Elin Söderberg Fotograf/Källa: Liselott Holm

Välkommen på pressträff med Länsstyrelsen Västerbotten och Uppsala universitet om länets nya koldioxidbudget.

Nu har Västerbotten fått en koldioxidbudget. Länsstyrelsen Västerbotten har beställt budgeten från Uppsala universitet, som tidigare hjälpt ett tiotal svenska kommuner att ta fram egna koldioxidbudgetar.

Vad är då en koldioxidbudget? Den kan enklast beskrivas som ett sätt att visa hur mycket koldioxid som vi har kvar att släppa ut, innan jordens uppvärmning överstiger två grader.

Koldioxidbudgeten innefattar en sammanställning av var utsläppen kommer från – i länets budget ingår koldioxidutsläpp från internationella flygresor, inrikes transporter, industri, arbetsmaskiner samt el och uppvärmning. I budgeten framgår också hur mycket utsläppen måste minska för att vi ska nå målen i Parisavtalet som slöts 2016 - alltså att den globala uppvärmningen ska begränsas till två grader och att detta ska göras på ett globalt rättvist sätt.

För att minska utsläppen, krävs tydliga åtgärder även lokalt. Om utsläppen av koldioxid fortsätter vara lika höga som nu, kommer länets budget att ta slut redan om sex år – därefter kommer vi inte längre att kunna nå de uppsatta klimatmålen. Forskarna vid Uppsala universitet föreslår därför en årlig minskning med 16 procent av koldioxidutsläppen i Västerbotten.

Vad ska då bort – och hur? Det är en fråga för politiker och allmänhet att ta ställning till. Syftet för Länsstyrelsen Västerbottens del är att använda budgeten som ett forskningsbaserat diskussionsunderlag i arbetet med att nå klimatmålen. Koldioxidbudgeten är alltså inte beslutad i någon politisk instans.

Både media och allmänhet är välkomna när Elin Söderberg, klimat- och energisamordnare på Länsstyrelsen Västerbotten, presenterar koldioxidbudgeten tillsammans med forskarna Aaron Tuckey och Martin Wetterstedt från Uppsala universitet.

Tid: Måndag den 16 september, kl 12.30.

Plats: Kafé Station, Östra Rådhusgatan 2 C, Umeå.

Aaron Tuckey och Martin Wetterstedt är tillgängliga på plats för medias frågor redan kl 12.

Välkomna!

För frågor – kontakta Elin Söderberg på 010-225 45 32 eller Liselott Holm, klimatkommunikatör på Länsstyrelsen Västerbotten på 072-242 13 58Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Helene Hellmark Knutsson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04