Pressmeddelanden

RSS

Lägre utgifter för migration i november

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-19 09:00 CET

Saldot i statens budget för november blev ett överskott på 25,3 miljarder kronor, vilket är 9,7 miljarder kronor högre än i november 2018. Det beror delvis på att utgifterna för migration har minskat till följd av att färre människor sökte asyl i Sverige. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Lägre valutareserv ökar statens överskott

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-29 13:16 CET

Saldot i statens budget för oktober blev ett överskott på 31,9 miljarder kronor, vilket är 28,8 miljarder kronor högre än i oktober 2018. Det beror främst på att Riksbanken har minskat valutareserven, vilket även har påverkat budgetsaldot positivt tidigare i år. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Offentliga sparandet tydligt lägre än målnivån

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-21 10:00 CET

Tillväxten i ekonomin har bromsat in och högkonjunkturen är nu över. Den offentliga sektorns finansiella sparande visar ett underskott på 17 miljarder kronor nästa år och det strukturella sparandet avviker tydligt från målnivån för överskottsmålet. Detta framgår av ESV:s nya prognos.

Överskott i statens budget hittills i år

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-30 09:00 CET

Statens budgetsaldo för januari–september är ett överskott på 153,2 miljarder kronor. Det är 13,6 miljarder kronor högre än motsvarande period 2018. Saldot för september blev dock ett underskott på 3,6 miljarder kronor, vilket kan jämföras med ett överskott på 6,7 miljarder kronor i september 2018. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Överskott i statens budget i augusti

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-30 09:00 CEST

Saldot i statens budget för augusti blev ett överskott på 30,1 miljarder kronor. Det är 5,2 miljarder kronor högre än i augusti 2018. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Begränsat utrymme för reformer 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-04 10:00 CEST

Ekonomistyrningsverkets prognos visar att den ekonomiska tillväxten mattas av. Den offentliga sektorns finansiella sparande är nära noll i år. Staten visar överskott medan kommunsektorns underskott växer. Nästa år blir sparandet 17 miljarder kronor. Utrymmet för reformer 2020 är begränsat om överskottsmålet ska klaras.

Minskad valutareserv förstärker överskottet i statens budget

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-29 09:00 CEST

Saldot i statens budget för juli blev ett överskott på 28,2 miljarder kronor. Det är 12,5 miljarder kronor högre än i juli 2018. Överskottet i juli beror till stor del på att Riksbanken har minskat valutareserven, vilket även påverkat budgetsaldot positivt får årets sju första månader. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Underskott i statens budget för juni

Pressmeddelande Publicerad: 2019-07-30 09:00 CEST

Saldot i statens budget för juni blev ett underskott på 24,8 miljarder kronor. Det kan jämföras med ett underskott på 17,3 miljarder kronor i juni 2018. Saldot för det första halvåret visar dock ett överskott på 98,6 miljarder kronor, vilket är 6,2 miljarder kronor högre än motsvarande period 2018. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Minskad valutareserv ger överskott i statskassan

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-19 09:00 CEST

Saldot i statens budget för maj blev ett överskott på 64,2 miljarder kronor, vilket är 13,6 miljarder kronor högre än i maj 2018. I och med att Riksbanken har beslutat att minska valutareserven påverkades budgetsaldot positivt med 19,9 miljarder kronor i maj. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Offentliga sparandet nära noll

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-18 10:00 CEST

Ekonomistyrningsverkets prognos visar att den ekonomiska tillväxten bromsar in 2019 och skatteintäkterna ökar i långsammare takt än förra året. Den offentliga sektorns sparande minskar från 43 miljarder kronor förra året till 1 miljard kronor i år.

Underskott i statens budget i april

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-28 09:00 CEST

Saldot i statens budget för april blev ett underskott på 2,6 miljarder kronor. Det kan jämföras med ett överskott på 2,8 miljarder kronor i april 2018. Det lägre saldot beror framför allt på att skatteinkomsterna blev lägre. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Statsbidrag betalades ut i mars för att öka antalet anställda i lågstadiet

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-29 09:00 CEST

Saldot i statens budget för mars blev ett överskott på 12,0 miljarder kronor. Det är 5,6 miljarder kronor högre än i mars 2018. De takbegränsade utgifterna blev högre än föregående år, delvis på grund av att staten betalat ut stöd för att satsa på fler anställda i lågstadiet. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Högre utgifter i statens budget i februari

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-28 09:00 CET

Saldot i statens budget för februari blev ett överskott på 41,1 miljarder kronor. Det är 8,8 miljarder kronor lägre än i februari 2018. Både inkomsterna och utgifterna ökar jämfört med februari 2018, men utgifterna ökade betydligt mer än inkomsterna. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Statens nettoförmögenhet positiv för första gången

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-15 17:50 CET

Statens resultaträkning för 2018 visar ett överskott på 112 miljarder kronor, vilket är 19 miljarder kronor lägre än för 2017. Statens nettoförmögenhet förbättrades med 106 miljarder kronor under 2018, och blev positiv för första gången sedan staten började ta fram en balansräkning i nuvarande form.

Mer bidrag till sjukvården och lägre utgifter för migration i statens budget för 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-15 17:50 CET

Statens budgetsaldo för 2018 blev ett överskott på 80,0 miljarder kronor, vilket är 18,3 miljarder kronor högre än för 2017. Saldot är 35,7 miljarder kronor högre än i den ursprungliga budgeten. Det beror på att de totala inkomsterna blev högre samtidigt som de totala utgifterna blev lägre än beräknat. Det visar Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) sammanställning av utfallet för statens budget.

Tillväxten i ekonomin dämpas och det offentliga sparandet minskar

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-13 10:00 CET

Ekonomistyrningsverkets prognos visar att tillväxten i ekonomin bromsar in i år. Den offentliga sektorns sparande minskar från 0,7 procent av BNP förra året till 0,2 procent i år. Det beror främst på skattesänkningar och utgiftssatsningar men även på att flera skattebaser ökar långsammare. En stor del av minskningen i sparandet sker i kommunsektorn.

Hanteringen av EU-medel kan bli bättre

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-11 10:00 CET

Ekonomistyrningsverket (ESV) har avslutat sin årliga revision av hur ansvariga myndigheter hanterar det EU-stöd de betalar ut till stödmottagare. Den svenska förvaltningen av EU-medel fungerar bra överlag, men ett återkommande problem är att Jordbruksverkets it-system inte kan hantera utbetalningar på ett tillfredställande sätt.

Överskott i statens budget i januari

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-22 09:00 CET

Saldot i statens budget för januari blev ett överskott på 8,7 miljarder kronor. Det är 8,7 miljarder kronor högre än i januari 2018. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Högre inkomster i statens budget ger större överskott än 2017

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-31 09:00 CET

Skattesänkningar minskar det offentliga sparandet

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-24 10:00 CET

Ekonomistyrningsverkets prognos visar att högkonjunkturen i svensk ekonomi har passerat toppen. Skatteintäkterna ökar långsammare i år än förra året, främst till följd av skattesänkningar. Den offentliga sektorns finansiella sparande minskar från 0,7 till 0,3 procent av BNP.

Staten betalar ut stöd med anledning av sommarens torka

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-19 09:00 CET

Saldot i statens budget för november blev ett överskott på 15,6 miljarder kronor. Det är 1,4 miljarder lägre än i november 2017. Att saldot blev lägre beror delvis på utbetalningar med anledning av sommarens torka och bränder. Hittills i år visar budgetsaldot ett överskott på 158,4 miljarder kronor. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Överskott i statens budget i oktober

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-29 09:00 CET

Saldot i statens budget för oktober blev ett överskott på 3,1 miljarder kronor. Det är 3,6 miljarder lägre än i oktober 2017. För januari–oktober visar budgetsaldot ett överskott på 142,8 miljarder kronor. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Stor utbetalning av solcellsstöd i september

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-31 09:00 CET

Saldot i statens budget för september blev ett överskott på 6,7 miljarder kronor. Det är 1,7 miljarder kronor lägre än i september 2017. Både inkomsterna och utgifterna för september är högre i år jämfört med förra året. I september betalade Energimyndigheten ut 0,6 miljarder kronor i solcellsstöd, vilket är lika mycket som under hela 2017. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Högre utgifter för barnbidrag

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-27 09:00 CEST

Saldot i statens budget för augusti blev ett överskott på 25 miljarder kronor. Det är 14 miljarder kronor lägre än i augusti 2017. Både inkomsterna och utgifterna är högre i år jämfört med förra året, såväl i augusti som för årets första åtta månader. Bland annat ökade utgifterna för barnbidrag. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Högre kapitalskatter än väntat stärker det offentliga sparandet

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-31 10:00 CEST

Skatteintäkterna har reviderats upp i Ekonomistyrningsverkets nya prognos, till följd av starkare utfall än väntat för 2017. De offentliga utgifterna har bara ändrats marginellt. Överskottet i det finansiella sparandet har reviderats upp både 2018 och 2019.

Överskott på 16 miljarder kronor i statens budget i juli

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-30 09:00 CEST

Saldot i statens budget för juli blev ett överskott på 16 miljarder kronor. Det kan jämföras med ett underskott på 10 miljarder kronor för juli 2017. För januari–juli visar budgetsaldot ett överskott på 108 miljarder kronor. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.


Nyheter


ESV vill delvis justera förslagen till skattelättnader för arbetsresor

Nyhet Publicerad: 2019-10-31 11:14 CET

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss för betänkandet Skattelättnad för arbetsresor (SOU 2019:36). ESV stödjer vissa delar av förslaget men anser att andra delar behöver ses över, för att minska risken för överkompensation och för att förebygga marginaleffekter.

Myndigheternas lokaler minskar i Stockholms innerstad

Nyhet Publicerad: 2019-10-11 09:47 CEST

Myndigheterna i Stockholm, Solna och Sundbyberg har ökat både sin lokalarea och hyreskostnad mellan 2017 och 2018. Ekonomistyrningsverket (ESV) bedömer dock att myndigheterna kommer att minska sina lokaler fram till 2020, i hela området inklusive Stockholms innerstad. Det visar ESV:s analys av myndigheternas lokalförsörjning.

ESV stödjer inte en tillfällig sänkning av drivmedelsskatterna

Nyhet Publicerad: 2019-09-24 15:49 CEST

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss för promemorian Sänkt skatt på drivmedel. ESV avstyrker förslaget om sänkt skatt på drivmedel och anser att tillfälliga undantag från gällande regler bör undvikas. Ett alternativ till promemorians förslag vore en permanent återgång till att indexera dessa skattesatser enbart med konsumentpriserna.

Försvarsmakten har åtgärdat de flesta bristerna i sin investeringsplan

Nyhet Publicerad: 2019-05-02 15:36 CEST

Ekonomistyrningsverket (ESV) har avrapporterat regeringsuppdraget om att stödja Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV) med att utveckla investeringsplanen för samhällsinvesteringar. ESV anser att Försvarsmakten nu har åtgärdat merparten av de tidigare bristerna men att vissa brister kvarstår. ESV kommer att fortsätta stötta Försvarsmakten i arbetet.

Förvaltningens uppföljning av it-kostnader och digitalisering bör utredas vidare

Nyhet Publicerad: 2018-09-27 06:50 CEST

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25). ESV stödjer i stort Digitaliseringsrättsutredningens förslag, men anser att vissa delar behöver förtydligas och utredas vidare.

Positivt med enklare regler för EU-stöd

Nyhet Publicerad: 2018-09-18 13:51 CEST

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Näringsdepartementets remiss om EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för förvaltning och revision av ett antal av EU:s fonder. ESV ser positivt på att förslagen stärker enhetligheten och proportionaliteten i styrningen av EU-medel, men invänder mot att förslagen försvårar genomförandet av revision i andra medlemsstater.

Regleringen av statliga servicekontor bör utredas på nytt

Nyhet Publicerad: 2018-09-04 16:44 CEST

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss Statliga servicekontor – mer service på fler platser (SOU 2018:43). ESV stödjer inriktningen i utredningens förslag. ESV anser dock att regleringen av verksamheten avviker från regeringens gängse ordning för myndighetsstyrning, och att regleringen därför bör utredas på nytt.


Sociala medier


Kontakt


Marcus Forsgren

Presskontakt

marcus.forsgren@esv.se

08-690 43 19

072-203 42 70


Bilder  Videor   Podcasts

   RSS


    Dokument