I en tid då polarisering, populism och protektionism utmanar samhällslivet vill jag visa att det går att samlas kring hoppet!, säger ärkebiskop Antje Jackelén med anledning av sin nya bok Samlas kring hoppet.

Det som är viktigt för samhället är viktigt för kyrkan

Vad säger Svenska kyrkans ärkebiskop om hopp och ondska, om förföljelse av kristna och ekumenik, om ledarskap och klimatfrågan? I Samlas kring hoppet  formulerar sig Antje Jackelén kring evangeliets innebörd  och kyrkans uppgift. Via tre ingångar – debatt, fördjupning och förkunnelse – berör Jackelén ett antal av vår tids mest  utmanande frågor för kyrka och samhälle.

-      I boken vill jag belysa hoppets dimension utifrån olika teman. Ofta är det ganska raka rör mellan det världsliga och tron, ibland är vägen lite mera slingrande. Till tron hör också svåra vägsträckor, ökenvandringar och mörker. Hoppet har alltid ett stråk av trots-allt, en visshet om mening oavsett hur något slutar, säger Antje Jackelén.

Jonas Eek, utgivningschef på Verbum, säger:

-       Det finns ett stort intresse för vår ärkebiskop och för vad hon har att säga och formulera i en tid som utmanar kyrka och samhälle. Därför är det väldigt glädjande att få ge ut denna bok. Och med en så frimodig titel!

Efter två år som Svenska kyrkans ärkebiskop har Antje Jackelén samlat och bearbetat en rad texter från de senaste åren. Stilen varierar beroende på textens ursprungliga syfte. 

Ärkebiskop Antje Jackelén mottogs som ärkebiskop i Uppsala domkyrka den 15 juni 2014. Hon är den 70:e i ordningen och första kvinna i ämbetet. Dessförinnan var Antje Jackelén biskop i Lunds stift mellan 2007 och 2014. Antje är teologie doktor och har arbetat som professor i systematisk teologi vid Lutheran School of Theology i Chicago. Hennes främsta forskningsområde är dialogen mellan naturvetenskap och religion. Ärkebiskopen är även aktuell med podcasten »Prata till punkt med ärkebiskopen«, här samtalar hon om existentiella frågor, kristen tro och det goda samhället med sina gäster.

2011 skrev Antje Jackelén Gud är större, Arcus i Lund. Det är hennes herdabrev från Lund. Boken kommer ut i en ny bearbetad upplaga i höst. 

Författare: Antje Jackelén  

Omslag: Anna Larsson

Omslagsbild: Johan Willner

Grafisk form inlaga: Margareta Brisell Axelsson

ISBN: 978-91-526-3654-1

Utgivning: 9 september 2016

Pris: Från 159 kr/st. 

Intervjuförfrågningar kontakta: Daniel Bramsell E-post: daniel.bramsell@svenskakyrkan.se Telefon: 018-16 94 19 MOBIL: 072-23 72 886

Verbum AB är Sveriges ledande utgivare av teologisk litteratur och livsfrågelitteratur. Verbum ger ut Kyrkans Tidning, Sändaren och Amos och är dotterbolag inom Berling Media AB.


Ämnen

Religion, tro

Ledande utgivare av teologisk litteratur och livsfrågelitteratur


Kontakt


Sofie Kalodimos

Marknadsansvarig Bok

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28