Pressmeddelanden 2008


Ge granen ett liv efter jul

Pressmeddelande Publicerad: 2008-12-16 11:25 CET

Återvinn julen! När granen barrat färdigt kan den komma till nytta. I en förbränningsanläggning med energiutvinning kan en enda gran ge lika mycket el som en adventsljusstake förbrukar på en månad. Tänk också på att en julgran som bränns i öppna spisen släpper ut 90 gånger mer stoft i atmosfären än om den bränts i en anläggning för avfallsförbränning.

Nej till försämrat producentansvar: Kommunerna vill öka återvinningen och förbättra servicen för människor

Pressmeddelande Publicerad: 2008-12-12 16:55 CET

Sveriges Kommuner och Landsting och Avfall Sverige har idag avvisat den överenskommelse om producentansvaret som regeringens förhandlingsman presenterat.

Kommentar till Konkurrensverkets utredning: Avfallshantering viktig del i samhällets infrastruktur

Pressmeddelande Publicerad: 2008-11-12 12:08 CET

Konkurrensverket tillsynsprojekt av kommunernas upphandlingar av avfallshantering har nu presenterats. Avfall Sverige lämnar följande kommentar:

Gamla blöjor är lysande – lika mycket el från sopor som från vindkraft

Pressmeddelande Publicerad: 2008-10-15 10:30 CEST

Ur de sopor som förbränns produceras el som täcker årsförbrukningen för 240 000 villor. Eller 720 000 lägenheter. Nästan lika mycket el kommer från vindkraft. Och båda minskar utsläppen av koldioxid.

Du kan komma långt på bananskal – med matrester i tanken kan vi spara 327 000 ton CO2

Pressmeddelande Publicerad: 2008-10-08 10:30 CEST

På 1 000 bananskal kan man komma hela 96 km. Om vi producerade biogas av allt matavfall som är möjligt att samla in, skulle det kunna ersätta nästan 67 miljoner liter bensin. Det räcker till att hålla igång drygt 55 000 bilar under ett år och skulle kunna minska utsläppen av koldioxid med 177 000 ton.

Utslitna gympaskor värmer gott – en femtedel av fjärrvärmen kommer från sopor

Pressmeddelande Publicerad: 2008-10-06 10:30 CEST

Varje år kan 810 000 villor värmas av våra sopor. Därmed sparar vi tre miljoner ton utsläpp av koldioxid jämfört med om samma mängd värme producerats av olja. Det är lika mycket som en miljon bilar släpper ut per år.

TvetaMetoden tätar tippen

Pressmeddelande Publicerad: 2008-10-03 12:05 CEST

I Sverige finns hundratals soptippar eller deponier som ska stängas och täckas över inom de närmaste åren. Genom att använda TvetaMetoden sparas stora mängder naturmaterial eftersom bland annat aska från förbränning istället används till sluttäckningen. Metoden, som beskrivs i en aktuell rapport från Avfall Sverige, har utvecklats av Telge Miljöteknik och Luleå Tekniska Högskola.

Samordnad sophantering ger bättre service och gynnar miljön

Pressmeddelande Publicerad: 2008-09-25 09:26 CEST

Avfall Sverige instämmer i Villaägarnas principiella kritik av hur producentansvaret fungerar. Kritiken framförs i Villaägarnas utredning "Småhusägare får betala dubbelt för återvinning", som presenteras i dag.

Miljöavgift möjliggör återvinning av fönsterglas

Pressmeddelande Publicerad: 2008-09-08 13:50 CEST

Varje år byts 1,2 miljoner fönster i Sverige. Bara en bråkdel av dem återvinns idag. PCB, som finns i vissa isolerfönster, utgör ett hinder för rationell återvinning. Det visar erfarenheterna från ett försök att återvinna fönsterglas vid Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag. För att bekosta hanteringen och återvinningen av fönsterglas skulle en miljöavgift på nya fönster kunna vara en lösning.

Information når fram genom lätt svenska, bilder och personlig kontakt

Pressmeddelande Publicerad: 2008-08-18 09:40 CEST

Informationen till hushållen i syfte att öka återvinningen av våra sopor har blivit bättre. Men det finns en grupp som kanske inte beaktats tillräckligt: nysvenskar. Lättläst svenska, mera bilder och personlig kontakt är några faktorer som gör att dessa grupper tillgodogör sig informationen lättare.

Avfall Sverige positiv till regeringens förhandlare på avfallsområdet

Pressmeddelande Publicerad: 2008-08-14 09:02 CEST

– Avfall Sverige företräder kommuner och kommunbolag på avfallsområdet. Vi ser positivt på att regeringen utser en förhandlare inom avfallsområdet, säger Weine Wiqvist, VD avfall Sverige, i en kommentar.

Världens bästa system ska bli ännu bättre!

Pressmeddelande Publicerad: 2008-08-13 09:15 CEST

Kasserade batterier, glödlampor, mobiltelefoner och klockor är de små el-produkter svenskarna har mest av hemma i byrålådan. Det visar en färsk undersökning som Avfall Sverige och El-Kretsen låtit göra om vad svenska folket gör av sina kasserade elprodukter. 

Almedalsbesökarna vet: Sortera dina sopor väl - de kommer till nytta

Pressmeddelande Publicerad: 2008-07-13 15:00 CEST

82 procent av besökarna i Visby under Almedalsveckan tycker att det är viktigt att sortera sina sopor. 71 procent gör det. Och 53 procent vet att vårt matavfall kan bli till biogas som ersätter fossila bränslen.

Paneldebatt Almedalen: Biogas inget nischbränsle

Pressmeddelande Publicerad: 2008-07-07 15:33 CEST

Potentialen för att producera biogas enbart från avfall i Sverige är 10,6 TWh. Det skulle räcka till att driva 900 000 bilar, dvs ungefär en femtedel av Sveriges alla bilar. Samtidigt skulle vi klara EU:s direktiv om 10 procent förnyelsebar energi i transportsektorn.

Sveriges största miljörörelse samlas kring farligt avfall: Svensk avfallskampanj bäst i världen

Pressmeddelande Publicerad: 2008-07-04 12:30 CEST

Avfall Sverige har vunnit det internationella kommunikationspriset "ISWA Communication Award 2008", för sin kampanj kring hushållens farliga avfall. Motiveringen lyder "kampanjen håller hög kvalitet och berör ett svårt men angeläget ämne".

Ingen titel
Ny rapport visar: Biogas ger 900 000 nya miljöbilar redan idag!

Pressmeddelande Publicerad: 2008-07-03 17:20 CEST

Avfall Sverige och Gasföreningen avlivar myten om att vi inte klarar EU: s direktiv om 10 procent förnyelsebar energi i transportsektorn. I dag, den 3 juli presenterade Avfall Sverige, Gasföreningen och Svenskt vatten, unika siffror i en ny rapport som visar den totala potentialen för Biogas i Sverige. 

Debatt på Avfall Sveriges årsmöte: Konsumtion är en miljöfråga

Pressmeddelande Publicerad: 2008-06-06 10:02 CEST

Det mesta vi konsumerar resulterar i någon sorts avfall. Men konsumtion kan också medföra positiva effekter på miljön. Hur våra köpvanor påverkar miljön debatterades livligt vid Avfall Sveriges årsmöte.

Ingen titel
Mer avfall och ökad återvinning – biologisk behandling ökar mest

Pressmeddelande Publicerad: 2008-06-01 18:00 CEST

Avfallsmängderna ökar. Det gör också materialåtervinning, biologisk behandling och energiutvinning – mer än mängderna. Mest ökar biologisk behandling. 96 procent av allt hushållsavfall tas nu tillvara och ersätter till exempel fossila bränslen vid uppvärmning och transport. Det visar färsk statistik från Avfall Sverige.

Diskussion på Avfall Sveriges årsmöte: Är konsumtion en miljöfråga?

Pressmeddelande Publicerad: 2008-05-30 12:06 CEST

- Finns det något sådant som hållbar konsumtion?

Diskussion om framtidens avfallspolitik: Vilket väger tyngst - samhällsnytta eller konkurrens?

Pressmeddelande Publicerad: 2008-05-29 12:21 CEST

95 procent av hushållens avfall återvinns i Sverige. En förklaring till att vi lyckats så bra, är kommunernas engagemang och infrastruktur. Varför vill då vissa aktörer byta system?

Naturvårdsverkets handbok i konflikt med miljömål

Pressmeddelande Publicerad: 2008-03-31 14:08 CEST

Naturvårdsverkets förslag till handbok för användning av avfall för anläggningsändamål har nyligen varit ute på remiss. Det ursprungliga målet med handboken, om att öka användningen av avfall och se det som en resurs, saknas helt.Handbokens riktlinjer kom...

Sverige i världstopp i insamling av elavfall

Pressmeddelande Publicerad: 2008-03-03 09:29 CET

Under 2007 samlades 160 miljoner kg elavfall in i Sverige, vilket motsvarar ca 17,5 kg per invånare. Det innebär en ökning på åtta procent jämfört med 2006. Störst var ökningen för IT- och kontorsutrustning och för s.k. konsumentelektronik (TV, video, aud...

Ingen titel
Hälften av deponierna stängs

Pressmeddelande Publicerad: 2008-02-12 11:00 CET

Sedan 1994 har antalet deponier som tar emot avfall från kommunerna minskat från 300 till 160. Inom ett år kommer nästan hälften av de kvarvarande att stängas. Det visar en färsk undersökning från Avfall Sverige.Bakom besluten att avveckla deponierna lig...


Evenemang


01 Jul

10:30 - 11:30


Sociala medier


Presskontakter


Anna-Carin Gripwall
Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

BilderVideorPodcastsDokument