Idag kl 10 kommer Högsta förvaltningsdomstolen att meddela dom i ett principiellt viktigt mål om personlig assistans.

Rättsfrågan som Högsta förvaltningsdomstolen prövar är om sondmatning, som bedöms utgöra en egenvårdsinsats, är ett grundläggande behov som grundar rätt till personlig assistans.

De senaste åren har ett stort antal fall uppmärksammats medialt där personer med omfattande funktionsnedsättning har blivit fråntagna sin rätt till personlig assistans. Det har exempelvis handlat om att barn som får sin mat via en knapp på magen (sondmatning) har förlorat sin personliga assistans efter att Försäkringskassan inte längre anser att detta är ett grundläggande behov som ger rätt till assistans.

Dagens dom väntas bli principiellt mycket betydelsefull. Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU, har arbetat intensivt med frågan under flera år och kommer att vara berett att kommentera dagens dom som meddelas av Högsta förvaltningsdomstolen kl 10.Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning.


Kontakt


Maria Persdotter

Förbundsordförande

maria.persdotter@rbu.se

072-250 88 31