Pressmeddelanden 2009


Ny mobil under granen? Den gamla är guld värd!

Pressmeddelande Publicerad: 2009-12-28 10:00 CET

Kom tomten med en ny mobil? Då kan den gamla lämnas till återvinning!

Lämna julens sopor där de hör hemma

Pressmeddelande Publicerad: 2009-12-18 11:00 CET

Har du koll på vad du får slänga i vanliga soptunnan även under julen?

Vi fortsätter minska avfallet

Pressmeddelande Publicerad: 2009-11-29 11:10 CET

Veckan ”Europa minskar avfallet” går mot sitt slut men på många håll i landet fortsätter flera spännande projekt för att förebygga avfall. Det gäller allt från projekt för att minska matsvinnet till att uppmuntra till återanvändning via biståndsorganisationer.

Lunds universitetssjukhus minskade mängden smittförande avfall med 15 ton

Pressmeddelande Publicerad: 2009-11-27 11:00 CET

Eurest Services ger gästerna tips och information om avfallsminskning

Pressmeddelande Publicerad: 2009-11-26 11:00 CET

Denna vecka pågår "Europa minskar avfallet", ett projekt som stöds av EU-kommissionen med Avfall Sverige som nationell samordnare. 57 spännande projekt för att förebygga avfall anordnas på mer än 250 olika orter i Sverige. Ett av projekten pågår på Eurests Services restauranger, som finns i hela landet.

”Ingen reklam tack” ska spara en halv miljon kg papper

Pressmeddelande Publicerad: 2009-11-25 10:55 CET

Denna vecka pågår "Europa minskar avfallet", ett projekt som stöds av EU-kommissionen med Avfall Sverige som nationell samordnare. 57 spännande aktiviteter för att förebygga avfall anordnas på mer än 250 olika orter i Sverige. En av dessa arrangeras av det kommunala bostadsbolaget Helsingborgshem.

Svenskarna vill minska sina avfallsmängder

Pressmeddelande Publicerad: 2009-11-24 10:55 CET

Drygt en tredjedel av svenska folket tror inte att den egna konsumtionen påverkar mängden avfall. Tre fjärdedelar av svenskarna gör redan i dag något för att minska mängden avfall, lika många kan tänka sig att göra ännu mer. Det framgår av en undersökning som Avfall Sverige och Naturvårdsverket låtit göra.

Veckan då det händer….

Pressmeddelande Publicerad: 2009-11-21 10:30 CET

Den 21-28 november anordnas 57 spännande projekt om att förebygga avfall, på mer än 250 olika orter i Sverige - veckan "Europa minskar avfallet" går av stapeln! Allt från projekt för att minska matsvinnet i livsmedelshandel till att uppmuntra till återanvändning av kläder och saker via biståndsorganisationer. Bland mycket, mycket annat. Projekt som förhoppningsvis kommer att fortleva även efter veckans slut.

Ingen mat i soporna när Europa minskar avfallet

Pressmeddelande Publicerad: 2009-10-28 10:45 CET

I stället för att slänga överbliven mat ska skolrestaurangen på Thorin Business School i Gävle och Arken konferenscenter i Göteborg skänka den till ideella föreningar. ICA Tuna i Lund gör lunchmat av varor med kort bäst-före datum, Eurests ca 150 restauranger ska mäta avfallet och jobba för avfallsminskning mot både matgäster och anställda.

Avgifta soppåsen!

Pressmeddelande Publicerad: 2009-09-14 09:30 CEST

Bara du kan se till att din soppåse inte skadar din omgivning. Gör ett aktivt val - se till att inte lägga något farligt avfall i soporna!

Nu tar vi krafttag för att minska avfallet!

Pressmeddelande Publicerad: 2009-09-10 16:26 CEST

Avfall Sverige är nationell samordnare för Sverige under en gemensam europeisk vecka för att minska avfallet, 21-29 november. Detta sker i samverkan med Naturvårdsverket.

Smart avfallshantering – förnybar energi som minskar klimatgaser

Pressmeddelande Publicerad: 2009-07-21 13:26 CEST

Hållbar stad kräver politisk samverkan

Pressmeddelande Publicerad: 2009-06-29 17:16 CEST

Den hållbara staden byggs underifrån

Pressmeddelande Publicerad: 2009-06-22 16:59 CEST

Avfall Sverige, Gasföreningen, Svensk Fjärrvärme och Svenskt Vatten bjuder in till seminarium på temat "Den hållbara staden byggs underifrån".

EU-frågor i fokus på Avfall Sveriges årsmöte

Pressmeddelande Publicerad: 2009-06-04 14:00 CEST

Med några dagar kvar till EU-valet var Europafrågor högst aktuella på Avfall Sveriges årsmöte i Norrköping 2-3 juni. En av talarna, EU-parlamentarikern Göran Färm, påpekade att avfall är ett prioriterat område för EU.

Avfallstrenden 2009: Mängderna planar ut efter flera års kraftig ökning

Pressmeddelande Publicerad: 2009-06-02 12:00 CEST

För första gången på många år ökar inte längre mängden hushållsavfall i Sverige. 2008 års siffror är nära nog oförändrade jämfört med 2007. Det visar årets Avfallstrend, som bygger på färsk statistik från Avfall Sverige.

Norrköping blir landets avfallscentrum för två dagar

Pressmeddelande Publicerad: 2009-05-28 18:59 CEST

Under två dagar, 2-3 juni, samlas landets tjänstemän och beslutsfattare inom avfall och återvinning i Norrköping. Närmare 600 personer kommer då för att delta i Avfall Sveriges årsmöte.

Utan hållbar avfallshantering, inga hållbara städer!

Pressmeddelande Publicerad: 2009-05-28 08:30 CEST

Frågor kring miljö och klimat växer i betydelse och i det sammanhanget är avfallshanteringen av central betydelse. Utan hållbar avfallshantering, inga hållbara städer. För att belysa detta har Avfall Sverige bjudit in en rad inflytelserika föreläsare till sitt årsmöte i Norrköping 2-3 juni.

Sopimport minskar utsläppen

Pressmeddelande Publicerad: 2009-05-26 08:42 CEST

Utsläppen av växthusgaser till följd av importen av avfall till svenska fjärrvärmeanläggningar minskade år 2007. Minskningen motsvarar utsläppen från 300 000 svenskars bilresor under ett år, eller 2,5 procent av den totala utsläppsminskningen som regeringen har satt som mål fram till år 2020.

Nu våras det för gifterna

Pressmeddelande Publicerad: 2009-05-01 08:30 CEST

Trädgårdssäsongen är här och många husägare gör förberedelser inför vårens och sommarens grönska. Det innebär ökad konsumtion av till exempel gödningsmedel, ogräsmedel, grillrengöring och mögeltvätt, dvs produkter som klassas som farligt avfall. För att stimulera till ökad insamling av farligt avfall startar Avfall Sverige, branschorganisation för svensk avfallshantering, nu en större informationskampanj riktad till alla hushåll. Målsättningen är att öka kunskapen om avfallsfrågor och minska mängden farligt avfall som kastas i soporna eller avloppet. Det ska ju istället lämnas på kommunens insamlingsställen.

Ut med elskrotet på Miljövänliga dagen

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-24 14:08 CEST

Ett 50-tal kommuner arrangerar tillsammans med Naturskyddsföreningen "Miljövänliga dagen" nu på lördag den 25 april. Då samlas gamla elprylar in, som genom kommunernas försorg sedan lämnas till återvinning.

Kraftigt minskade avfallsmängder i lågkonjunkturens spår

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-08 15:20 CEST

Mängden hushållsavfall minskar kraftigt. Hushållssoporna (kärl- och säckavfallet) har minskat med cirka 7 procent i januari 2009 jämfört med januari 2008. Grovavfallet, dvs. det som lämnas på kommunernas återvinningscentraler eller samlas in vid fastighet, har minskat med cirka 18 procent under samma period. Det visar en färsk undersökning från Avfall Sverige.

Avfall Sverige vann Columbi Ägg

Pressmeddelande Publicerad: 2009-03-23 12:05 CET

Välkommen till en ännu sopigare sajt

Pressmeddelande Publicerad: 2009-03-05 09:19 CET

Ökad återvinning – ett gemensamt mål för ny överenskommelse på avfallsområdet

Pressmeddelande Publicerad: 2009-01-28 14:16 CET

Kontaktpersoner:


Evenemang


01 Jul

10:30 - 11:30


Sociala medier


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128


BilderVideorPodcastsDokument