Chiesi Pharma

Chiesi Farmaceutici är baserat i Parma, Italien, och är en internationell forskningsinriktad koncern med över 80 års erfarenhet inom läkemedelssektorn och finns i 27 länder. Koncernen forskar, utvecklar och marknadsför innovativa läkemedel i respiratoriska sjukdomar, specialvård och sällsynta sjukdomar terapeutiska områden. Koncernens Research & Development-center är baserat i Parma (Italien) och integrerat med sex andra viktiga forsknings- och utvecklingskoncerner i Frankrike, USA, Storbritannien och Sverige för att främja sina prekliniska, kliniska och registreringsprogram. Den svenska forskningsanläggningen fokuserar på biologisk utveckling och ligger på Lidingö men kommer att flytta in till Karolinska Campus under nästa år. Koncernen sysselsätter cirka 5 700 personer varav 70 personer är anställda i de nordiska länderna.
För mer information, besök www.chiesi.com.se
eller www.chiesipharma.se

Chillwind

Chillwind Technologies develop products that vents spaces with a very small form factor - totally silent, without moving parts and with a very low energy consumption.

Copyswede

arbetar för att finansiera skapandet av ny kultur

Copyswede arbetar för att finansiera skapandet av ny kultur. Våra uppdragsgivare är kulturskapare som medverkar i tv- och radioproduktioner – manusförfattare, sångare, musiker, kompositörer, skådespelare, författare, regissörer och fotografer. Vi arbetar för att de ska få betalt för sin upphovsrätt. Vi förvaltar rättigheter kollektivt och ger heltäckande licenser för dem som vill vidareanvända tv och radio i olika medier. Vi sköter även det svenska ersättningssystemet för privatkopiering. Bakom Copyswede står fjorton kulturskaparorganisationer. Copyswede står under tillsyn av den statliga myndigheten PRV.