Pressmeddelanden


Ingen titel
Periodiseringseffekter stärkte tillfälligt budgetsaldot i november

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-17 09:00 CET

Saldot i statens budget i november blev ett överskott på 40,4 miljarder kronor. Det är 15,1 miljarder kronor högre än i november 2019. Budgetsaldot stärktes dock med 45,9 miljarder kronor under november i år på grund av periodiseringseffekter. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Ingen titel
Statliga kapitalinsatser på sammantaget 6,8 miljarder kronor till SAS och Swedavia i oktober

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-26 09:00 CET

Statens inkomster i oktober är i stort sett oförändrade jämfört med samma månad 2019, medan utgifterna har ökat med 66,5 miljarder kronor. Ökningen beror framför allt på förändringar i utlåningen till Riksbanken och kapitalinsatser till SAS och Swedavia. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Ingen titel
Stort underskott i offentliga sparandet även 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-20 10:00 CET

Ökad smittspridning gör att återhämtningen i ekonomin tillfälligt bromsar in. Trots det ökar BNP med 3,1 procent nästa år. Stora utgiftsökningar och skattesänkningar leder till att det blir ett stort underskott i det offentliga sparandet både 2020 och 2021. Underskottet uppgår till 192 miljarder kronor i år och 179 miljarder kronor nästa år. Det framgår av Ekonomistyrningsverkets nya prognos.

Ingen titel
Digital pressträff den 20 november om Ekonomistyrningsverkets senaste prognos

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-13 12:43 CET

Välkommen till en pressträff via Skype for business där Ekonomistyrningsverket (ESV) presenterar sin senaste prognos över statens budget och de offentliga finanserna. Vi publicerar rapporten på vår webbplats klockan 10.00 den 20 november och klockan 10.15 inleds pressträffen.

Ingen titel
Statens utgifter blev 12,1 miljarder kronor högre än i september i fjol

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-29 09:00 CET

Saldot i statens budget för september blev ett underskott på 13,1 miljarder kronor. Det är en skillnad på 9,4 miljarder kronor jämfört med september 2019, då saldot blev ett underskott på 3,6 miljarder kronor. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

ESV stödjer förslaget om en ny myndighet för utbetalningskontroll

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-27 11:04 CET

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss av betänkandet Kontroll för ökad tilltro – en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2020:35). ESV stödjer utredningens förslag i stort men lämnar även några synpunkter.

Ingen titel
Coronapandemin fortsätter att påverka statens budget negativt

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-29 09:00 CEST

Coronapandemin bidrog till ökade utgifter och minskade inkomster i statens budget för augusti. Saldot blev ett överskott på 19,8 miljarder kronor, vilket är 10,3 miljarder kronor lägre än i augusti 2019. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Kostnaderna för krisåtgärderna lägre än väntat

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-16 10:00 CEST

BNP minskar med 4,4 procent i år. Fallet i BNP blir mindre än väntat och statens kostnader för krisåtgärderna blir lägre. Men det blir ändå ett stort underskott i den offentliga sektorns finansiella sparande på 204 miljarder kronor 2020. Maastrichtskulden ökar till 41 procent av BNP, vilket är strax över det övre intervallet för skuldankaret. Det framgår av Ekonomistyrningsverkets nya prognos.

Digital pressträff den 16 september om Ekonomistyrningsverkets senaste prognos

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-10 13:42 CEST

Välkommen till en pressträff via Skype for business där Ekonomistyrningsverket (ESV) presenterar sin senaste prognos över statens budget och de offentliga finanserna. Vi publicerar rapporten på vår webbplats klockan 10.00 den 16 september och klockan 10.15 inleds pressträffen.

Djupdyk i statens budget på ESV:s datalabb

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-07 13:56 CEST

I dag lanserar Ekonomistyrningsverket (ESV) en betaversion av en öppen webbapplikation där vem som helst kan gå in och med några klick få en bild av utfallet för statens budget på flera olika nivåer. Applikationen är en del av projektet Datalabbet resultaten i staten som tillgängliggör olika typer av befintlig data i en mer flexibel form.

Ingen titel
Fortsatt underskott i statens budget för juli

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-27 09:00 CEST

Coronapandemin fortsätter att påverka statens budget negativt. Saldot i juli blev ett underskott på 34,4 miljarder kronor. Det är en skillnad på 62,7 miljarder kronor jämfört med juli 2019, då saldot visade ett överskott på 28,2 miljarder kronor. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Underskott i statens budget för juni

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-30 09:00 CEST

Coronapandemin medförde lägre inkomster och högre utgifter i statens budget för juni jämfört med motsvarande månad föregående år. Saldot blev ett underskott på 56,5 miljarder kronor, vilket är ett 31,7 miljarder kronor högre underskott än i juni 2019. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Ingen titel
Coronapandemin bidrog till lägre inkomster och högre utgifter i statens budget för maj

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-18 09:00 CEST

Coronapandemin fortsätter att påverka statens budget. Saldot för maj visar ändå ett överskott på 10,2 miljarder kronor, trots att inkomsterna blev lägre och utgifterna blev högre än i maj 2019. Överskottet i maj är dock 54,1 miljarder kronor lägre än föregående år. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Underskott på 311 miljarder kronor i de offentliga finanserna

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-16 10:00 CEST

Coronapandemin får stora konsekvenser. Ekonomin har bromsat in kraftigt och arbetslösheten ökar. Underskottet i den offentliga sektorns finansiella sparande uppgår till 6,5 procent av BNP och Maastrichtskulden ökar till 46 procent i år. Det framgår av Ekonomistyrningsverkets nya prognos.

Digital pressträff den 16 juni om Ekonomistyrningsverkets senaste prognos

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-12 09:36 CEST

Välkommen till en pressträff via Skype for business där Ekonomistyrningsverket (ESV) presenterar sin senaste prognos över statens budget och de offentliga finanserna. Vi publicerar rapporten på vår webbplats klockan 10.00 den 16 juni och klockan 10.15 inleds pressträffen.

Ingen titel
Stöd vid korttidsarbete bidrog till underskott i statens budget

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-28 09:00 CEST

Saldot i statens budget för april blev ett underskott på 38,8 miljarder kronor, vilket är ett 36,3 miljarder kronor högre underskott än i april 2019. Det beror bland annat på lägre skatteinkomster och statens utbetalningar av stöd vid korttidsarbete. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Stora offentliga underskott och ökande skuld

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-14 10:00 CEST

Coronaviruset får stora konsekvenser. Tillväxten faller kraftigt och arbetslösheten ökar snabbt. Underskottet i den offentliga sektorns finansiella sparande uppgår till drygt 7 procent och Maastrichtskulden ökar till 43 procent i år. Det framgår av Ekonomistyrningsverkets uppdaterade bedömning av det ekonomiska läget.

Ingen titel
Ökad utlåning bidrog till underskott i statens budget

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-29 09:00 CEST

Saldot i statens budget för mars blev ett underskott på 42,1 miljarder kronor. Det är en skillnad på 54,1 miljarder kronor jämfört med mars 2019 då saldot visade ett överskott på 12,0 miljarder kronor. Underskottet beror främst på en hög nettoutlåning hos Riksgäldskontoret. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Ingen titel
Överskott i statens budget för februari

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-31 09:00 CEST

Saldot i statens budget för februari blev ett överskott på 58,9 miljarder kronor, vilket är 17,8 miljarder kronor högre än i februari 2019. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Stort underskott i offentliga sektorns finanser 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-24 10:00 CET

Coronavirusets utbrott får mycket stora konsekvenser. Tillväxten blir svag och arbetslösheten ökar. Finans- och penningpolitiska åtgärder mildrar effekterna, men underskottet i den offentliga sektorns sparande blir stort. Det framgår av Ekonomistyrningsverkets nya prognos.

Högre överskott i statens budget efter turbulent budgetår

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-18 08:01 CET

Statens budgetsaldo för 2019 blev ett överskott på 112 miljarder kronor. Det är 32 miljarder kronor högre än utfallet för 2018, och 51 miljarder kronor högre än beräknat i den ursprungliga budgeten som riksdagen beslutade. Det beror framför allt på ett antal engångseffekter som förbättrade budgetsaldot. Det visar Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) sammanställning av utfallet för statens budget 2019.

Statens nettoförmögenhet ökade och statsskulden minskade 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-18 08:00 CET

Statens resultaträkning för 2019 visar ett överskott på 111 miljarder kronor, vilket är 4 miljarder kronor högre än 2018. Statens nettoförmögenhet ökade under året och har övergått från att vara negativ 2018 till att vara positiv 2019. Samtidigt minskade statsskulden till den lägsta nivån under den senaste tioårsperioden.

Ovanligt stora brister i svenska hanteringen av EU-stöd

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-13 10:00 CET

Ekonomistyrningsverket (ESV) har avslutat sin årliga revision av hur ansvariga myndigheter hanterar de EU-medel man betalar ut till stödmottagare. Den svenska förvaltningen av EU-stöd fungerar bra överlag, men årets revision visar på större fel i hanteringen än tidigare år.

Underskott i statens budget för januari

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-21 09:00 CET

Saldot i statens budget för januari blev ett underskott på 3,0 miljarder kronor. Det kan jämföras med ett överskott på 8,7 miljarder kronor i januari 2019. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Återbetalning av riksbankslån bidrog till överskott i statens budget 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2020-01-30 09:00 CET

Det preliminära saldot i statens budget för 2019 blev ett överskott på 111,9 miljarder kronor. Det är 31,9 miljarder kronor högre än för 2018 och 50,5 miljarder kronor högre än beräknat i statens ursprungliga budget. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Ingen titel
Lägre utgifter för migration i november

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-19 09:00 CET

Saldot i statens budget för november blev ett överskott på 25,3 miljarder kronor, vilket är 9,7 miljarder kronor högre än i november 2018. Det beror delvis på att utgifterna för migration har minskat till följd av att färre människor sökte asyl i Sverige. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Ingen titel
Lägre valutareserv ökar statens överskott

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-29 13:16 CET

Saldot i statens budget för oktober blev ett överskott på 31,9 miljarder kronor, vilket är 28,8 miljarder kronor högre än i oktober 2018. Det beror främst på att Riksbanken har minskat valutareserven, vilket även har påverkat budgetsaldot positivt tidigare i år. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Offentliga sparandet tydligt lägre än målnivån

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-21 10:00 CET

Tillväxten i ekonomin har bromsat in och högkonjunkturen är nu över. Den offentliga sektorns finansiella sparande visar ett underskott på 17 miljarder kronor nästa år och det strukturella sparandet avviker tydligt från målnivån för överskottsmålet. Detta framgår av ESV:s nya prognos.

Överskott i statens budget hittills i år

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-30 09:00 CET

Statens budgetsaldo för januari–september är ett överskott på 153,2 miljarder kronor. Det är 13,6 miljarder kronor högre än motsvarande period 2018. Saldot för september blev dock ett underskott på 3,6 miljarder kronor, vilket kan jämföras med ett överskott på 6,7 miljarder kronor i september 2018. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Överskott i statens budget i augusti

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-30 09:00 CEST

Saldot i statens budget för augusti blev ett överskott på 30,1 miljarder kronor. Det är 5,2 miljarder kronor högre än i augusti 2018. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.


Nyheter


ESV stödjer stora delar av förslagen för att motverka felaktiga betalningar från välfärdssystemen

Nyhet Publicerad: 2020-04-28 10:34 CEST

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss av betänkandet Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2019:59). ESV instämmer i huvudsak i delegationens bedömningar men avstyrker delar av förslagen.

ESV anser att myndighetsstöd för tillitsbaserad styrning bör hanteras inom statens resultatstyrning

Nyhet Publicerad: 2020-04-21 08:32 CEST

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss av betänkandet Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten (SOU 2019:43). ESV stödjer delar av Tillitsdelegationens förslag men lämnar även avvikande synpunkter.

ESV anser inte att rutavdraget ska utökas

Nyhet Publicerad: 2020-04-21 08:21 CEST

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss för delbetänkandet Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget (SOU 2020:5). ESV avstyrker förslaget att rutavdraget ska omfatta de angivna tjänsterna. ESV tar inte ställning till vad som är en lämplig storlek på taket för rutavdraget men ställer sig frågande till behovet av att höja taket.

ESV avstyrker förslag om höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid bostadsförsäljning

Nyhet Publicerad: 2020-01-29 16:19 CET

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss av promemorian Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad. ESV avstyrker förslaget och anser att det inte är tillräckligt väl belagt att rörligheten på bostads¬- och arbetsmark¬naden ökar i sådan omfattning att det motiverar ett höjt tak för uppskoven.

ESV vill delvis justera förslagen till skattelättnader för arbetsresor

Nyhet Publicerad: 2019-10-31 11:14 CET

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss för betänkandet Skattelättnad för arbetsresor (SOU 2019:36). ESV stödjer vissa delar av förslaget men anser att andra delar behöver ses över, för att minska risken för överkompensation och för att förebygga marginaleffekter.

Myndigheternas lokaler minskar i Stockholms innerstad

Nyhet Publicerad: 2019-10-11 09:47 CEST

Myndigheterna i Stockholm, Solna och Sundbyberg har ökat både sin lokalarea och hyreskostnad mellan 2017 och 2018. Ekonomistyrningsverket (ESV) bedömer dock att myndigheterna kommer att minska sina lokaler fram till 2020, i hela området inklusive Stockholms innerstad. Det visar ESV:s analys av myndigheternas lokalförsörjning.

ESV stödjer inte en tillfällig sänkning av drivmedelsskatterna

Nyhet Publicerad: 2019-09-24 15:49 CEST

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss för promemorian Sänkt skatt på drivmedel. ESV avstyrker förslaget om sänkt skatt på drivmedel och anser att tillfälliga undantag från gällande regler bör undvikas. Ett alternativ till promemorians förslag vore en permanent återgång till att indexera dessa skattesatser enbart med konsumentpriserna.

ESV vill delvis justera förslagen för den långsiktiga styrningen av högskolan

Nyhet Publicerad: 2019-06-24 14:12 CEST

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Utbildningsdepartementets remiss En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6). ESV anser att det finns många goda intentioner i utredningens förslag, men att flera förslag inte är...

Försvarsmakten har åtgärdat de flesta bristerna i sin investeringsplan

Nyhet Publicerad: 2019-05-02 15:36 CEST

Ekonomistyrningsverket (ESV) har avrapporterat regeringsuppdraget om att stödja Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV) med att utveckla investeringsplanen för samhällsinvesteringar. ESV anser att Försvarsmakten nu har åtgärdat merparten av de tidigare bristerna men att vissa brister kvarstår. ESV kommer att fortsätta stötta Försvarsmakten i arbetet.

Förvaltningens uppföljning av it-kostnader och digitalisering bör utredas vidare

Nyhet Publicerad: 2018-09-27 06:50 CEST

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25). ESV stödjer i stort Digitaliseringsrättsutredningens förslag, men anser att vissa delar behöver förtydligas och utredas vidare.

Positivt med enklare regler för EU-stöd

Nyhet Publicerad: 2018-09-18 13:51 CEST

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Näringsdepartementets remiss om EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för förvaltning och revision av ett antal av EU:s fonder. ESV ser positivt på att förslagen stärker enhetligheten och proportionaliteten i styrningen av EU-medel, men invänder mot att förslagen försvårar genomförandet av revision i andra medlemsstater.

Regleringen av statliga servicekontor bör utredas på nytt

Nyhet Publicerad: 2018-09-04 16:44 CEST

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss Statliga servicekontor – mer service på fler platser (SOU 2018:43). ESV stödjer inriktningen i utredningens förslag. ESV anser dock att regleringen av verksamheten avviker från regeringens gängse ordning för myndighetsstyrning, och att regleringen därför bör utredas på nytt.


EvenemangSociala medier


Kontakt


Marcus Forsgren
Marcus Forsgren

Presskontakt

marcus.forsgren@esv.se

08-690 43 19

072-203 42 70


BilderVideorPodcastsDokument