Högsta Domstolen har i dag den 10 juni fattat beslut om att Iphones omfattas av reglerna för privatkopieringsersättning. Domen är ett viktigt framsteg för dramatiker, författare, skådespelare och musiker som nu kan få betalt för den privatkopiering som skett av deras verk på dessa produkter.

– Domen är väntad men varmt välkommen. Många kulturskapare är glada idag. De har väntat på sina ersättningar i flera år när stora elektronikföretag vägrat betala, drivit politiska kampanjer och rättsprocesser mot dem, kommenterar Mattias Åkerlind, VD Copyswede.

Copyswede är beredd att nu gå vidare och förhandla om ersättningarnas storlek med elektronikbranschen för att komma fram till en rimlig nivå på ersättningarna.

– Det har varit en lång process med flera rättsliga avgöranden som alla gått kulturskaparnas väg. Domen ger ett tydligt besked om att lagen ska förstås som att även multifunktionella produkter ska omfattas av ersättningsordningen. Domen visar att lagen är modern och tydlig – den ger kulturskapare rätt till ersättning även när tekniken förändras. Det är precis vad lagstiftarna önskat, fortsätter Mattias Åkerlind.

Igår kom också ett klargörande från EU-domstolen om att finansiering av privatkopieringsavgifter från den allmänna statsbudgeten inte är tillåtet. Finansiering av privatkopiering direkt ur statsbudgeten som vissa aktörer föreslagit är således inte förenligt med EU-rätten.

Copyswede hoppas att dagens dom innebär en nystart för partsrelationerna inom privatkopieringssystemet.

– Vi hoppas att arbetet med att gemensamt utveckla samarbetet kan påbörjas under 2016 och vi bjuder därför in dessa företag och deras organisationer till dialog och förhandlingar, avslutar Mattias Åkerlind. Våra uppdragsgivare är kulturskapare som medverkar i tv- och radioproduktioner – manusförfattare, sångare, musiker, kompositörer, skådespelare, författare, regissörer och fotografer. Vi arbetar för att de ska få betalt för sin upphovsrätt. Vi förvaltar rättigheter kollektivt och ger heltäckande licenser för dem som vill vidareanvända tv och radio i olika medier. Vi sköter även det svenska ersättningssystemet för privatkopiering. Bakom Copyswede står fjorton kulturskaparorganisationer. Copyswede står under tillsyn av den statliga myndigheten PRV.


Kontakt


Helene Stjernlöf

Kommunikationsansvarig

helene.stjernlof@copyswede.se

08-545 667 00

070-545 68 78

Neda Marklund

Vd-sekreterare

neda.marklund@copyswede.se

08-545 667 00