Flera av de lindar som står längs Södra Kanalgatan är i dåligt skick. Därför kommer ett antal träd att tas bort under hösten.

– Träden mår inte bra och när de inte är friska, och riskerar att falla, blir de en säkerhetsrisk, berättar Anders Linder, landskapsarkitekt på Kalmar kommun.

Tidigare har träd blåst ner och därför kommer arbetena nu att påbörjas innan de värsta höst- och vinterstormarna slår till. Totalt handlar det om att ta ner ungefär en tredjedel av träden längs hela sträckningen från Ängöleden till Kaggensgatan. De träd som fälls ska under nästa år ersättas med ett liknande trädslag, en form av parklind.

Arbetet med trädfällningen är planerat till 19/11 och gång- och cykelvägen utmed vattnet kommer då vara helt avstängd. Gående och cyklister hänvisas till alternativa vägar. Under tiden arbetet pågår kan även framkomligheten för fordon på Södra Kanalgatan bitvis vara begränsad.

För att kunna fälla träden, som är skyddade enligt miljöbalken, krävs dispens från länsstyrelsen, vilket Kalmar kommun sökt och fått.

I Kalmar finns många gamla träd som nu börjar dö. Därför pågår ett intensivt arbete med att planera för hur man ska ersätta träden.

– Det är en utmaning! Självklart lämnar stora och gamla träd ett tomrum när de försvinner. Men vi jobbar för att ersätta dem med flera olika trädslag för att sprida riskerna vid eventuella sjukdomsutbrott, berättar Anders.

För mer information kontakta: Anders Linder, landskapsarkitekt, anders.linder@kalmar.se 0480-45 01 47

 

 


Kalmar är en av Sveriges mest historiskt intressanta städer belägen i en region som har framtiden för sig. Vi är en av landets yngsta universitetsstäder och rankas år efter år i den absoluta Sverigetoppen när Reseguiden listar årets sommarstäder. Vill man se världen finns regionens flygplats här med flera dagliga avgångar till Stockholm och en omfattande chartertrafik. Vi har direkttåg till Malmö/Köpenhamn och Göteborg samt många avgångar också mot Stockholm. På sommaren passerar alla som ska till och från Öland vår vackra stad. 

Med havet integrerat i staden, stora spännande byggprojekt, stränder mitt i centrum, flera stora idrottsevenemang och en fantastisk landsbygd vill över 90 procent av kommunens 68 500 invånare rekommendera vänner och bekanta att flytta hit. Välkommen du också!

 


 


Kontakt


Christina Bringfors-Dahlgren

Kommunikationschef

christina.bringfors-dahlgren@kalmar.se

0480-45 00 00

0480-45 00 36

072-740 82 41