Pressmeddelanden 2015


Ingen titel
Prins Carl Philip beskyddare av Dyslexiförbundet FMLS

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-09 21:40 CET

Ett besked från Sveriges Kungahus har nått Dyslexiförbundet FMLS. Prins Carl Philip blir förbundets beskyddare. – Vi är oerhört stolta och glada, säger ordförande Bengt-Erik Johansson

Ingen titel
Första Dyslexipriset till Kent Sköld

Pressmeddelande Publicerad: 2015-10-24 00:29 CEST

Arbetsförmedlaren Kent Sköld har fått 2015 års Dyslexipris för sina insatser för personer med läs-, skriv- och räknesvårigheter. Dyslexipriset delades ut i samband med invigningen av Dysleximässan i Göteborg.

Ingen titel
Appar på Dysleximässan i Göteborg

Pressmeddelande Publicerad: 2015-10-20 16:30 CEST

Ytterst få pedagogiska appar fungerar vid lärande, hävdar Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet. Men Idor Svensson, docent vid Linnéuniversitetet, vill nyansera bilden. Han menar att för elever med läs- och skrivsvårigheter har apparna revolutionerat lärandet. Idor Svensson är en av flera forskare och praktiker som föreläser om appar och andra hjälpmedel under Dysleximässan i Göteborg.

Ingen titel
Dysleximässa i Göteborg 23-24 oktober

Pressmeddelande Publicerad: 2015-10-15 18:28 CEST

I varje klass finns några elever som har svårt att läsa, skriva eller räkna. Med tidig upptäckt kan deras svårigheter begränsas. Med rätt stöd behöver svårigheterna inte bli ett hinder. Under Dysleximässan får du lära dig mer om läs-, skriv- och räknesvårigheter, hur det är att leva med och vad man kan göra åt det.

Ingen titel
Europeiska Dyslexiveckan 2015: ”Rätten att läsa”

Pressmeddelande Publicerad: 2015-10-02 17:20 CEST

Nästa vecka är det den Europeiska Dyslexiveckan. På ett 60-tal platser runt om i Sverige ordnas föreläsningar, öppna hus, bokbord och utställningar för att uppmärksamma läs-, skriv- och räknesvårigheter. Temat för veckan är ”Rätten att läsa”.

Får inte våra lärarstudenter lära sig någonting om dyslexi?

Pressmeddelande Publicerad: 2015-06-30 09:50 CEST

Dyslexiförbundet FMLS på Almedalen. Idag tisdag arrangerar vi ett seminarium om innehållet i dagens lärarutbildningar och om lärarnas kompetens.

Ingen titel
Dyslexiförbundet FMLS seminarier på Almedalen 2015

Pressmeddelande Publicerad: 2015-06-26 08:00 CEST

Vi arrangerar fyra seminarier med fokus på lärarnas utbildning och kompetens, elevernas rätt att lära sig läsa, skriva och räkna, ansvaret för forskning om insatser för elever med dyslexi, samt rätten för personer med lässvårigheter att få ta del av innehållet i våra medier. Seminarierna arrangeras i samarbete med Svenska Dyslexiföreningen och Föräldraföreningen för Dyslektiska barn. Alla är välkomna! Hörslinga finns!

Ingen titel
Ska våra barn äntligen få hjälp?

Pressmeddelande Publicerad: 2015-06-17 14:25 CEST

Med den nya utredningen som regeringen tillsatta idag kan den utlovade läsa-, skriva- och räknagarantin äntligen bli verklighet. Dyslexiförbundet FMLS utgår från att garantin fokuserar på barn som har särskilt svårt att lära sig läsa, skriva och räkna. Insatser som fungerar för dessa barn, fungerar för alla.

Ingen titel
Nominera till Dyslexipriset 2015!

Pressmeddelande Publicerad: 2015-06-15 14:54 CEST

Dyslexiförbundet FMLS och Svensk Talteknologi har gemensamt instiftat Dyslexipriset. Syftet är att uppmuntra och främja insatser som bedöms leda till positiva resultat för personer med dyslexi, dyskalkyli eller andra läs-, skriv- och räknesvårigheter. Personer, föreningar eller institutioner kan nomineras.

Ingen titel
Rekrytering som funkar

Pressmeddelande Publicerad: 2015-05-08 15:13 CEST

Det ska funka att få, att behålla och att utvecklas i sitt arbete. För alla! För några år sedan, genomfördes en ambitiös statlig utredning som hette Funka, som tyvärr hamnade i byrålådan på Arbetsmarknadsministerns kansli. I den utredningen, tog folk från funktionshindersrörelsen och andra utsedda fram en rad bra förslag för hur situationen på arbetsmarknaden kunde förbättras för människor med funktionsnedsättning.

Ingen titel
Dyslexipriset 2015: Nominera en dyslexihjälte!

Pressmeddelande Publicerad: 2015-04-22 14:03 CEST

Dyslexiförbundet FMLS och Svensk Talteknologi har gemensamt instiftat Dyslexipriset. Syftet är att uppmuntra och främja insatser som bedöms leda till positiva resultat för personer med dyslexi, dyskalkyli eller andra läs-, skriv- och räknesvårigheter. Personer, föreningar eller institutioner kan nomineras.

Ingen titel
Nu kan din smartphone läsa textremsan på bio

Pressmeddelande Publicerad: 2015-03-25 00:27 CET

Din smartphone har just blivit ännu smartare. Nu kan den läsa upp textremsorna när du går på bio. Suveränt för alla som inte läser så snabbt men ändå vill se utländska filmer.'

Ingen titel
Prins Carl Philip: ”Alla måste ta sitt ansvar”

Pressmeddelande Publicerad: 2015-03-09 23:34 CET

Prins Carl Philip fortsätter engagera sig för barn och unga med dyslexi. På måndagen genomfördes på prinsens initiativ en hearing om dyslexi. Under invigningstalet sa prinsen att han bestämt sig för att använda sin roll till att sätta dyslexi på agendan. – De här frågorna är inte enbart viktiga för mig, utan för alla hundratusentals som har dyslexi i Sverige, sa prinsen.

Prins Carl Philip inviger hearing om dyslexi

Pressmeddelande Publicerad: 2015-03-05 10:06 CET

Bostadsort och skola avgör hur elever med läs- och skrivsvårigheter bemöts. Prins Carl Philip vill belysa de olika villkoren. På hans initiativ arrangeras den 9 mars ”En hearing om dyslexi”.

Äntligen tidiga insatser i skolan!

Pressmeddelande Publicerad: 2015-03-05 09:42 CET

Dyslexiförbundet FMLS välkomnar läsa-skriva-räkna-garantin som utbildningsminister Gustav Fridolin utlovade till 2017, i gårdagens Dagens Nyheter.

Prins Carl Philip inviger hearing om dyslexi

Pressmeddelande Publicerad: 2015-02-25 09:25 CET

Bostadsort och skola avgör hur elever med läs- och skrivsvårigheter bemöts. Prins Carl Philip vill belysa de olika villkoren. På hans initiativ arrangeras den 9 mars ”En hearing om dyslexi”.


Sociala medier


Presskontakter


Helene Kindstedt
Ester Hedberg
Ester Hedberg

pressansvarig

ester.hedberg@dyslexi.org

070-867 29 12

Helena Borges
Helena Borges

Projektledare

helena.borges@dyslexi.org

0706727780

Sara Rydin
Sara Rydin

Kommunikatör

sara.rydin@dyslexi.org

+46 73 725 69 19


BilderVideorPodcastsDokument