Pressmeddelanden 2019


Chiesi annonserer investeringer på 350 millioner euro og den første lavutslipps-sprayinhalatoren for astma og kols

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-04 13:58 CET

Dagens klimapolitikk, kombinert med liten kunnskap om hvordan inhalatorer for pasienter med astma og kols påvirker miljøet, kan potensielt påføre pasientene skader. Chiesi, som er ledende innen innovasjon på respirasjonsområdet, er opptatt av at medisinsk behov og pasientsikkerhet alltid må komme først. Chiesi ønsker derfor å advare mot potensielt alvorlige konsekvenser av et for rask skifte av astma- og kolspasienter over til såkalte «grønne inhalatorer». Chiesi nyeste inhalatorer er en innovativ doseregulert sprayinhalator (pMDI), med minimal klimapåvirkning. Takket være en ny drivgass vil fremtidens sprayinhalatorers CO2-utslipp være på samme nivå som pulverinhalatorer. Miljøvennlig doseregulespray inhalator (pMDI) vil bli lansert ved utgangen av 2025. Dette er mulig fordi: • Chiesi nå har signert den første kommersielle avtale med drivgassleverandøren Koura • Den nye sprayinhalatoren vil sikre at pasientene fortsette vil ha tilgang til et optimalt behandlingsalternativ

Chiesi investerar 350 miljoner EURO i den första koldioxidsnåla sprayinhalatorn för astma och KOL

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-04 13:44 CET

Kortsiktighet i debatten om klimatpåverkan och val av inhalatorer för patienter med astma och KOL kan medföra potentiellt skadliga konsekvenser. Patientsäkerhet och medicinska behov ska inte behöva kompromissas bort av miljö- och klimatskäl. Det menar Chiesi Group som idag presenterar en lösning för en banbrytande dosreglerad sprayinhalator (pDMI) med minsta möjliga klimatpåverkan. Denna kommer att finnas tillgänglig för patienter senast i slutet av 2025. Tack vare en ny drivgas kan framtidens sprayinhalatorers koldioxidavtryck hamna i nivå med pulverinhalatorer (Dry Powder Inhalers, DPI) . • En miljövänligare dosreglerad sprayinhalator med minsta möjliga klimatpåverkan lanseras senast i slutet av 2025. • Ett kommersiellt avtal har tecknats med drivgasleverantören Koura. • Den nya inhalatorn kommer att säkerställa tillgång till de behandlingar patienter med astma och KOL behöver.

Single-inhaler extrafine triple therapy

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-01 12:49 CEST

SINGLE-INHALER EXTRAFINE TRIPLE THERAPY OF INHALED CORTICOSTEROID PLUS LONG-ACTING Β2-AGONIST PLUS LONG-ACTING MUSCARINIC ANTAGONIST THERAPY IMPROVES LUNG FUNCTION AND REDUCES ASTHMA EXACERBATIONS

Behandling med fast kombination av extrafina partiklar

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-01 12:42 CEST

Behandling med fast kombination av extrafina partiklar (corticosteroid + långverkande Β2-agonist + långverkande muscarin antagonist) via inhalation, förbättrar lungsjukdom och minskar risken för svåra astmaförsämringsperioder

Ingen titel
Paolo Chiesi blir hedersdoktor vid Karolinska Institutet

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-10 06:40 CEST

Paolo Chiesi får utmärkelsen för sin mångåriga satsning på livsavgörande behandling av lungorna på för tidigt födda barn. Ceremonin äger rum den 10 maj i Stockholms stadshus.


Sociala medier


PresskontakterBilderVideorPodcastsDokument