Pressmeddelanden 2019


Ingen titel
Nobelveckan: Husbyelever intog Karolinska Institutet

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-09 09:05 CEST

Sannolikheten att framtidens nobelpristagare kommer vara uppväxt i ett socioekonomiskt utsatt område är i dagsläget ytterst liten. I en ny gemensam satsning vill Karolinska Institutet och Berättarministeriet ändra på det.

Ingen titel
Nobelveckan: Husbyelever intar Karolinska Institutet i nytt, unikt samarbete

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-07 07:30 CEST

I veckan annonseras årets nobelpristagare. Hur stor är sannolikheten att framtidens nobelpristagare är uppväxt i ett socioekonomiskt utsatt område? Som det ser ut nu, minimal.

Ingen titel
Pennsvärdet 2019 tilldelades Tenstaläraren Pavlina Spanos

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-20 15:58 CEST

Idag delades lärarpriset Pennsvärdet 2019 ut till mellanstadieläraren Pavlina Spanos från Enbacksskolan i Tensta. Priset delades ut av utbildningsminister Anna Ekström under en ceremoni på Hallwylska museet i Stockholm.

Välkommen att hylla en pedagogisk gärning med oss!

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-15 07:04 CEST

Berättarministeriets lärarpris Pennsvärdet tilldelas Tenstaläraren Pavlina Spanos som genom sin undervisning stärkt sina elevers språk, kreativitet och kritiska tänkande. Berättarministeriet hälsar pressen välkomna att bevaka prisceremonin som äger rum på Hallwylska museet i Stockholm den 20 maj. Pennsvärdet 2019 delas ut av utbildningsminister Anna Ekström.

Nytt långsiktigt samarbete med Stockholms stad knyter Berättarministeriet närmare skolor i socioekonomiskt utsatta områden

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-31 14:07 CET

Beslutet att ingå ett idéburet offentligt partnerskap, IOP, klubbas igenom under utbildningsnämndens sammanträde torsdagen den 31 januari, 2019. Samarbetet mellan Stockholms stad och Berättarministeriet löper över tre år och innebär en långsiktig finansiering och gemensamt definierade riktade insatser.


Sociala medier


PresskontakterBilderVideorPodcastsDokument