Seminarieserien ”Att leda för hållbar utveckling” är en ny satsning för skolledare i Kalmar län som ska öka kännedomen om Agenda 2030 och därigenom förbättra förutsättningarna för att implementera utbildning för hållbar utveckling i skolan. Pressen välkomnas till Vimmerby gymnasieskola på fredag, den 14 augusti kl 12.30 för att träffa projektgruppen bakom satsningen: Thomas Svarén, Region Kalmar län/Vimmerby, Kerstin Eriksson, Energikontor Sydost, Bo Hellström och Martin Flower, Universitets- och Högskolerådet/Den globala skolan.

På fredag den 14 augusti startar seminarieserien Att leda för hållbar utveckling” för skolledare i Kalmar län. Seminarieserien omfattar fyra halvdagsträffar under hösten 2020 med föreläsningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte som ska fördjupa förståelsen för rollen som skolledare i relation till Agenda 2030 och Lärande för hållbar utveckling. Satsningen genomförs som en aktivitet i samverkansprojektet ”En Agenda för alla” i Kalmar län. Ett projekt som syftar till att inspirera till- och stödja strategiskt arbete för att implementera Agenda 2030 i den kommunala verksamheten och specifikt Lärande för hållbar utveckling inom skolans verksamhetsområde. Projektet finansieras och genomförs genom en unik samverkan mellan Energikontor sydost, Region Kalmar län, Länsstyrelsen Kalmar län, Universitets- och högskolerådet/Den globala skolan, Uppsala Universitet/ SWEDESD och Linköpings Universitet.

Välkommen till Vimmerby gymnasieskola på fredag, den 14 augusti kl 12.30 och träffa projektgruppen och några av deltagarna som finns på plats. 

För mer information och plats för pressträffen kontakta Kerstin Eriksson, projektledare Energikontor Sydost, kerstin.eriksson@energikontorsydost.se, tel: 070 6208307.
 

Bakgrund
FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Sverige har genom mål fyra i agendan förbundit sig att senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling.

– Nyckeln till ett framgångsrikt genomförande av Agenda 2030 är att hela samhället deltar. Skolan har en central roll att sprida kunskap om de globala och nationella målen till eleverna så att vi tillsammans kan nå en hållbar och rättvis framtid, säger utbildningsminister Anna Ekström. Källa: Regeringens pressmeddelande 190430.

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att synliggöra hur de globala målen i Agenda 2030 kopplar till skolans styrdokument i syfte att ge huvudmän och skolpersonal ökad kännedom om Agenda 2030 och därmed förbättra förutsättningarna för att utbildning för hållbar utveckling ska implementeras i undervisningen. Seminarieserien Att leda för hållbar utveckling” ska bidra till att stötta skolorna i den implementeringsprocessen.

Parallellt med seminarieserien för skolledare kommer kompetensutvecklingsinsatser för pedagoger och workshoppar för elever att erbjudas. Workshopparna kommer att ge länets elever utmaningar som kopplar an till regionens och kommunernas arbete för Agenda 2030. Uppsala Universitet erbjuder också skolor i Kalmar län att ingå i två utvecklings- och forskningsprojekt kring lärande för hållbar utveckling.

Projektgruppen, som representeras av Kerstin Eriksson, Energikontor Sydost (projektägare), Bo Hellström och Martin Flower, regionansvariga på Universitets- och Högskolerådet/Den globala skolan och Thomas Svarén, internationell samordnare på barn- och utbildningsförvaltningen på Region Kalmar län/Vimmerby kommun, kommer att finnas på plats fysiskt vid alla seminarieträffar medan deltagarna och föreläsarna kan välja att delta på plats eller digitalt.

 


Fredagens seminarieprogram och medverkande föreläsare (digitalt):

09.00 – 09.30 Inledning – presentation och kort om projektet
 

09.30 – 9.50 ”Utan spaning – ingen aning”
Inledning till seminarieserien. Skolan som samhällsfenomen befinner sig i korsvägen mellan dåtid och framtid. Den ska å ena sidan förmedla ett kunskaps- och kulturarv till eleverna, den ska å andra sidan förbereda dem för ett liv i ett framtida samhälle och arbetsliv.
Jan Hylén, fristående analytiker och utredare åt nationella och internationella organisationer samt medförfattare till Skolverkets moduler ”Att leda förändring” och ”Leda digitalisering”

09.50 – 10.20 Break out session med gruppdiskussioner

10.20 – 10.45 Gruppredovisning

10.45 – 11.00 Paus

11.00 – 11.20 ”Leda förändring”
Mats Hansson, undervisningsråd Skolverket

11.20 – 11.35 ”Så här jobbade vi med lärande för hållbar utveckling i Östhammars kommun”
Alexander Hellquist, specialist på Swedesd, Uppsala Universitet, med flerårig erfarenhet av analysarbete, processledning, medborgardialog och samverkan kring hållbarhetsfrågor samt utbildningsinsatser i lärande för hållbar utveckling

11.35 – 11.55 ”Om att planera för förändring”
Jan Hylén pratar utifrån artikeln på Skolverkets lärportal

11.55 – 12.15 Diskussion och avslutning

 

Höstens övriga träffar i seminarieserien:

22 september – i Emmaboda

15 oktober – i Kalmar

18 november – i samband med Agenda 2030 konferensen i Oskarshamn

Projektet följer utvecklingen av Coronapandemin och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande fysiska träffar. Därutöver har enskilda kommuner/skolor speciella rekommendationer vilket gör att planerade aktiviteter och programinnehåll kan ändras under projektets gång. 

VI STÖDJER FÖRETAG & OFFENTLIGA AKTÖRER I ENERGI- OCH KLIMATARBETET på uppdrag av kommuner, landsting och regioner i Sydost.

Energikontor Sydost AB - Energy Agency for Southeast Sweden
Smedjegatan 37
352 46 Växjö, Sweden
Tel: +46 (0)470-76 55 60
Webb: energikontorsydost.se

 Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56