Greenwashpriset 2018 går till Centerpartiets styrelse. Sedan i maj har omröstningen varit öppen på Jordens Vänners hemsida, och strax över 3000 personer har röstat. Centerpartiet vann med nästan 60% av rösterna. Övriga nominerade i år var Växjö kommun och initiativet Svenska Skogen. Prisutdelningen ägde rum i ABF-huset i Stockholm tisdagen den 21 augusti.

 

Centerpartiet var nominerade på grund av att de sprider vilseledande information om miljöpåverkan från biobränslen för flyg, samtidigt som säger sig vara ”alliansens gröna röst”.

De hävdar att biobränslen inom flyget skulle ha stora miljöfördelar jämfört med flygskatter. Men rapporter visar inga bevis på att så skulle vara fallet. Dessutom har det från internationellt håll konstaterats att framställandet av biobränslen inte är hållbart och alldeles för påfrestande för klimatet för att det ska vara strategiskt smart att satsa på denna lösning i någon större utsträckning.

- Centerpartiet är en värdig vinnare av priset. Våra politiska partier måste börja ta klimatfrågorna på allvar och agera nu genom lösningar som är långsiktigt hållbara. Vi ser inte att något parti idag har en genomgripande klimatstrategi som når upp till Parisavtalets mål eller Sveriges egna klimatmål, men Centerpartiet har som ”alliansens gröna röst” inte bara framfört otillräckliga satsningar utan också formulerat sig i valrörelsen på ett sätt som är kontraproduktivt för ett aktivt klimatarbete, säger Mikael Sundström, ordförande för Jordens Vänner.

Jordens Vänner har i över 5 år delat ut Svenska Greenwashpriset till företag, organisationer eller person som utsetts till årets värsta miljöförvillare baserat på en öppen omröstning på vår hemsida. Vanligtvis delas priset ut under Almedalsveckan men i år valde vi att skjuta upp prisutdelningen till augusti och då dela ut priset i Stockholm.

- Vi hoppas få tillfälle att träffa representanter från Centerpartiet vid ett annat tillfälle, för att dela ut priset men även ha en förhoppningsvis givande diskussion om kommunikation och klimatpolitik, säger Mikael Sundström.

För ytterligare frågor, kontakta Sofia Hedström, enhetschef Kampanj och påverkan, Jordens Vänner på 072- 723 80 42 eller sofia.hedstrom@jordensvanner.se

För utförlig information om nomineringen, läs vidare här: http://www.jordensvanner.se/2018/svenska-greenwashpriset-2018


Jordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Vi värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald.


Kontakt