Pressmeddelanden


Ingen titel
Borgholm Energi utför systemunderhåll

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-15 10:09 CET

Från tisdagen 19 januari till torsdagen 21 januari kommer bolagets kundservice att vara delvis begränsad på grund av systemunderhåll.

Ingen titel
Kom ihåg att återvinna julen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-22 08:14 CET

När julen är överstökad finns ofta mycket rester, både av mat och förpackningar. Mycket går att återanvända, eller i alla fall återvinnas.

Ingen titel
Årets 53 veckor påverkar sophämtningen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-17 14:06 CET

Året innehåller 53 veckor istället för de 52 som vi är vana vid. Det innebär att två udda veckor infaller i rad kring årsskiftet, något som kommer att påverka sophämtningen i Borgholms kommun.

Ingen titel
Justering av taxan till 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-17 13:49 CET

Borgholm Energi har antagit utmaningen för ett fossilfritt bolag till 2030. Det innebär bland annat att en omställning ska göras till större andel förnybara energikällor inom verksamheterna utan att göra avkall på säker och tillräcklig energitillförsel. Nu har avgifter och taxor för 2021 beslutats för att möjliggöra detta.


Nyheter


Ingen titel
Almanackan för 2021 landar snart i din brevlåda

Nyhet Publicerad: 2020-12-17 15:59 CET

Varje år tar vi på Borgholm Energi fram en almanacka som delas ut till alla hushåll i kommunen. Snart landar 2021 års almanacka i din brevlåda.


Evenemang


18 Feb

10:00 - 12:00

Chatta med Borgholm Energis VD

10:00 - 12:00

www.borgholmenergi.se


Sociala medierBilderVideorPodcastsDokument