Pressmeddelanden 2016


Ingen titel
Flytande biogas för sjöfart och tunga fordon – ny förstudie

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-21 17:09 CET

Europeiska regionala utvecklingsfonden har beviljat Energikontor Sydost medel för att undersöka förutsättningarna för användningen av flytande biogas som ett alternativt drivmedel inom sjöfart och i tunga fordon.

Ingen titel
Bioenergidagen i Växjö

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-24 06:30 CET

Fredag 25 november är det dags för Bioenergidagen, ett årligt arrangemang mellan Bioenergigruppen och Linnéuniversitetet, under vilket aktuella bioenergifrågor diskuteras. I år ligger fokus på att belysa konkurrensen på värmemarknaden, samt aktuell forskning inom förbränning och förgasning.

Ingen titel
Växjö värd när nationell plattform för energieffektiva byggnader startar etapp 2

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-23 16:08 CET

Bo Frank, Växjö kommun hälsar deltagarna i LÅGAN välkomna när startmötet inleds med lunch den 24 november kl. 12 på restaurang Teaterparken i Växjö. LÅGAN är en samverkansplattform mellan Energimyndigheten, Sveriges Byggindustrier och bygg- och fastighetssektorn. Det är föreningen GodaHus, som stöttas av Energikontor Sydost, som bjuder in till den första nätverksträffen för deltagarna.

Ingen titel
Energieffektivt lantbruk i fokus

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-22 06:30 CET

Onsdag 23 november, på Stufvenäs Gästgiveri, arrangerar Energikontor Sydost en eftermiddag om sparsam körning, eldrivna lantbruksfordon, biogas och solcellsanläggningar.

Ingen titel
Fossilfria drivmedel, fokus i nya nätverk

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-21 07:41 CET

Energimyndigheten har beviljat runt 700 000 kr för en satsning som ska öka kunskapen om förnybara drivmedel i den offentliga sektorn i sydost. Under 2017 kommer Energikontor Sydost tillsammans med respektive läns Länsstyrelse bilda och driva tre nätverk i Blekinge, Kalmar och Kronoberg.

Ingen titel
Energifrågor diskuteras i Karlshamn

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-08 06:30 CET

Energi- och klimatfrågan står i fokus när företag, politiker och tjänstemän samlas för årets EnergiTing Sydost på NetPort Science Park i Karlshamn torsdag 10 november. Dagen inleds med ett anförande av Cecilia Hellner, sekreterare i Energikommissionen. Därefter delas dagen in i tre spår med fokus på fordonsgas, lokal energi och hållbar snabbomställning. Markus Wråke, vd för Energiforsk avslutar dagen med att diskutera nordens roll i klimatarbetet.

Ingen titel
Offentlig upphandling – en väg till hållbar utveckling

Pressmeddelande Publicerad: 2016-10-19 10:48 CEST

Varje år handlar de offentliga aktörerna i Sydost upp varor och tjänster för stora summor pengar. Beroende på hur upphandlingsprocessen genomförs, vilka krav som ställs i upphandlingen och vilka rutiner som finns i samband för avrop kommer mer eller mindre hållbara beslut fattas. De offentliga upphandlingarna kan alltså från gång till gång bidra till eller motarbeta en hållbar utveckling.

Ingen titel
Visualisering á la Ragnar Skanåker i sydostregionens Maxibutiker

Pressmeddelande Publicerad: 2016-10-18 06:30 CEST

19 oktober kl 9.30 samlas Maxihandlare i på Maxi ICA Stormarknad i Kalmar för att visualisera fram en strategi för vidare energieffektiviseringsarbete i nio butiker i sydostregionen.

Kunskapshöjning i lågenergibyggande

Pressmeddelande Publicerad: 2016-10-11 10:59 CEST

12 oktober kl 09.00 i Ronneby samlas ett tjugotal personer från olika delar av byggbranschen för ett seminarium om Energilyftet, Energimyndighetens utbildning i lågenergibyggande. Dagen avslutas med ett guidat studiebesök på en av AB Ronnebyhus nya lågenergibyggnader.

Ingen titel
Sågverk går samman för att bli energieffektiva

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-28 06:30 CEST

Kl 13.00, 28 september samlas nätverket EESiSyd på Gyllsjö Träindustri i Klippan för att diskutera sitt pågående arbete med energieffektivisering.

Ingen titel
Hållbarhetsrummet öppnar för frågvisa företagare

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-27 16:31 CEST

Kl 10-12, 29 september på Kalmar Science Parks Incubator, finns Roger Gunnarsson från Energikontor Sydost på plats i Hållbarhetsrummet för att svara på frågor om hållbart företagande.

Ingen titel
Ny anläggning för småskalig kraftvärme på gång i Bräkne-Hoby

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-14 13:52 CEST

Den 12 september undertecknades ett leveransavtal mellan Ronneby Miljöteknik Energi AB och Againity AB gällande leverans av en ORC-anläggning till Bräkne-Hoby i Blekinge. ORC-anläggningen (organisk Rankinecykel) består av en mindre turbin för elproduktion på 45 kW, vilken ska anslutas till den befintliga fjärrvärmecentralen i Bräkne-Hoby under våren 2017.

Ingen titel
Rödeby Elverk och Solect Power AB inviger satsning på närproducerad solenergi

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-12 15:17 CEST

Lilla Rödeby Elverk gör en stor satsning på solceller tillsammans med solcellsinstallatörerna Solect Power AB. De har tillsammans nyligen färdigställt Sveriges tredje största solcellsanläggning i Bostorp i Blekinge. Med sin effekt på 600 kW bidrar den till den närproducerade gröna el som Rödeby Elverk erbjuder sina kunder. Den 13 september kl. 12 invigs anläggningen.

Ingen titel
Nudging – en knuff i hållbar riktning

Pressmeddelande Publicerad: 2016-08-30 06:30 CEST

Tisdagen den 30 augusti, klockan 12.45 samlas över fyrtio representanter från företag och offentlig sektor på Kalmar Länsmuseum för att få ny kunskap om hur de kan börja arbeta med ”nudging”, små enkla knuffar som styr människor mot ett hållbart val. Det är Energikontor Sydost, WSP, Länsstyrelsen Kalmar län, Linnéuniversitet och DelBil som tillsammans bjuder in till detta evenemang under Kalmarsundsveckan.

Ingen titel
Energislukande drickakylar i fokus för nationellt projekt

Pressmeddelande Publicerad: 2016-08-29 13:14 CEST

Nu börjar ett nationellt energieffektiviseringsprojekt för drickakylar. 25 kommuner deltar i Energimyndighetens och Energikontoren Sveriges satsning för att ta bort onödig energianvändning för så kallade plug-in kylar. Projektet pågår till och med den 15 december i år och riktar sig till affärer, företag och föreningar som har plug-in kylar för att kyla drycker, så kallade drickakylar.

Ingen titel
Energikontorets grundare nominerad till europeiskt pris

Pressmeddelande Publicerad: 2016-06-02 16:55 CEST

Hans Gulliksson, tidigare vd och grundare av Energikontor Sydost är en av fyra som är nominerade till Roger Léron Award - ett europeiskt pris som instiftades förra året av FEDARENE, branschorganisation för energikontor och liknande aktörer. Priset delas ut till personer eller projekt som framgångsrikt bidrar till ett hållbart energisystem på regional och/eller lokal nivå i Europa.

Ingen titel
Nationellt insatsprojekt om drickakylar

Pressmeddelande Publicerad: 2016-05-31 15:30 CEST

25 kommuner över hela Sverige deltar i Energimyndighetens satsning riktad till företag som har drickakylar. Potentialen att minska energianvändningen och spara pengar är stor genom enkla åtgärder som exempelvis att sätta en timer på drickakylen. 1 juni kl. 9.30 träffas alla projektdeltagarna för en kick-off i Swecos lokaler i Stockholm.

Ingen titel
Samlastningsmetod på export

Pressmeddelande Publicerad: 2016-05-02 11:08 CEST

Samordnad varudistribution är ett prioriterat område för Energikontor Sydost eftersom det ger stor effekt för att minska antalet transporter, vilket minskar koldioxidutsläppen. Nu sprider vi arbetet med att hjälpa företag

Ingen titel
Internationell bioenergi-konferens i Växjö

Pressmeddelande Publicerad: 2016-04-18 10:38 CEST

Internationell konferens om bioenergi, inleds av Henrik Johansson från Växjö kommun.

Ingen titel
Lyckad utbildningsstart för handledare till Energibyggare

Pressmeddelande Publicerad: 2016-04-13 08:26 CEST

Utvärderingarna från de tre första utbildningstillfällena visade att Energibyggare träffar helt rätt med sin yrkesöverskridande utbildning i energieffektivt byggande och renovering. Intresset från byggnadsbranschen har varit stort och flera av vårens kurstillfällen är redan fullbokade. Handledarutbildningen ges på ett stort antal orter över hela Sverige under 2016 och 2017.

Ingen titel
EnergiTing Sydost i Karlshamn i år

Pressmeddelande Publicerad: 2016-04-12 15:52 CEST

Årets Energiting hålls på NetPort Science Park i Karlshamn, som också är medarrangör av eventet. ”Det känns självklart och roligt att årets Energiting hålls hos oss” säger Samuel Henningsson, vd på NetPort Science Park.

Ingen titel
Hultsfreds kommun återinträder i föreningen Energikontor Sydost

Pressmeddelande Publicerad: 2016-04-04 13:51 CEST

Idag beslutade styrelsen för föreningen Energikontor Sydost att bevilja Hultsfreds kommuns ansökan om medlemskap. Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling.

Ingen titel
Förhandsvisning av Energibyggare i Stockholm 9 mars

Pressmeddelande Publicerad: 2016-03-03 09:32 CET

Energikontoren Sverige bjuder in till en förhandsvisning av utbildningen Energibyggare – en nationell insats för att höja kompetensen bland byggnadsarbetare och installatörer inom energieffektivt byggande och renovering. 

Småländska kommuner deltar i europeisk energisparkampanj

Pressmeddelande Publicerad: 2016-02-17 06:45 CET

För kommunhus i Uppvidinge, Västervik, Nybro, Lessebo, Mörbylånga samt Region Kronobergs hus väntar ett spännande år. För att minska klimatpåverkan och som en del av sitt miljömålsarbete ska de minska sin energianvändning genom att delta i kampanjen Miljökloka kontor.

Ingen titel
Inbjudan till vindkraftsseminarium

Pressmeddelande Publicerad: 2016-02-09 14:48 CET

Den tionde februari arrangeras en utbildnings-och seminariedag om vindkraft i Kalmarsalens Glasveranda, Kalmar. Arrangörerna Energikontor Sydost och Energikontoren Sverige informerar om vindkraftens funktion, miljöpåverkan, ekonomiska aspekter av vindel och processerna kring att bygga vindkraft. Seminariet öppnar 13.00-15.30 för näringslivet och 16.30-18.00 för allmänheten.

Ingen titel
Energibyggare rullar igång

Pressmeddelande Publicerad: 2016-01-26 10:37 CET

Den nationella kompetenshöjningsinsatsen inom energieffektivt byggande startar i mars, då handledare för Energibyggare börjar utbildas runt om i landet. Kurstillfällena för våren är satta och det är öppet att anmäla sig för att bli handledare, för att sen i sin tur utbilda sina kollegor, byggnadsarbetare och installatörer, till Energibyggare.


Sociala medier


PresskontakterBilderVideorPodcastsDokument