. Det är inte alltid självklart. Att Skatteverket alltid påverkar skattebetalarna är självklart, men Björklund Larsen menar att även myndighetens tolkningsramar påverkas av samhällets kulturella och sociala värderingar om myndigheten vill uppfattas som legitim. Och så måste det vara.

Lotta Björklund Larsen påpekar att det att det finns flera fördelar med att använda en antropologisk metod för att beskriva skattesystemet, ett ämnesområde som annars företrädesvis befolkas av ekonomer och jurister.

- Om vi ska förstå varför skattesystemet uppfattas som legitimt av medborgarna måste vi betrakta det från olika discipliner, säger Björklund Larsen.

Särskilt poängterar hon det inifrånperspektiv som etnografiska metoder gav henne när hon följde ett internt projekt på myndigheten under tre års tid. Hon studerade vad medarbetarna faktiskt gjorde i stället för att enbart läsa lagar, regler och förordningar. I stället för att bara beskriva i vilken mån tjänstemännen följde regelverk kan hon beskriva en process i en myndighetsutövning som påverkar oss alla.

- För att förstå skattesystemets legitimitet måste vi också betrakta dess genomförande i praktiken, säger Lotta Björklund Larsen.

Läs mer om projektet och RJ:s skatteforskning och den skattekonferens som går av stapeln den 9 december på www.rj.se:

http://www.rj.se/Forskningsnyheter/2015/vi-litar-pa-skatteverket/Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435