Timrå är en av 26 kommuner som ingår i Sveriges kommuner och landstings (SKL) projekt Kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst. Projektet innebär att kompetensutveckla socialsekreterare utifrån evidensbaserad praktik för att de i sin tur ska ge människor som är i behov av försörjningsstöd ett bättre liv.

– Kan vi skapa strukturer som underlättar arbetet för socialsekreterarna och de i sin tur får människor i arbete, så bidrar det till livskvalitet för våra medborgare. Det är ett viktigt uppdrag som Timrå kommun har, säger nämndsordförande Per-Arne Frisk.

Viktigt projekt

I Sverige idag arbetar kommuner olika med arbetsmarknadsfrågor och försörjningsstöd. Det här projektet ska samordna framgångar och goda exempel utifrån det arbetet, för att dels få ut människor på arbetsmarknaden och dels för att stärka socialsekreterarnas yrkesroll.

– Vi ska ge människor ett bättre liv och skapa en god arbetsmiljö för våra socialsekreterare, säger Ronny Rönnbäck, chef för Individ- och familjeomsorgen, Timrå kommun, och fortsätter:  

– Vi vet att barn som växer upp i familjer med försörjningsstöd har en tuffare vardag. Kan vi skapa bättre förutsättningar för människor med försörjningsstöd som att komma ut i arbetslivet, blir det en positiv spiral för hela familjen, för våra socialsekreterare som bidrar till mening och mål – ja, för hela Timrå faktiskt!, säger Ronny Rönnbäck. 

Kommun finansierar projektet

Timrå kommun prioriterar projektet och väljer därför att finansiera hela projektkostnaden som per år innebär max 85,000 kronor.

– Om vi gör vi ett jättebra jobb utifrån projektet så innebär det att vi kommer att ha färre barn som far illa, vi får färre barn att placera och vi får färre människor med sociala problem.  Det vinner vi alla på, avslutar Ronny Rönnbäck.

 

Fakta  Kunskapsbaserad och jämlik socialtjänsten

Projektägare: Sveriges kommuner och landsting

Projekttid: Tre år

Kostnad 85 000 kronor per år max en kostnad på  255000 kronor

Antal deltagare från Timrå kommun: Nio socialsekreterare, totalt 26 kommuner i hela landet.

Fakta Arbeta evidensbaserat

Evidensbaserad praktik innebär att den professionelle väger samman sin expertis med bästa tillgängliga kunskap, den enskildes situation, erfarenheter och önskemål vid beslut om insatser. Källa

Mer information om projektet:
https://skl.se/download/18.204a67d6162565ca859513a0/1522148191983/Projektplan-utvecklingsprojekt-ekonomiskt-bistand.pdf

Mer information:
Per-Arne Frisk, nämndsordförande, Socialnämnden, tfn:
Ronny Rönnbäck, chef Individ- och familj, tfn 070-6095700

 


Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Besök gärna på hemsida, http://www.timra.se

För mer information, besök gärna vårt pressrum, http://www.pressmachine.se/pressroom/view/timra-kommunKontakt