Pressmeddelanden 2014


Ingen titel
Stor utbildningskampanj för energieffektivt byggande

Pressmeddelande Publicerad: 2014-12-16 07:02 CET

Byggnader står för 30 procent av energianvändningen i Sverige. Med allt högre energikrav på byggnader behöver många i personalen ute på byggarbetsplatserna ytterligare kompetensförstärkning. Ledande aktörer inom svensk byggsektor har därför tillsammans med Energikontoren Sverige startat ett samarbete för att ta fram en utbildning för energieffektivt byggande.

Ingen titel
Industrier som gått över till förnybara bränslen vinnare vid årsskiftet

Pressmeddelande Publicerad: 2014-11-25 06:58 CET

När skattelättnaden för koldioxidskatten nu minskar vid årsskiftet kommer flera av länets industrier som använder fossila bränslen att drabbas hårt. En kubikmeter olja blir cirka 1000 kr dyrare över en natt. Företag som exempelvis Räppe Industri i Växjö har redan genomfört en energikonvertering från fossila till förnybara bränslen vilket gör att de nya skattereglerna inte påverkar dem. Sammantaget för industrin i länet innebär skatteomläggningen ökade kostnader på runt 20 miljoner kronor om året, som alltså drabbar de företag som fortfarande använder fossila bränslen

Ingen titel
Oskarshamn fick Trafikantveckanpris

Pressmeddelande Publicerad: 2014-11-14 13:43 CET

Oskarshamns kommun tilldelades Energikontor Sydosts regionala Trafikantveckanpris under EnergiTing Sydost den 13 november i Alvesta.

Ingen titel
Stor energikonferens i Alvesta

Pressmeddelande Publicerad: 2014-11-12 09:03 CET

Torsdag 13 november samlas runt 130 personer inom energisektorn för att ta del av och byta erfarenheter inom energi- och klimatfrågor. Det är företag, tjänstemän inom offentliga sektor, lärare och energiexperter som deltar i EnergiTing Sydost på Hotell Rådmannen.

Ingen titel
Offentligt ägda byggnader går i täten

Pressmeddelande Publicerad: 2014-11-05 16:30 CET

Från och med år 2021 ska nybyggda hus i Europa byggas mycket mer energieffektivt än idag. Det är en stor utmaning, men fullt möjlig! Energikontor Sydost samarbetar med Kalmar kommun och organiserar en kort lokal studieresa för att se riktigt bra energilösningar vid både nybyggnation och renoveringar i några offentliga byggnader i Kalmar och Mönsterås.

Ingen titel
Samlastning av kommunens varor minskar utsläppen

Pressmeddelande Publicerad: 2014-11-05 07:25 CET

Samlastning ger kommuner stora möjligheter att minska sina koldioxidutsläpp, förbättra arbetsmiljön och öka trafiksäkerheten. Dessutom gynnar en distributionscentral mindre och lokala leverantörer då en leveranspunkt förbättrar deras konkurrenskraft i upphandlingar. Kommuner i Blekinge län och Bromölla kommun kan minska antalet leveranser med 65 % samt sina koldioxidutsläpp med över 30 %.

Ingen titel
Stolta husägare visar sina hus

Pressmeddelande Publicerad: 2014-11-04 18:03 CET

Under 7,8 och 9 november kommer riktigt energismarta privata hus öppnas för allmänheten. Från och med år 2021 ska nybyggda hus i Europa byggas mycket mer energieffektivt än idag. Det är en stor utmaning, men fullt möjlig! Energikontor Sydost samarbetar med PassivhusCentrum och organiserar Öppet Hus i spännande nytänkande hus.

Ingen titel
Grön pendling samt barn och ungas fritidsresor i fokus under årets trafikantvecka

Pressmeddelande Publicerad: 2014-09-17 13:20 CEST

En tävling för att uppmuntra till grön pendling och en tävling kring barn och ungas fritidsresor är i fokus när Energikontoren Sverige i samarbete med 150 kommuner, Cykelfrämjandet och Naturvårdsverket arrangerar årets trafikantvecka 16-22 september. Totalt genomförs strax över 300 aktiviteter, 17 av dessa i sydostkommuner.

Ingen titel
Safari i Älmhult – i solens tecken

Pressmeddelande Publicerad: 2014-09-17 09:12 CEST

För att möta frågorna och ge svar och öka kunskapen om egen elproduktion och solceller arrangerar Energi- och klimatrådgivningen i Älmhult en solsafari den 20 september, där nyfikna deltagare kan passa på att titta på solcellsinstallationer i verkligheten och få ta del av erfarenheter av de som reda hunnit installera solceller.

Ingen titel
Upphandling, att föregå med gott exempel

Pressmeddelande Publicerad: 2014-09-14 11:22 CEST

Mellan upphandling av varor och tjänster och en organisations påverkan på miljön och klimatet finns ett tydligt samband. Utan ställda miljö- och energikrav finns risk för stor eller större negativ påverkan. Med ställda miljö- och energikrav ges möjlighet till energieffektivisering, ökad andel förnybar energi och minskad miljöbelastning.

Ingen titel
Samordnad varudistribution blir verklighet för fler kommuner i Kronobergs län

Pressmeddelande Publicerad: 2014-09-09 07:30 CEST

Sedan Växjö kommun startade sin samordnade varudistribution år 2010 har de tillsammans med Energikontor Sydost arbetat för att sprida konceptet till övriga kommuner i Kronobergs län. Alvesta, Ljungby och Tingsryd har sagt ja och kommer nu införa en samordnad varudistribution av kommunens varor.

Ingen titel
Unga tjejers teknikintresse stöttas

Pressmeddelande Publicerad: 2014-09-08 10:55 CEST

30 gymnasietjejer från Tingsryd, Älmhult och Växjö deltar i Tjejresan som startar med ett studiebesök på VEAB i Växjö och Volvo i Braås den 9 september. Tjejresor har tidigare gjorts i Kalmar i län med mycket gott mottagande. Syftet är att inspirera fler tjejer att välja tekniska utbildningar genom studiebesök och möten med kvinnor i teknikbranschen.

Ingen titel
Grön upphandling – ett strategiskt styrmedel

Pressmeddelande Publicerad: 2014-06-26 16:56 CEST

Grön upphandling är ett strategiskt viktigt verktyg och styrmedel för att nå minskad energiförbrukning samt minska kostnader långsiktigt. Via nationell och internationell finansiering kommer Energikontor Sydost de närmste åren aktivt stödja och uppmuntra företag och offentliga aktörer i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län till grönare upphandlingar.

Ingen titel
Hållbar utveckling av förnybar energi

Pressmeddelande Publicerad: 2014-06-10 09:41 CEST

I Blekinge kommer 62 % av all energi från förnybara energikällor och det finns stora möjligheter att öka den andelen. Även om utsläppen förnybar energi ger upphov till bara är en bråkdel jämfört med fossila bränslen måste utveckling ske på ett hållbart sätt. Onsdagen den 11 juni 13.00, hålls en konferens om ”Hållbar utveckling av förnybar energi i södra Östersjöregionen”, på BTH i Karlskrona.

Ingen titel
Stort intresse för solenergi under Solenergidagarna

Pressmeddelande Publicerad: 2014-05-05 07:00 CEST


Ingen titel
Solenergidagarna i Sydost

Pressmeddelande Publicerad: 2014-04-29 15:24 CEST

Den 1-31 maj 2014 genomförs Solenergidagarna i Sverige med massor av aktiviteter med tema solenergi. I Sydost (Blekinge, Kalmar, Kronobergs län) kan man bland annat besöka utställningar, lyssna på föreläsningar och pröva en smart solgrill.

Ingen titel
Länen i sydöstra Sverige vill ha lokalt producerad och konsumerad biogas – nytt tankställe invigs i Mosekrog 3/5

Pressmeddelande Publicerad: 2014-04-28 16:01 CEST

Den första av tre nya tankställen invigs lördagen den 3 maj i Mosekrog norr om Kalmar. Allmänheten bjuds in på öppet hus kl. 12 – 15 för att se anläggningen och olika typer av gasdrivna fordon. En regional strategi för biogas som tagits fram av Biogas Sydost, visar det finns både potential och investeringsvilja i regionen. Bakom strategin står länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.

Ingen titel
Forskning ska ge hållbart skogsbränsleuttag

Pressmeddelande Publicerad: 2014-04-09 07:00 CEST

Ett nystartat forskningsprojekt på Linnéuniversitet i Växjö ska ge nya kunskaper som kan omsättas i praktiska lösningar för små skogsbruk. Det kan exempelvis handla om hur man kan skörda grenar, toppar och gallringsris för energitillverkning på ett miljövänligt och lönsamt sätt. Speciellt fokus riktas mot Uppvidinge kommun. Projektet presenteras på ett bioenergiseminarium torsdagen den 10 april.

Ingen titel
Hållbart resande i städer

Pressmeddelande Publicerad: 2014-04-03 10:15 CEST

Inom EU-projektet SUM har flera goda exempel på hur man kan resa eller transportera gods mer hållbart samlats in från runt om i Europa. Nu startar en regional undersökning om hur dessa kan anpassas för att passa förutsättningarna i sydost. Till sommaren ges en handbok ut där alla goda exempel finns samlade.

Ingen titel
Hållbar stadslogistik i historiskt intressanta miljöer

Pressmeddelande Publicerad: 2014-04-03 09:01 CEST

Att planera för effektiva och miljövänliga transporter i historiskt intressanta småstäder kräver speciella anpassningar. På måndag träffas representanter från flera svenska och europeiska kommuner, Trafikverket och Chalmers för att diskutera och utbyta erfarenheter kring detta, på en konferens i Växjö den 7 april.


Nyheter 2014


Ingen titel
Samlastning av kommuners varor kan minska utsläpp med 70 %

Nyhet Publicerad: 2014-03-03 09:07 CET

Genom att samlasta sina varor och leveranser via en samlastningscentral har kommuner stora möjligheter att minska sina utsläpp, förbättra arbetsmiljön och öka trafiksäkerheten. En studie som Energikontor Sydost har gjort visar att kommuner i Kronobergs län kan minska antalet leveranser med 60 – 80 % samt sina koldioxid-utsläpp med upp till 70 % genom att införa en samordnad varudistribution.


Sociala medier


PresskontakterBilderVideorPodcastsDokument