Pressmeddelanden 2015


Här är landets bästa avfallskommuner

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-21 11:00 CET

Trollhättan har för andra året i rad blivit bäst i Sverige på avfallshantering, och nu har kommunen kommit på första plats även när det gäller miljö inom avfallshanteringen, följt av Bjuv och Åstorp.

Indikatorer på hur svensk avfallshantering utvecklas

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-18 08:00 CET

Avfall Sveriges vision är en framtid utan avfall. I Sverige är vi duktiga på själva avfallshanteringen och återvinner nästan allt hushållsavfall, antingen som energi eller material. Det vet vi för det kan vi mäta. Men hur mäter man ett avfall som inte uppstår?

Hållbar konsumtion inför julen – visst är det något vi vill stötta!

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-01 08:00 CET

December månad är den månad vi konsumerar mest och i år spår HUI rekord, ca 75 miljarder kronor räknar man med att vi kommer att handla för i december. Just därför är det viktigt att lyfta frågan om vikten av hållbar konsumtion. Avfall Sverige gör det genom att den 1 december publicera en digital julkalender som pekar på vikten av att minska avfallet genom hållbar konsumtion och återvinning.

86 kilo avfall för att producera en enda mobiltelefon

Pressmeddelande Publicerad: 2015-11-28 13:27 CET

Att producera en (1) mobiltelefon ger ett avfallsfotavtryck på 86 kilo – till exempel gruvavfall, slaggprodukter. Kostnaden för klimatutsläppen beräknas till 140 kronor. Den färdiga mobilen väger 169 gram och kostar 6 000 kronor.[1]

Avfall Sveriges VD årets opinionsbildare

Pressmeddelande Publicerad: 2015-11-26 10:15 CET

Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige, och David Schelin, vd Ragnsells, fick dela på titeln Årets opinionsbildare vid Återvinningsgalan, som hölls i Göteborg på onsdagen.

Att göra mer med mindre

Pressmeddelande Publicerad: 2015-11-20 13:49 CET

21-29 november är det återigen dags för veckan då hela Europa samlas för att fästa uppmärksamheten på vikten av att minska mängden avfall: European Week for Waste Reduction, eller Europa minskar avfallet. 2014 deltog 28 länder med 12 000 aktiviteter. I år är temat dematerialisering - att göra mer med mindre.

Kommunerna viktiga i den cirkulära ekonomin

Pressmeddelande Publicerad: 2015-11-16 09:00 CET

Det finns en stor potential för att utveckla nya verksamheter och nya sätt att ta tillvara jordens begränsade resurser. Kommunerna har en viktig roll i detta. För att få full utväxling behöver regeringen se över och modernisera regelverk och tydliggöra vad kommunerna kan och får göra exempelvis för att förebygga avfall och främja återanvändning.

Inbjudan Avfall Sveriges höstmöte: Koll på pengarna

Pressmeddelande Publicerad: 2015-11-05 09:00 CET

Utöver ekonomiska frågor inom svensk avfallshantering kommer kommunernas roll i den cirkulära ekonomin att diskuteras på Avfall Sveriges höstmöte 10–11 november.

Erikshjälpen i Ljungby får guldmärket Miljönär-vänlig

Pressmeddelande Publicerad: 2015-11-03 09:20 CET

Flera av Erikshjälpens second hand-butiker runt om i landet tilldelas Avfall Sveriges och de svenska kommunernas märkning Miljönär-vänlig. Det är en märkning för att uppmärksamma verksamheter som bidrar till att minska avfallet genom att laga, låna och återanvända och som därmed vägleder kunderna till smarta och hållbara sätt att leva.

Biogasproduktionen ökar men kortsiktig politik minskar investeringsviljan

Pressmeddelande Publicerad: 2015-09-30 13:04 CEST

Den svenska biogasproduktionen ökade med sex procent under 2014 visar färsk statistik. Produktionen uppgår till 1,8 TWh varav ca 60 procent går till transportsektorn. Ökningstakten skulle kunna vara högre med mer långsiktiga besked från regeringen.

Recept på Miljönär-vänlig pizza

Pressmeddelande Publicerad: 2015-09-24 09:00 CEST

Gör en pizza av dina rester istället för att slänga dem och köpa en fryst färdigpizza. Det tjänar både du och miljön på. Riktigt Miljönär-vänligt!

Skomakarna får Avfall Sveriges Miljönär-märkning

Pressmeddelande Publicerad: 2015-09-04 13:29 CEST

Att laga sina skor är snällt både mot plånboken och mot miljön. Det har Avfall Sverige uppmärksammat genom att märka alla de cirka 100 skomakarna i Skomakarmästarförbundet, som Miljönär-vänliga.

Följ matavfallets väg ”från bord till jord”

Pressmeddelande Publicerad: 2015-08-27 08:00 CEST

Syftet med insamling av källsorterat matavfall är i första hand att återvinna växtnäring, vilket även säkrar produktionen av biogas. I en ny rapport från Avfall Sverige[1] – ”Matavfallets väg från bord till jord” – följer vi påsen med matavfall från hushållet hela vägen till åkermarken.

Mer än 500 ”Miljönär-vänliga” verksamheter över hela landet

Pressmeddelande Publicerad: 2015-08-19 11:34 CEST

Nu har vi nått en milstolpe i kampanjen ”Miljönär-vänlig”! Förra veckan hade 500 verksamheter fått märkningen och ytterligare ett 20-tal har tillkommit sedan dess.

Vi är stolta över vårt miljöarbete

Pressmeddelande Publicerad: 2015-06-26 16:10 CEST

Sverige är ett föregångsland på miljöområdet, bland annat tack vare vår framgångsrika avfallshantering. Att vi som arbetar med avfall och fjärrvärme bidrar till det gör oss stolta. Vi skapar klimat- och miljönytta långt utanför Sveriges gränser.

Avfall Sverige välkomnar besked: Utredare för flytt av insamlingsansvar klar

Pressmeddelande Publicerad: 2015-06-25 08:32 CEST

Avfall Sverige välkomnar regeringens besked att utse Mia Torpe till utredare. Torpes arbete går ut på att förverkliga regeringens tydliga ambition att flytta insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper från producenterna till kommunerna, säger Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige.

Avfall Sverige i Almedalen: Så mycket bättre med kommunalt insamlingsansvar

Pressmeddelande Publicerad: 2015-06-17 09:00 CEST

Regeringen har meddelat att insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar ska samlas hos kommunerna. En genomförandeutredning tillsätts för ta fram ett förslag på hur det förändrade insamlingsansvaret ska utformas i praktiken. Målet är att det ska bli enklare för hushållen att lämna förpackningsavfall och returpapper till återvinning. Vi väntar nu bara på att få veta vem som är utredaren.

Allt mer näring och material återvinns – energiåtervinningen minskar

Pressmeddelande Publicerad: 2015-06-02 07:30 CEST

Biologisk återvinning och materialåtervinningen ökar samtidigt som energiåtervinningen minskar. Det visar ny statistik över hushållsavfall i Sverige, som Avfall Sverige presenterar i dag.

Avfall Sveriges årsmöte: Så planerar kommunerna för det nya insamlingsansvaret

Pressmeddelande Publicerad: 2015-05-27 09:31 CEST

Insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper tas över av kommunerna. De kan därmed utveckla nya fastighetsnära och rationella system för att hantera allt hushållsavfall, till nytta för medborgarna. Men vilka är de juridiska förutsättningarna för att ta över ansvaret? Och hur ska kommunerna planera?

Internationellt intresse för Miljönär-vänliga kampanjen

Pressmeddelande Publicerad: 2015-05-25 09:54 CEST

På inbjudan av EU-kommissionen deltog Avfall Sverige 20–21 maj i ett europeiskt forum för miljöinnovationer. Intresset för Avfall Sveriges arbete med förebyggande av avfall är stort. Forumet hölls bland annat med anledning av att kommissionen förbereder ett nytt förslag om cirkulär ekonomi. Det tidigare förslaget drogs tillbaka när nya kommissionen tillträdde.

Avfall Sverige välkomnar säkrare tillsyn av farligt avfall-transporter

Pressmeddelande Publicerad: 2015-05-22 09:07 CEST

Riksrevisionen har granskat tillsynen över gränsöverskridande och nationella transporter av farligt avfall. Slutsatsen är att det finns brister i systemet för tillsyn vilket leder till att det inte är tillräckligt effektivt för att följa lagstiftningen på området. Därmed finns en risk för att farligt avfall orsakar skada på miljön och människors hälsa, påpekar Riksrevisionen.

Avfall Sverige välkomnar kommunalt insamlingsansvar för allt hushållsavfall

Pressmeddelande Publicerad: 2015-05-07 08:31 CEST

Avfall Sverige och kommunerna välkomnar regeringens tydliga besked att insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper tas över av kommunerna.

Barnbok om minskat avfall vidare till EU-final

Pressmeddelande Publicerad: 2015-04-10 10:29 CEST

Barnboken ”Kajmans kalas”, från kretslopp och vatten i Göteborg, handlar att hushålla med resurser och minska avfallet. Nu har Kajmans kalas gått vidare till final i tävlingen European Week for Waste Reduction Award, EWWR awards, bland ett 50-tal andra bidrag.

Bli rik på gamla jeans

Pressmeddelande Publicerad: 2015-03-23 08:00 CET

Köp dina nästa jeans second hand, så blir du nästan 8 kilo lättare. Dessutom spar du pengar på kuppen. Riktigt Miljönär-vänligt!

Här kan du laga, låna och återanvända

Pressmeddelande Publicerad: 2015-03-09 09:00 CET

Det är bättre att laga, låna eller återanvända än att slänga och köpa nytt. För att underlätta för alla som vill leva som miljönärer, och spara både pengar och miljö, lanserar Avfall Sverige nu kartan som visar var du kan hitta en skomakare, second hand-butik eller ett bibliotek till exempel.

Framtidens shopping får kommunens guldmärke

Pressmeddelande Publicerad: 2015-03-02 09:00 CET

Myrornas 34 butiker runt om i landet tilldelas Avfall Sveriges märkning Miljönär-vänlig. Det är en märkning för att uppmärksamma verksamheter som bidrar till att minska avfallet genom att laga, låna och återanvända som vägleder till smarta och hållbara sätt att leva.

Bli miljönär-vänlig: Låna dig till gratis tv-tittande

Pressmeddelande Publicerad: 2015-02-26 10:00 CET

Om du lånar en borrmaskin istället för att köpa en egen kan du titta på tv gratis i över ett år. Då spar du nämligen lika mycket av jordens resurser som går åt till att ha tv:n på i fem timmar om dagen hela året.

Avfall Sverige Miljönär-märker Retoy

Pressmeddelande Publicerad: 2015-02-16 09:00 CET

Att byta, låna och skapa leksaker är en både kul och miljösmart idé. Därför tilldelar Avfall Sverige nu sin märkning ”Miljönär-vänlig” till Retoy. De bidrar på ett konkret sätt till att människor kan återanvända de resurser som redan finns.

Avfall Sverige Miljönär-märker Blocket

Pressmeddelande Publicerad: 2015-02-06 09:00 CET

Blocket blir först med att få Avfall Sveriges nya märkning ”Miljönär-vänlig”. Det är en märkning som visar på en verksamhet som gagnar miljön genom att verka för att laga, låna och återanvända. För en hållbar konsumtion i ett hållbart samhälle.

Bli rik genom att laga, låna och återanvända

Pressmeddelande Publicerad: 2015-01-22 08:00 CET

För att inspirera till hållbar konsumtion lanserar Avfall Sverige tillsammans med alla kommuner en märkning för alla som lagar, lånar och återanvänder. För de som sparar både pengar och miljö, för de som är de riktiga miljövännerna - som är Miljönär-vänliga!Evenemang


01 Jul

10:30 - 11:30


Sociala medier


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128


BilderVideorPodcastsDokument