Hur såg skolgången ut för romer i Sverige under mitten av 1900-talet? Den 19 mars arrangeras ett vittnesseminarium på Södertörns högskola. Romer som var med vid den tiden berättar, liksom lärare och forskare.

Under 1950-talet förändrades förutsättningarna för många romer i Sverige. Från att ha varit kringresande och självförsörjande med exempelvis olika typer av hantverksarbeten föstes man samman till större läger kring de största städerna. Barnens skolgång blev då liksom tidigare lidande. På 1960-talet ändrades politiken och många romer fick lägenheter. I och med det trodde myndigheterna att situationen skulle lösa sig gällande barnens skolgång och skolplikten skulle följas. Men blev det så?

Den 19 mars arrangeras ett vittnesseminarium då romer, före detta lärare och andra som var med under denna tid berättar om sina erfarenheter. Fokus ligger på hur det såg ut i Stockholmsområdet, exempelvis minnen från Årsta Gamla skola där vuxna romer gick i skola under 1960-talet. Forskare ger även sina perspektiv.

Seminariet inleds och tidsperioden kontextualiseras av Charles Westin, professor emeritus i pedagogik, Stockholms universitet. Moderator är Christina Rodell Olgaç, docent i pedagogik vid Södertörns högskola. Utfrågare är Angelina Dimiter-Taikon, själv rom och lärarutbildad vid Södertörns högskola och Norma Montesino, docent i socialt arbete vid Lunds universitet.

Välkommen att delta vid seminariet, som arrangeras av Samtidshistoriska institutet, Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) och Institutionen för kultur och lärande vid Södertörns högskola.

När? Onsdagen den 19 mars klockan 13.00 - 16.30

Var? Sal MB 503, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

Vittnesseminarium är en metod då personer som deltog eller var beslutsfattare under en viss tid minns och berättar i dialog med forskare. Vittnesmålen dokumenteras och skapar källor samt visar på nya fält och frågor.



Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876