Pressmeddelanden


Ingen titel
”Vi var först men nu ska vi bli bäst inom hållbarhet”

Pressmeddelande Publicerad: 2018-06-27 14:47 CEST

Sigtuna kommun var den första destinationen i Sverige med ett hållbarhetsnätverk för hotell- och konferensanläggningar. Redan 2009 startade samarbetet med syfte att minska sin klimatpåverkan. Nu fördjupas och utvidgas samarbetet ytterligare. Bland annat ska en ny hållbarhetskonsult undersöka om det finns intresse för fler företag att gå med.

Ingen titel
​Klimatpåverkan från Sigtunas hotellgäster har minskat med 30 procent

Pressmeddelande Publicerad: 2018-06-18 14:23 CEST

Sedan 2013 har 12 hotell- och konferensanläggningar som ingår i ett gemensamt hållbarhetsnätverk i Sigtuna kommun, minskat sin klimatpåverkan per gäst med knappt en tredjedel. Det visar en klimatrapport för 2017 som U&We genomfört på uppdrag av Destination Sigtuna.


Sociala medier


BilderVideorPodcastsDokument