Pressmeddelanden 2015


Ingen titel
Lyckade pilottester av utbildning i energieffektivt byggande

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-17 08:00 CET

Under hösten har utbildningen Energibyggare pilottestats på tre byggarbetsplatser runt om i Sverige. Utvärderingen visar att utbildningen är väl anpassad till målgruppen, byggnadsarbetare och installatörer, och täcker alla de viktigaste områdena inom energieffektivt byggande och installation. Fyra av sex utbildningsmoduler användes i testen och nu pågår arbete med att färdigställa alla sex moduler.

Ingen titel
Företag får hjälp att bli klimatsmarta

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-03 12:57 CET

Att minska energianvändningen är sällan högst upp på företagens agendor och kräver både kunskap och engagemang – men för de företag som tar sig an detta arbete kan det ge mycket positiva resultat både för klimatet, konkurrenskraften och deras egen ekonomi. 

Ingen titel
Möjligheter för lokala företag vid en vindkraftsutbyggnad i Kronoberg

Pressmeddelande Publicerad: 2015-11-30 15:12 CET

Den 4 december anordnar Energikontor Sydost ett seminarium om affärsmöjligheter för lokala företag vid utbyggnad av vindkraft, tillsammans med Uppvidinge, Alvesta och Ljungby kommuner. Under dagen på Åseda folkets hus kommer företag få möta vindkraftsprojektörer och entreprenörer samt få möjlighet att besöka vindkraftsparken i Lemnhult.

Ingen titel
Energifrågor diskuteras i Västervik

Pressmeddelande Publicerad: 2015-11-11 11:51 CET

Energi- och klimatfrågan står i fokus när företag, politiker och tjänstemän samlas för ett EnergiTing på Västerviks teater och konferens torsdag 12 november. Dagen inleds med ett anförande av professor Tomas Kåberger, styrelseledamot i Vattenfall och f.d. generaldirektör på Energimyndigheten. Därefter modererar Kåberger när gymnasielever från Västerviks gymnasium frågar ut regionpolitiker från länet.

Ingen titel
Välkommen till invigning av Sveriges första microförgasare i Hultsfred

Pressmeddelande Publicerad: 2015-10-21 07:47 CEST

Den 28 oktober kl 11.30 invigs Emåmejeriets förgasningsanläggning, som producerar både el och värme från lokala biobränslen, av Emåmejeriets vd Patrik Evertsson tillsammans med Kalmar Länsstyrelses miljöchef, Åsa Axheden.

Ingen titel
Superhett med solel

Pressmeddelande Publicerad: 2015-09-21 15:18 CEST

Imorgon samlas ett femtiotal, politiker, tjänstemän och byggbolag på Netport i Karlshamn, för en heldag om solceller och elmarknaden i Blekinge. Mikroproduktion av el är ett område som pekas ut i regeringens budgetproposition, där de vill avsätta 1,4 miljarder i solcellsstöd under de kommande fyra åren.

Ingen titel
Utsläppen av koldioxid fortsätter minska i Blekinge

Pressmeddelande Publicerad: 2015-09-11 11:35 CEST

Enligt färsk statistik från Nationella Emissionsdatabasen för 2013 har utsläppen av koldioxid i Blekinge minskat med 39 procent sedan 1990 och är nu 3,1 ton/capita. Främst är det energiförsörjning inom fastigheter och industri, som har minskat kontinuerligt, men även transportsektorn har under senare år minskat sina utsläpp.

Ingen titel
Förgasare levererad till Emåmejeriet

Pressmeddelande Publicerad: 2015-09-09 14:11 CEST

I tisdags anlände anläggningen från Finland som ska producera både värme och el till Emåmejeriet. Klockan åtta på morgonen lyftes förgasaren på plats i pannrummet bakom mejeriet. Nu står alltså Emåmejeriet i startgroparna för att producera småskalig kraftvärme från biobränsle.

Ingen titel
Utsläppen av koldioxid fortsätter minska i Kronoberg

Pressmeddelande Publicerad: 2015-09-07 11:10 CEST

Enligt färsk statistik från Nationella Emissionsdatabasen för 2013 har utsläppen av koldioxid i Kronoberg minskat med 33 procent sedan 1990 och är nu 4,1 ton/capita. Främst är det energiförsörjning inom fastigheter och industri, som har minskat kontinuerligt, men även transportsektorn har under senare år minskat sina utsläpp.

Öppen elbilspool för kommuner

Pressmeddelande Publicerad: 2015-05-13 09:23 CEST

Energikontor Sydost och Växjö kommun har tagit fram en handbok för kommuner som är intresserade av att starta en öppen elbilspool. Öppna elbilpooler är ett bra sätt att öka utnyttjandegraden av kommunens bilar och framför allt ett sätt att ge fler personer tillgång till miljövänliga bilar.

Ingen titel
Ljussätt istället för att lampsätt!

Pressmeddelande Publicerad: 2015-04-23 13:53 CEST

När glödlampan har fasats ut ställs konsumenterna inför nya produkter som energilampor, LED-teknik, lågenergilampor. Det här skapar många frågetecken och det är kanske inte helt lätt att veta vad man ska köpa när man står där ute i butiken

Ingen titel
Småskaliga el/värmetekniker testas

Pressmeddelande Publicerad: 2015-04-09 13:58 CEST

Emåmejeriet i Hultsfred och Ronneby Miljö & Teknik går i bräschen för småskalig kraftvärme. 2015/2016 kommer de bygga varsin anläggning med olika tekniker för att samtidigt producera el och värme från biobränsle. Det kan användas såväl vid fjärrvärme som i industriella anläggningar, största fördelen är om man kan använda både värme och el inom den egna verksamheten.

Ingen titel
Belysningsexperter föreläser i Kalmar

Pressmeddelande Publicerad: 2015-03-10 08:34 CET

Gatubelysning och annan utomhusbelysning utgör stora delar av kommuners och andra belysningsägare drift- och underhållskostnader varav energianvändningen står för den största kostnaden. Med en ny anläggning är energibesparingar upp till 80 % möjliga. Energikontor Sydost bjudit in flera av Sveriges främsta experter att dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter kring utomhusbelysning till Kalmar den 17 mars, 8.45–16.15 på Calmar Stadshotell.

Ingen titel
Smarta tomater – en möjlighet för Kronoberg

Pressmeddelande Publicerad: 2015-01-08 11:26 CET

Kronoberg har flera restvärmekällor som skulle kunna användas för att värma växthus på ett klimatsmart vis. Resultatet har samlats i en broschyr som projektet Tomatsmart nu skickar till odlare i länet liksom till större odlare i hela Norden för att kunna matcha dem med företag som har restvärme.


Sociala medier


PresskontakterBilderVideorPodcastsDokument