Pressmeddelanden 2005


Vi verkar för en bättre arbetsmiljö i avfallsbranschen

Pressmeddelande Publicerad: 2005-11-14 13:00 CET

Hot och våld, stöld och skadegörelse tillhör vardagen på många av landets bemannade återvinningscentraler. I takt med att allt mer stöldbegärligt avfall, som elektronik och metaller, lämnas in ökar också antalet stölder. Även hot mot personalen ökar.Flera...

Återvinning av elavfall fungerar väl i Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2005-10-11 15:21 CEST

Stora delar av Asien har problem med illegal import av elavfall. Enligt uppgift från miljögruppen Basel Action Network dumpas 80 procent av världens elavfall i Asien. Kalla fakta visade i sitt program den 10 oktober hur en hel stad i Kina förvandlats till...

För mycket farligt avfall i soporna

Pressmeddelande Publicerad: 2005-08-24 15:30 CEST

Nio av tio svenskar lämnar oftast sitt farliga avfall på rätt sätt, visar en färsk undersökning från RVF - Svenska Renhållningsverksföreningen. Kunskapen om vad som är farligt avfall och hur det ska hanteras är också hög. Trots detta hamnar en del av det ...

Hushållsavfall till tippen har minskat med en miljon ton

Pressmeddelande Publicerad: 2005-06-21 12:55 CEST

Det hushållsavfall som inte återvinns eller återanvänds utan deponeras – ”slängs på tippen” – har minskat med en miljon ton, hela 72 procent, sedan 1994. Mindre än tio procent av hushållsavfallet läggs på deponi idag. Samtidigt ökar materialåtervinning, b...

4,2 miljoner ton hushållsavfall årligen – vi tar hand om det!

Pressmeddelande Publicerad: 2005-06-03 12:00 CEST

4,2 miljoner ton hushållsavfall tas varje år om hand på olika sätt. Det är kommunerna som ansvarar för detta. Marknaden för hushållsavfall omsätter cirka 5 miljarder kronor och verksamheten sysselsätter flera tusen personer. Enligt en ny Gallup-undersökni...

Avfallsmängden minskar kraftigt under de närmaste 15 åren

Pressmeddelande Publicerad: 2005-05-26 15:00 CEST

Det tror många inom svensk avfallshantering. I Sverige behandlas cirka 4,2 miljoner ton hushållsavfall varje år. Det är kommunernas ansvar att ta hand om detta. Marknaden för hushållsavfall omsätter cirka 5 miljarder kr. Avfallshanteringen är en del av sa...

Kompostering och rötning fungerar bra men ytterligare forskning och utveckling behövs

Pressmeddelande Publicerad: 2005-04-28 15:40 CEST

Biologisk avfallsbehandling – kompostering och rötning – i stor skala är metoder, som fungerar bra. Vid kompostering framställs jordförbättringsmedel, rötning ger biogödsel och biogas. Det finns avsättning för produkterna, efterfrågan på biogas är god och...

Från bord till jord...

Pressmeddelande Publicerad: 2005-04-22 15:30 CEST

Den 27 april presenterar RVF ett stort projekt om insamling och återvinning av bioavfall i Sverige och Norge. Syftet med projektet har varit att utvärdera system för kompostering och rötning med biogasframställning. Vad fungerar bra? Vad kan fungera ännu ...


Evenemang


01 Jul

10:30 - 11:30


Sociala medier


Presskontakter


Anna-Carin Gripwall
Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

BilderVideorPodcastsDokument