Pressmeddelanden 2010


Släng inte julens sopor i galen tunna

Pressmeddelande Publicerad: 2010-12-28 11:00 CET

Har du koll på vad du får slänga i vanliga soptunnan även under julen? Trasig julgransbelysning och lampor från elljusstakar eller luciakronor är exempel på el-avfall, som inte ska hamna i soppåsen. Där passar inte lampor och lysrör heller. Och om tomten kom med en ny mobil kan den gamla lämnas till återvinning, den är guld värd!

Återvinn julen!

Pressmeddelande Publicerad: 2010-12-22 09:44 CET

Ge granen ett liv efter jul! När den barrat färdigt kan den komma till nytta. I en förbränningsanläggning med energiutvinning kan granen ge både el och värme.

Ingen titel
Skrotade datorskärmen sparar en mil i bil

Pressmeddelande Publicerad: 2010-12-09 09:44 CET

Ärligt talat – hur mycket avfall har du i garderoben? Om du lämnar den trasiga LCD-skärmen till återvinning istället sparar du koldioxid som motsvarar en mils bilkörning.

Ingen titel
Mera jul – mindre sopor

Pressmeddelande Publicerad: 2010-11-27 10:03 CET

Nu går veckan ”Europa minskar avfallet” in i sin slutspurt. Denna helg har många kommuner aktiviteter ute på gator och torg i samband med julskyltningen, för att informera och inspirera till en god jul – med mindre sopor.

Ingen titel
Fynda och minska avfallet på bloppisar.se

Pressmeddelande Publicerad: 2010-11-26 09:05 CET

”Bloppisar” är loppisar i blogg-form där bloggare bjuder ut kläder, smycken, väskor och annat som de tröttnat på till en billig peng. Plaggen och prylarna är ofta näst intill oanvända och därför i bra skick. Alla ”bloppisar” är samlade på portalen bloppisar.se, som drivs av Maria Jonasson.

Ingen titel
Camping med ett minimum av avfall

Pressmeddelande Publicerad: 2010-11-25 09:20 CET

återanvänder tidningar och böcker genom ett lånebibliotek för gäster och återanvänder grillkoll dokumenterar de kemikalier som används och mängden, försöker samtidigt minska mängden kemikalier genom att köpa miljömärkt pantar allt som kan pantas, åter...

Ingen titel
Påverkar du mängden avfall?

Pressmeddelande Publicerad: 2010-11-24 09:00 CET

80 procent av svenskarna gör något för att minska sin mängd avfall, det är fler än för ett år sedan. Det framgår av en undersökning som Avfall Sverige och Naturvårdsverket låtit göra för att få medborgarnas syn på frågor som rör konsumtion och avfallsminskning.

Ingen titel
Alla vinner på Allwin

Pressmeddelande Publicerad: 2010-11-23 09:03 CET

Företag blir av med sin överproduktion enkelt och ekonomiskt, miljön belastas mindre och fullt fungerande varor som skulle ha kasserats kommer istället till användning. Det är idén bakom Allwin, som distribuerar överskott från företag till behövande hjälporganisationer och individer.

Ingen titel
KliMATsmart i Halmstad ska minska skolornas matsvinn

Pressmeddelande Publicerad: 2010-11-22 09:57 CET

Gymnasie- och högstadieskolorna i Halmstads kommun, med sammanlagt cirka 7 000 elever, ska minska matsvinnet under veckan ”Europa minskar avfallet”. Den mat som kastas i skolmatsalarna vägs varje dag och resultatet redovisas i en tabell som placeras ovanför avfallskärlet i varje skolmatsal. Även svinnet från köken kommer att vägas. Skolorna tävlar sinsemellan om vilken skola som under kampanjen får minst matsvinn, räknat i gram per elev.

Ingen titel
Vinn på att slänga mindre!

Pressmeddelande Publicerad: 2010-11-18 09:00 CET

Det finns undersökningar som visar att en fjärdedel av den mat vi köper i Sverige aldrig blir uppäten, den kastas i stället. Det innebär att livsmedel produceras och transporteras långa sträckor helt i onödan. Därför är det bra att så många av projekten under veckan ”Europa minskar avfallet” handlar om att minska matsvinnet.

Vi är inte där än…

Pressmeddelande Publicerad: 2010-11-16 16:28 CET

Vi har en bit kvar till årets mål att 35 procent av matavfallet ska återvinnas genom biologisk behandling. Hur har miljömålet styrt utvecklingen?

Avfallsminimering nästa utmaning

Pressmeddelande Publicerad: 2010-11-15 16:26 CET

Sveriges arbete med att återvinna avfall har varit framgångsrikt. Nu ska vi också se till att minska de faktiska mängderna avfall, ett krav som kommer att införas i svensk lag. Men att arbeta med avfallsminimering är komplicerat ur många aspekter – och var finns de goda exemplen? På Avfall Sveriges höstmöte den 16 november får vi veta.

Ingen titel
Du kan köra 12 mil på din skrotade cykel

Pressmeddelande Publicerad: 2010-11-04 11:31 CET

När cykeln rostat sönder kan den ändå var till nytta. Om den materialåtervinns sparas lika mycket koldioxid som om du kört bil mellan Karlstad och Kumla – en sträcka på 12 mil.

Kommentarer till Nils Holgersson-rapporten: Trendbrott för priserna på avfallshantering

Pressmeddelande Publicerad: 2010-10-25 09:30 CEST

Priserna på avfallshanteringen ökade med bara 0,3 procent mellan 2009 och 2010, visar årets Nils Holgerssonrapport[1]. I rapporten säger man att det är ett trendbrott och att priserna på avfallshanteringen nu är lägre än den allmänna prisutvecklingen.

Den gamla konservburken fixar söndagssteken

Pressmeddelande Publicerad: 2010-10-17 10:23 CEST

Lämna din gamla konservburk till materialåtervinning. Då sparar vi lika mycket energi som behövs för att värma din ugn till 200 grader i en hel timme.

Billig och bra sophantering!

Pressmeddelande Publicerad: 2010-10-11 11:39 CEST

En femma om dagen. Det är vad ett normalhushåll i Sverige får betala för den avfallshantering som kommunerna ordnar.

Nu lanseras Avfallsakademin

Pressmeddelande Publicerad: 2010-10-07 12:50 CEST

Rätt utbildning till rätt person vid rätt tidpunkt i syfte att höja kunskapsnivån generellt. Det är grundtanken med Avfallsakademin, en webbaserad introduktion till avfallsbranschen, som Avfall Sverige nu lanserar. Avfallslagstiftning, organisation och a...

Stoppa slöseriet – nu ska mer återvinnas

Pressmeddelande Publicerad: 2010-10-01 09:00 CEST

En tredjedel av det som hamnar i en vanlig soppåse är förpackningar och tidningar. Om de istället hade lämnats till återvinning hade vi kunnat spara mängder av energi och minskat utsläppen av växthusgaser.

Sopig kampanj vann silver

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-30 12:29 CEST

Avfall Sverige kom tvåa i en internationell tävling om världens bästa avfallskampanj, ISWA Communication Awards 2010.

Avfall Sveriges synpunkter på biogasstrategin

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-01 09:59 CEST

Insamlingen av matavfall, vikten av samverkan och av att använda biogasen till fordonsbränsle är några av de viktigaste frågorna i den i går publicerade ”Förslag till sektorsövergripande biogasstrategin” anser Avfall Sverige. – Matavfall och biogas är pr...

Smart användning av energiresurser sparar både pengar och miljö

Pressmeddelande Publicerad: 2010-07-07 12:56 CEST

Genom att använda kommunernas samlade energiresurser smartare sparar vi både pengar och miljö. Det vittnade samtliga medverkande om, vid seminariet Miljöpolitik på riktigt! under årets Almedalsvecka. Genom hållbara system för vatten, avlopp, fjärrvärme och biogasproduktion bli städernas system jämförbara med de naturliga kretsloppen.

Matavfall blir biogas

Pressmeddelande Publicerad: 2010-07-06 14:44 CEST

Får det kosta någonting för konsumenten att införa matavfallsinsamling och biogasproduktion? Ja, sa en enig publik vid Avfall Sveriges välbesökta seminarium i Almedalen i dag. Temat var matavfall och biogas.

Miljöpolitik på riktigt!

Pressmeddelande Publicerad: 2010-06-30 16:14 CEST

Sverige och världen står inför stora utmaningar på miljö- och klimatområdet. Energi och resursanvändningen ska minska, liksom utsläppen av luft-, mark- och vattenföroreningar och mängden avfall. Politik syftar till att åstadkomma långsiktiga samhällslösningar och mycket kan göras lokalt.

Matavfall och biogas – hur hör det ihop?

Pressmeddelande Publicerad: 2010-06-30 14:15 CEST

Det är stort fokus på avfallshantering och återvinning idag. Mycket av fokus landar på matavfallet och också på bristen på biogas, två frågor som hänger ihop. Våra matrester kan omvandlas till biogas och biogödsel. Vad krävs för att förverkliga detta?

Politiker ense om översyn av avfallspolitiken

Pressmeddelande Publicerad: 2010-06-03 13:29 CEST

Med bara drygt 100 dagar kvar till valet kan konstateras att det finns en hel del som skiljer de båda blocken åt när det gäller avfallspolitiken, men det finns även flera frågor där man är överens. Det framgick vid politikerdebatten på Avfall Sveriges årsmöte i Piteå.

Ingen titel
Avfallstrenden 2010: Mindre avfall och mer återvinning

Pressmeddelande Publicerad: 2010-06-01 08:00 CEST

2009 minskade mängden hushållsavfall med nära fem procent jämfört med året innan, visar ny statistik från Avfall Sverige. Den behandlade mängden hushållsavfall uppgick till 4 485 600 ton. Utslaget på hela befolkningen ger varje svensk upphov till 480,2 kg avfall per år. 2008 uppgick den behandlade mängden hushållsavfall till 4 731 660 ton, 511,2 kg per person.

Är avfallspolitik en valfråga?

Pressmeddelande Publicerad: 2010-05-28 10:00 CEST

Avfall Sverige håller årsmöte på Pite Havsbad, 1-2 juni. Bland mycket annat frågar vi två riksdagspolitiker huruvida miljö- och avfallspolitik är valfrågor, vi visar vad som är riktigt aktuellt ”på teknikens frontlinjer” inom avfallsbranschen och diskuterar kommunernas roll i framtidens avfallshantering. Vi erbjuder också intressanta studiebesök och utställning av företag inom avfallshantering och återvinning.

Ingen titel
Sverige hade bästa projektet om mindre avfall

Pressmeddelande Publicerad: 2010-03-19 12:18 CET

Eurest Services har vunnit pris för bästa projekt inom avfallsminimering bland företag i Europa.  Eurest drev ett av de 57 svenska projekt inom ”Europa minskar avfallet”, en vecka i november då hela Europa fokuserade på aktiviteter kring att minska sitt avfall. Avfall Sverige var nationell koordinator.


Evenemang


01 Jul

10:30 - 11:30


Sociala medier


Presskontakter


Anna-Carin Gripwall
Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

BilderVideorPodcastsDokument