Pressmeddelanden 2017


Armatec utvecklas och presenterar två kollegor på nya poster

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-07 13:23 CEST

Armatec utvecklas och presenterar två kollegor på nya poster

Armatec koncernen gör två danska förvärv

Pressmeddelande Publicerad: 2017-07-14 09:00 CEST

Armatec koncernen, som ingår i Ernströmgruppen, har idag förvärvat 100 % av aktierna i de två danska bolagen Dansk Ventil Center A/S (DVC A/S) och Valtor Offshore A/S från den holländska koncernen ERIKS. DVC och Valtor kommer att fortsätta verka under egna varumärken och ledningar likt tidigare.

Armatec AB utvecklas och har förstärkt med tre nya medarbetare

Pressmeddelande Publicerad: 2017-06-29 09:38 CEST

Armatec AB utvecklas och har förstärkt med tre nya medarbetare

Armatec AB utvecklas och har förstärkt med fyra nya medarbetare

Pressmeddelande Publicerad: 2017-05-31 10:33 CEST

Armatec AB utvecklas och har förstärkt med fyra nya medarbetare

Armatec presenterar ny fjärrvärmecentral från Alfa Laval

Pressmeddelande Publicerad: 2017-04-03 07:55 CEST

Nu presenterar Armatec en ny fjärrvärmecentral för lite större fastigheter: Alfa Laval Maxi Compact. Den klarar effektbehov upp till 350 kilowatt och innehåller en värmeväxlare för uppvärmning och en för tappvarmvatten. Båda växlarna är certifierade enligt AHRI vilket garanterar prestanda enligt specifikation. Det minskar risken för höga returtemperaturer.


Sociala medier


Kontakt


Berndt Öjerborn

Affärsområdeschef Entreprenad & Marknadschef

berndt.ojerborn@armatec.se

+46 31 890 100

+46 31 890 144

Fredrik Ståhl

VD Armateckoncernen

fredrik.stahl@armatec.se

+46 31 890 100

+46 31 890 210


BilderVideorPodcastsDokument