Pressmeddelanden 2011


Fem svenska bidrag tävlar om europeiskt pris

Pressmeddelande Publicerad: 2011-12-16 08:50 CET

Bland 84 nyskapande och engagerande projekt har Avfall Sverige nu valt ut de fem svenska bidrag som är nominerade till den europeiska utmärkelsen ”European Waste Reduction Awards”.

Elever från söder till norr har uppmärksammat ”Europa minskar avfallet” med olika aktiviteter

Pressmeddelande Publicerad: 2011-11-27 10:00 CET

I dag är sista dagen av EU-projektet ”Europa minskar avfallet”. 84 projektarrangörer har anordnat cirka 200 aktiviteter runt hela landet. I hela Europa har det pågått över 7 000 aktiviteter under veckan.

Minska avfallet med en köpfri dag

Pressmeddelande Publicerad: 2011-11-26 09:55 CET

I dag firas En köpfri dag runt om i Europa. Det är en internationell kampanj för att väcka medvetenhet om konsumtionsmönster världen över, och visa alternativ.

Stora vinster på att återanvända textil

Pressmeddelande Publicerad: 2011-11-25 13:36 CET

Mellan år 2000 och 2008 ökade textilförsäljningen i Sverige med 40 procent. Men värdet av varorna var konstant eftersom kläder blir allt billigare. Detta leder i sin tur till att vi slänger allt mer textilier i stället för att se till att de återanvänds eller återvinns.

Klok konsumtion kan minska avfallet

Pressmeddelande Publicerad: 2011-11-24 11:00 CET

Det är produktion och konsumtion, som styr avfallsmängderna. Genom att konsumera klokt – byta, skänka, låna – kan vi minska avfallet eller kanske till och med se till att det aldrig uppstår något avfall.

Minskat matsvinn i skolorna tjänar alla på

Pressmeddelande Publicerad: 2011-11-23 13:30 CET

En alldeles för stor del av den mat, som serveras landets skolbarn, hamnar i soporna. Att minska det matsvinnet tjänar alla på – inte minst de elever som belönas med något extra gott när de ätit upp!

Miljön och hushållen tjänar på att minska avfallet

Pressmeddelande Publicerad: 2011-11-22 10:00 CET

8 av 10 svenskar gör något för att minska mängden avfall. Att äta upp all mat och köpa miljömärkt, second-hand eller saker av god kvalitet är de viktigaste insatserna enligt konsumenterna.

Tyréns och Region Skåne minskar avfallet

Pressmeddelande Publicerad: 2011-11-21 14:00 CET

Det är en utmaning att hitta metoder för att minska mängden avfall! Det var känt då projektet, Från produktvalsprocessen till avfall, startades inom Region Skåne för drygt ett år sedan. Nu har resultaten börjat komma.

Släng inte maten i soporna!

Pressmeddelande Publicerad: 2011-11-20 10:32 CET

Projektet ”Europa minskar avfallet”, pågår samtidigt i 20 EU-länder fram till den 27 november. Enbart i Sverige anordnas 200 aktiviteter över hela landet, för att uppmärksamma hur man kan minska avfallsmängderna.

Slut på slit och släng – återanvänd!

Pressmeddelande Publicerad: 2011-11-19 09:48 CET

I dag börjar veckan ”Europa minskar avfallet”, som pågår samtidigt i 20 EU-länder. Enbart i Sverige anordnas 200 aktiviteter över hela landet, för att uppmärksamma hur man kan minska avfallsmängderna.

Det finns inget avfall

Pressmeddelande Publicerad: 2011-11-18 11:00 CET

Mängden avfall i Sverige kan dubbleras till år 2030 om vi inte gör något åt det. Viktigast är att förebygga.

Ny rapport från Avfall Sverige: Kommuners ansvar för avfall skapar tillväxt!

Pressmeddelande Publicerad: 2011-11-11 10:28 CET

Om inte kommunerna hade haft viljan, uthålligheten och modet att satsa på ny teknik - hade Sverige då varit ett föregångsland i produktionen av biogas för fordon och biogödsel? Och om inte kommunerna samverkat med näringslivets specialkompetens, hade vi då sett den teknikutveckling vi har inom svensk avfallshantering?

Avfallsmängderna fortsätter minska

Pressmeddelande Publicerad: 2011-10-25 10:00 CEST

Sverige har uppnått flera av miljömålen, insamling och behandling av källsorterat matavfall har ökat och – viktigast av allt – avfallsmängderna har minskat. Detta och mycket mer kan man läsa i den nyutkomna statistiska årsskriften Svensk Avfallshantering 2011.

Allt mer biogas används till fordonsdrift

Pressmeddelande Publicerad: 2011-09-30 15:10 CEST

Vägen till framgång i bästa avfallsländerna

Pressmeddelande Publicerad: 2011-09-27 09:00 CEST

Ett kommunalt avfallsansvar förenar de länder som kommit längst när det gäller avfallshantering och återvinning. Det visar en färsk rapport från Avfall Sverige där man tittat närmare på fem länder i Europa.

Så här kan vi öka materialåtervinningen

Pressmeddelande Publicerad: 2011-07-04 17:00 CEST

På Hamnplan i Visby gjorde Avfall Sverige och Region Gotland på måndagseftermiddagen en djupdykning i ett antal soppåsar för att ta reda på vad de innehöll.

Vi ska ta ansvar för skräpet!

Pressmeddelande Publicerad: 2011-07-04 14:50 CEST

På frågan om vem som bör ansvaret för att svenska folkets nedskräpning och för sopsortering var svaret klart och tydligt: Individen!

Går det att exportera vår hållbara stad?

Pressmeddelande Publicerad: 2011-07-01 14:22 CEST

Svensk miljöteknik och hållbar stadsplanering är en svensk paradgren. Men kan de hela system som omvärlden efterfrågar verkligen levereras? Finns tillräckligt med riskkapital för att utveckla exporten och vilken roll har kommunerna i detta arbete?

Avfall Sverige välkomnar regeringens översyn av avfallsområdet

Pressmeddelande Publicerad: 2011-06-30 11:55 CEST

Regeringen har beslutat tillsätta en särskild utredare för att göra en allmän översyn av avfallsområdet. Översynen gäller främst utformningen och ansvaret för insamlingen och behandling av hushållens avfall.

Vill du veta vad som finns i en vanlig soppåse?

Pressmeddelande Publicerad: 2011-06-29 19:00 CEST

Måndagen den 4 juli kl 15 kan du få reda på det. Eller i alla fall få en hint. Då gör Avfall Sverige tillsammans med Region Gotland, en djupdykning i ett antal soppåsar.

Vem ska ta ansvar för skräpet?

Pressmeddelande Publicerad: 2011-06-29 17:02 CEST

Vem bär ansvaret för att svenska folket inte skräpar ner och att man sorterar sina sopor? Är det kommunerna, staten, producenterna eller kanske individen? Regeringen har nyligen kommit med en nedskräpningsproposition. Ger den svaren? Regeringens nedskräpningsproposition träder i kraft den 10 juli. Vad innebär den nya lagen och vilken effekt förväntas den få? Representanter från kommunerna, Naturvårdverket, samt branschföreträdare diskuterar ansvaret för avfall och nedskräpning. Frågan om nedskräpning viktig. Vilka effekter kan nedskräpningen ge – otrygghet och oansvar? Hur relaterar nedskräpningen till sop- och avfallshantering och till miljöfrågan i stort? Och hur sköts samordningen mellan olika aktörer? Det är några av de frågor vi diskuterar. Deltagare:

Avfallsmängderna fortsätter att minska

Pressmeddelande Publicerad: 2011-05-24 13:00 CEST

Mängden hushållsavfall minskar för andra året i rad, visar Avfall Sveriges prognoser som i dag redovisas i Avfallstrenden 2011.

Upphandling – en fråga med många aspekter

Pressmeddelande Publicerad: 2011-05-20 11:00 CEST

Upphandling är en ständigt aktuell fråga inom den kommunala avfallsbranschen. Bland annat är det ett instrument för ett hållbart samhälle. Vi får höra både politikers, beställares och leverantörers syn på detta.

Individernas engagemang är en del av lösningen

Pressmeddelande Publicerad: 2011-05-02 16:20 CEST

Att minska avfall ger större miljönytta än all återvinning. Det krävs att vi är många som gör det och det krävs att vi ändrar vår livsstil. Och det måste vara roligt!

Få vet vem som ansvarar för soporna

Pressmeddelande Publicerad: 2011-04-11 14:32 CEST

De flesta tror att kommunen ansvarar för allt hushållsavfall. Det visar en färsk undersökning genomförd på uppdrag av Avfall Sverige.

Nu vet vi vad som finns i svenskarnas soppåse

Pressmeddelande Publicerad: 2011-04-04 09:29 CEST

Omkring 60 procent av det som läggs i hushållens soppåse kan återvinnas. I hushåll utan utsortering av matavfall är siffran nästan 80 procent. Det visar en ny undersökning från Avfall Sverige.

Nu är det bevisat: Återanvändning ger klara miljövinster

Pressmeddelande Publicerad: 2011-03-01 13:33 CET

Lämna bra begagnade möbler, prylar och annat till återanvändning istället för att slänga allt i avfallscontainern. Det lönar sig för miljön, visar färska siffror från en undersökning i Göteborg.

Matresterna lyser upp hela arbetsveckan

Pressmeddelande Publicerad: 2011-02-24 11:35 CET

Om du rötar en veckas matavfall, istället för att slänga det i soppåsen, sparas energi som räcker för att hålla en lampa lysande dygnet runt i mer än fem dagar.

Sopsortering på väg att nå målet

Pressmeddelande Publicerad: 2011-01-31 13:19 CET

Sveriges Radio har granskat utsorteringen av hushållens matavfall i landets kommuner (”Sopsortering når inte upp till målet”, 20110131). Detta har man gjort med anledning av att det nationella miljömålet om att 35 procent av matavfallet skulle ha behandlats biologiskt 2010, inte uppnåddes. I dagsläget samlar kommunerna in drygt 20 procent av hushållens matavfall.


Evenemang


01 Jul

10:30 - 11:30


Sociala medier


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128


BilderVideorPodcastsDokument