Efter järnridåns fall omdefinierade Norden sin position. Den etablerade nordiska identiteten utmanades av EU-samarbetet, av Baltikumfrågan och av visioner om ett dynamiskt Östersjösamarbete. Vid ett vittnesseminarium på Södertörns högskola den 2 juni avslöjar tre centrala aktörer hur de tänkte: Uffe Ellemann-Jensen, Mats Hellström och Pär Stenbäck.

Början av 1990-talet var en brytningstid för det nordiska samarbetet. Vissa talade om ett starkare och mera enat Norden i Europa. Andra tyckte att Norden förlorat sin roll efter det kalla krigets slut.

Men hur gick de politiska diskussionerna vid denna tid? Vad tänkte man om Nordens framtid? Skulle Baltikum med i den nordiska familjen? Skulle Nordiska rådet ersättas med Östersjösamarbete? Fanns det någon plats för nordiskt samarbete i EU?

Välkommen till ett vittnesseminarium den 2 juni på Södertörns högskola, då tre prominenta vittnen utfrågas: Danmarks f d utrikesminister Uffe Ellemann-Jensen, Sveriges f d Europaminister och ministern för nordiskt samarbete Mats Hellström samt den förre generalsekreteraren för Nordiska ministerrådet Pär Stenbäck från Finland.

Diskussionen leds av Torbjörn Nilsson från Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola och Johan Strang från Centrum för Norden-studier, Helsingfors universitet.

När? Tisdagen den 2 juni klockan 13:00-16:00
Var? Sal UB 425, på plan fyra i biblioteket, Södertörns högskola, Flemingsberg

Fri entre. Ingen föranmälan.

Arrangeras av: Samtidshistoriska institutet i samarbete med Centrum för Norden-studier, Helsingfors universitet.

Vid vittnesseminarier samlas personer som vid ett skeende medverkade mitt i händelsernas centrum och berättar inför publik om vad som egentligen hände. Det är en metod som används regelbundet av Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola för att skapa forskningsunderlag. Seminarierna dokumenteras och ges ut i en skriftserie.Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876