Pressmeddelanden 2007


Återvinn julen!

Pressmeddelande Publicerad: 2007-12-17 09:10 CET

Nu tändas miljoner värmeljus – 300 miljoner förbrukas i Sverige varje år, många under jul- och nyårshelgen. Om de lämnas till återvinning kan 95 procent av energin sparas och 100 procent av metallen återvinnas.Klimatförhandlingarna i Bali är precis avslut...

Vart tar gamla mobiltelefoner och annan ”småelektronik” vägen?

Pressmeddelande Publicerad: 2007-11-23 10:30 CET

Vad händer med hushållens mindre el-avfall, såsom mobiltelefoner, hårtorkar, klockor och fjärrkontroller, när vi inte längre använder dem? Det ska branschorganisationen Avfall Sverige och servicebolaget El-Kretsen ta reda på i ett gemensamt projekt. Utifr...

”Följ regelverket och ställ tydliga krav vid offentlig upphandling”

Pressmeddelande Publicerad: 2007-11-16 12:45 CET

Följ regelverket, ställ tydliga och relevanta krav vid upphandling och räkna med mer tillsyn. De råden framfördes vid Avfall Sveriges Höstmöte i Halmstad i veckan. Drygt 300 deltagare hade samlats för att lyssna till ett 20-tal föredrag på temat offentlig...

Sopor på TV hela hösten

Pressmeddelande Publicerad: 2007-09-26 11:06 CEST

Att sopor ska sorteras kommer vi att bli uppmärksammade på under hösten i SvT. Hjärnkontoret och REA går då samman i satsningen Skräp- TV, ett försök att minska mängden osorterade sopor från de svenska hushållen.Hjärnkontoret startar höstsäsongen idag, 26...

Skärpta miljökrav och skatter förklarar ökade kostnader för sophantering

Pressmeddelande Publicerad: 2007-09-25 12:00 CEST

Kraven ökar hela tiden på svensk avfallshantering. Och det är bra. Redan idag återvinns 95 procent av hushållens avfall. Det blir t ex till fjärrvärme och el, biogas eller nya produkter genom materialåtervinning. Men återvinningen ska öka ännu mer och vi ...

Regeringen väljer att inte avskaffa verkningslös miljöskatt - Högre sopavgift väntar hushållen

Pressmeddelande Publicerad: 2007-09-20 14:56 CEST

Dagens budgetproposition meddelar att skatten på förbränning av hushållsavfall ska utredas. Trots att regeringen medgett att skatten inte ger avsedd effekt, varken på avfallsmängden eller på miljön, väljer de att inte avskaffa den. Istället för en slopad ...

Fyra nya kvinnor i Avfall Sveriges styrelse

Pressmeddelande Publicerad: 2007-08-13 09:59 CEST

Vid Avfall Sveriges sextionde årsmöte i Helsingborg, valdes sex nya ledamöter in i styrelsen, varav fyra är kvinnor. Avfall Sveriges styrelse har totalt 18 ledamöter, hälften förtroendevalda och hälften tjänstemän. En tredjedel är kvinnor. Styrelsen spegl...

Sopor hit och dit… Oväntad samverkan ordet för dagen

Pressmeddelande Publicerad: 2007-07-09 16:45 CEST

- Producentansvaret fungerar inte. - Det behövs mer samarbete och samsyn inom avfallsområdet. - Miljöteknikbranschen växer som ingen annan bransch – en möjlighet som nu måste tas tillvara. Detta framkom vid ett välbesökt seminarium i Almedalen idag, arran...

INBJUDAN Sopor hit och dit… Vad säger miljödepartementet - då och nu?

Pressmeddelande Publicerad: 2007-07-04 10:35 CEST

Kommunala och privata aktörerna – är de överens?Miljöfrågor är i högsta grad på allas agenda. En miljöfråga som är högintressant och aktuell är avfall och återvinning. Avfallshantering engagerar – det är ett område där alla kan bidra.Välkommen till en pan...

PRESSINBJUDAN: Sopor hit och dit – hur vill vi ha det?

Pressmeddelande Publicerad: 2007-07-03 08:00 CEST

Välkommen till en paneldebatt kring hur svensk återvinning och avfallshantering kan utvecklas i framtiden.Miljöfrågor är i högsta grad på allas agenda. En miljöfråga som är högintressant och aktuell är avfall och återvinning. Avfallshantering engagerar. D...

Ingen titel
Avfall en resurs – nu även med kvalitet

Pressmeddelande Publicerad: 2007-06-26 10:35 CEST

Sju biogasanläggningar och två komposteringsanläggningar har nu mijö- och kvalitetsmärkt sina produkter genom branschens certifieringssystem. Det framgår av Avfall Sveriges årsskrift Svensk Avfallshantering, som innehåller all fakta och statistik om behan...

Stipendier från Avfall Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2007-06-14 10:00 CEST

Avfall Sverige har delat ut sammanlagt 45 000 kronor till fyra stipendiater, för deras examensarbeten. Stipendierna delas årligen ut för att uppmuntra studerande vid svenska universitet och högskolor att genomföra studier och uppsatsarbeten inom områdena ...

Skatten på hushållsavfall till förbränning kan ändras

Pressmeddelande Publicerad: 2007-05-31 15:58 CEST

Den nuvarande utformningen av skatt på hushållsavfall som går till förbränning är inte bra. Det medgav miljöminister Andreas Carlgren, när han talade på Avfall Sveriges årsmöte i Helsingborg. Andreas Carlgren ansåg det dock uteslutet att avskaffa skatten,...

Ingen titel
Återvinningen ökar mer än avfallsmängderna

Pressmeddelande Publicerad: 2007-05-29 11:30 CEST

Mängden hushållsavfall ökade med 3,5 procent förra året. Samtidigt ökade materialåtervinningen, inklusive biologisk behandling, med över 10 procent jämfört med 2005 och är nu uppe i drygt 47 procent. Mängden hushållsavfall som gick till energiutvinning ge...

Har avfallshanteringen någon plats i klimatarbetet?

Pressmeddelande Publicerad: 2007-05-25 10:00 CEST

Avfallshantering är viktig del av samhällets infrastruktur. Avfallsfrågorna har fått en stor plats i miljöpolitiken och är en viktig fråga i klimatdebatten, men även i näringspolitiken. Avfallshantering kan skapa tillväxt, sägs det. Stämmer det? Vad säger...

Majoriteten av kommunerna anlitar privat entreprenör för insamling och ”offentlig” entreprenör för energiåtervinning

Pressmeddelande Publicerad: 2007-05-15 12:25 CEST

Tre fjärdedelar av landets kommuner anlitar entreprenör för insamling av hushållsavfall. Avfallsavgifterna är i stort sett lika i kommuner med entreprenör respektive egen regi. Mer än 80 procent av kommunerna anlitar en offentlig entreprenör, vanligen en ...

Stort förtroende för kommunernas avfallshantering – men allmänheten underskattar återvinningens omfattning

Pressmeddelande Publicerad: 2007-04-30 09:00 CEST

• En undersökning från Avfall Sverige visar att förtroendet för återvinning är stort. • Den visar också att merparten av de tillfrågade tror att det är kommunerna som ansvarar för all hantering av alla hushållssopor. Ett tecken på att kännedomen om produ...

Världsmästare i år igen

Pressmeddelande Publicerad: 2007-03-22 11:33 CET

2005 året slog Sverige världsrekord i insamling av elavfall. 2006 har vi blivit ännu bättre och ökat insamlingen med 14 procent jämfört med 2005. Under 2006 samlade vi in nära 16 kg elavfall per invånare. Totalt samlade vi in 144 100 ton under 2006. Genom...

Avfall Sverige enig med statsminister Reinfeldt: Miljön och klimatfrågan är viktig

Pressmeddelande Publicerad: 2007-03-08 14:15 CET

Vi behöver förstärka våra insatser för att göra något åt miljöproblemen. Vi behöver göra det nu och det krävs att varje individ agerar för att utvecklingen ska vända.Miljöfrågan kommer högt upp på den politiska agendan. Målet är att minska på klimatgasern...

Ingen titel
Avfall Sverige och Thomas Di Leva samarbetar i Sveriges största miljörörelse: Materialåtervinning en nyckel till minskad klimateffekt

Pressmeddelande Publicerad: 2007-03-06 12:15 CET

Avfall Sverige engagerar Thomas Di Leva i den landsomfattande kampanjen Avfall blir material. Kampanjen syftar till att öka kunskapen om materialåtervinning och svenskarnas roll i detta arbete. Målet är att öka materialåtervinningen i samhället så att Sve...

RVF byter namn till Avfall Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2007-01-01 12:42 CET

Avfall Sverige är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning, Genom våra medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också andra företag och organisationer, företräder vi 99 procent av Sveriges befolkning. Den 1 januari bytte vi namn. RV...


Evenemang


01 Jul

10:30 - 11:30


Sociala medier


Presskontakter


Anna-Carin Gripwall
Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

BilderVideorPodcastsDokument