I en utredning av Kust till kustbanan från Göteborg till Kalmar/Karlskrona lyfter Trafikverket behovet av dubbelspår mellan Växjö-Alvesta. Det är ett första viktigt steg för att byggandet av dubbelspåret ska bli verklighet.

Igår presenterade Trafikverket delar av sin utredning av Kust till kustbanan från Göteborg till Kalmar/Karlskrona utifrån kapacitet, punktlighet och robusthet. Arbetet genomförs som en åtgärdsvalsstudie där alla kommuner och regioner utmed banan är delaktiga.

Utredningen lyfter behovet av ny järnvägsinfrastruktur i Kronoberg med en utbyggnad av dubbelspår mellan Växjö Station och Aringsås/Grönsängen, strax öster om Alvesta. Dessutom lyfts behovet av flera kurvrätningar på hela sträckan mellan Borås-Kalmar/Karlskrona, vilket bidrar till kortare restid.

Läs hela pressmeddelandetVart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt