Pressmeddelanden 2017


Ingen titel
Så påverkar EU det småländska skogsbruket

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-28 06:33 CET

29 november arrangeras Bioenergidagen i Växjö. 90 personer från olika energibolag samlas för att ta del av diskussionerna som i år fokuserar på hur EU-politiken påverkar det småländska skogsbruket och bioenergi-branschen.

Ingen titel
Kranmärkt energikontor

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-20 07:28 CET

Sverige har ett av världens bästa dricksvatten – direkt ur kranen. Energikontor Sydost har Kranmärkt sin verksamhet som ett led i sitt hållbarhetsarbete, där en hållbarhetspolicy för företaget precis antagits. Det betyder att Energikontor Sydost väljer kranvatten framför flaskvatten i all vår verksamhet. Det är minst 300 gånger bättre för miljön med kranvatten, där transporter och tillverkning av vattenflaskor orsakar onödiga koldioxidutsläpp och avfall.

Ingen titel
Nationell dialog om samordnad varudistribution

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-14 11:54 CET

15 november arrangeras det första nationella medlemsmötet i Växjö för att diskutera insatser för samordnad varudistribution i syfte att ta ett samlat grepp om frågan.

Ingen titel
Energifokus på konferens i Ljungby

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-08 11:15 CET

Över 100 personer deltar på EnergiTing Sydost 2017 den 9 november i Ljungby, på Garvaren Nöje. Årets tema är ”Rätt energi till 2030”. Fil dr

Ingen titel
Ny vd för Energikontor Sydost

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-31 17:00 CET

Bolagsstyrelsen har utsett Christel Liljegren till ny vd för Energikontor Sydost AB. Christel, som tillträder tjänsten den 1 november, är idag tillförordnad vd och har flera års erfarenhet av verksamheten.

Ingen titel
Kunskaps-boost i lågenergibyggande

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-11 06:30 CEST

12 oktober samlas ett trettiotal fastighetschefer och energiingenjörer på Mönsterås bibliotek för att lära sig om Energilyftet – en kunskapshöjande webbutbildning inom lågenergibyggande, framtagen av Energimyndigheten. Dagen avslutas med ett besök på den klimatsmarta förskolan Galaxen, byggd med passivhusteknik.

Ingen titel
Solsatsning i Blekinge!

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-09 06:30 CEST

10 oktober samlas över 60 fastighetsägare, arkitekter och planerare i Sölvesborg för att delta på en utbildning om solenergi i byggnader. Utbildningen arrangeras av Energikontor Sydost Länsstyrelsen i Blekinge län och Sölvesborgs kommun.

Ingen titel
Seminarium om Energilyftet – besök i träbaserade studentlägenheter

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-15 14:15 CEST

18 september kl 09.00 i Växjö samlas ett tjugotal personer från olika delar av fastighetsbranschen för ett seminarium om Energilyftet, Energimyndighetens utbildning i lågenergibyggande. Växjöbostäder visar upp sitt nya byggprojekt med 248 studentlägenheter ovanpå en 3000 m2 ICA-butik.

Ingen titel
Byggbranschen utbildar i energibyggnad

Pressmeddelande Publicerad: 2017-08-31 18:03 CEST

Arbetsgivar- och branschorganisationerna Sveriges Byggindustrier och Installatörsföretagen tar nu över huvudmannaskapet för utbildningen Handledare för Energibyggare - en interaktiv utbildning i energieffektivt byggande, installations- och renoveringsarbete samt förnybar energianvändning.

Ingen titel
Markaryds kommun tog silver i Bryssel

Pressmeddelande Publicerad: 2017-06-20 14:55 CEST

I konkurrens med ett tiotal europeiska finalister i energispartävlingen Miljökloka kontor (Save@Work) slutade Markaryds kommun på andra plats med en imponerande total energibesparing på 20 %. Genom enkla förändringar i vardagsrutinerna på kontoret samt att skruva lite på inställningarna för värme och ventilation tog Markaryds kommunhus först hem hela den svenska tävlingen i konkurrens med ett 15-tal offentliga kontorsbyggnader i sydost och fick sedan representera Sverige vid prisceremonin i Bryssel.

Ingen titel
Produktion av flytande biogas en möjlighet för Småland och öarna

Pressmeddelande Publicerad: 2017-06-12 09:13 CEST

Under förmiddagen den 13 juni hålls ett seminarium om flytande biogas till land och till sjöss arrangerat av Energikontor Sydost och Länsstyrelsen i Kalmar län. Föreläsare från Scania, Destination Gotland, E.ON, SWECO, Energigas Sverige och Puregas Solutions talar bland annat om marknadspotential, förutsättningar för produktion och styrmedel för att förverkliga potentialen för biodrivmedel även för tunga fordon och sjöfart.

Ingen titel
Hållbart skogsbränsleuttag i praktiken – grotexkursion i Uppvidinge

Pressmeddelande Publicerad: 2017-05-19 06:30 CEST

22 maj är politiker och skogsägare inbjudna till ett seminarium och en skogsexkursion i Uppvidinge för att lära sig mer om hållbart skogsbränsleuttag.

Ingen titel
Internationella gäster på skogsexkursion i Uppvidinge

Pressmeddelande Publicerad: 2017-05-15 06:30 CEST

16 maj besöker flera internationella delegater skogarna i Uppvidinge för att lära sig om sydsvenskt hållbart skogsbränsleuttag. Besöket arrangeras av Uppvidinge kommun, Sveaskog och Energikontor Sydost.

Ingen titel
Heidi, Björn och regionens energi- och klimatrådgivare vill träffa dig!

Pressmeddelande Publicerad: 2017-05-11 06:30 CEST

Träffa Heidi Andersson och Björn Ferry på Flanaden i Oskarshamn 12 maj och ta del av deras resa för att bli fossilfria.

Ingen titel
Integrerad solenergi i byggnader – föreläsning och studiebesök i Ronneby

Pressmeddelande Publicerad: 2017-05-09 06:30 CEST

10 – 11 maj möts representanter från sex olika länder i Ronneby för att diskutera hur de kan arbeta för ökad integration av förnybar energi i byggnader, delta på en solcellsutbildning, samt besöka Hällaryds närvärmecentral och Olsgårdens solcellspark.

Ingen titel
Samordnad varudistribution - nationell konferens samlar begreppet

Pressmeddelande Publicerad: 2017-05-03 06:30 CEST

Landsbygdsministern och ordförande i Riksdagens Trafikutskott tar ett samlat grepp om kommunal samordnad varudistribution 4 maj på World Trade Center i Stockholm.

Ingen titel
Andres Muld ny styrelseordförande i Energikontoren Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2017-04-25 20:29 CEST

Andres Muld, tidigare generaldirektör på Energimyndigheten, valdes idag till ordförande för styrelsen i Energikontoren Sverige, under föreningens årsmöte i Uppsala. Energikontoren Sverige är ett samverkansorgan för Sveriges 15 regionala energikontor, som arbetar med att främja energieffektivitet och förnybara energikällor på lokal och regional nivå.

Ingen titel
Byte till bioolja – möjligheter och stöd

Pressmeddelande Publicerad: 2017-04-24 11:54 CEST

Workshop om möjligheter för företag att övergå till bioolja arrangeras 25 april på Linnéuniversitetet i Växjö. Workshopen riktar sig till de som använder fossila bränslen i förbränningsprocesser idag och som har behov av snabb effektreglering. Dagen samordnas av Energikontor Sydost och Research institutes of Sweden. Start kl 10.00 i sal H1211.

Ingen titel
Nya byggkrav analyseras av branschexperter

Pressmeddelande Publicerad: 2017-04-20 08:44 CEST

Den 21 april i Stockholm, anordnar Energibyggare ett seminarium om de nya och kommande energikraven i byggreglerna och den kunskapsutmaning detta innebär för bygg- och installationsbranschen, samt hur Energibyggare och andra nationella kunskapshöjande satsningar kan vara till hjälp.

Ingen titel
Markaryds kommunhus bäst på att spara energi

Pressmeddelande Publicerad: 2017-04-07 16:27 CEST

I ett års tid har tretton offentliga kontorsbyggnader i sydost deltagit i en energispartävling där man genom framförallt beteendeförändringar arbetat för att minska sin energiförbrukning jämfört med tidigare år. Markaryds kommunhus lyckades dra ner med totalt 20 % och vinner därmed tävlingen. Mörbylånga kommun kom på andra respektive tredje plats.

Ingen titel
På fredag avgörs vilket kommunhus som är bäst på att spara energi

Pressmeddelande Publicerad: 2017-04-05 11:22 CEST

Den 7 april 2017 kommer resultatet energisparkampanjen Miljökloka kontor att redovisas och tre vinnare kommer tillkännages. 13 kommunala kontorshus i sydost har tävlat om att spara mest energi genom enkla beteendeförändringar. Prisutdelningen sker i samband med föreningen Energikontor Sydosts årsmöte i Ronneby.

Ingen titel
Företagens kompetens inom energieffektivt byggande blir allt viktigare

Pressmeddelande Publicerad: 2017-03-29 16:28 CEST

Det kommunala fastighetsbolaget Alingsåshem bygger numera allt i passivhusteknik. Grundkravet i upphandlingarna är att företagen kan energieffektivt byggande.

Ingen titel
Solceller i Blekinge ökade med 74%

Pressmeddelande Publicerad: 2017-03-16 11:20 CET

Kartläggningen av solceller i Blekinge för år 2016 visar att antalet installerade solceller har ökat med 74 % från föregående år.

Ingen titel
Kick-off i nätverk för fossilfria drivmedel

Pressmeddelande Publicerad: 2017-03-02 06:30 CET

3 mars inleder Energikontor Sydost arbetet med tre nätverk som ska öka kunskapen om fossilfria drivmedel i sydostregionen. Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, medverkar som huvudtalare.

Ingen titel
Landsbygdsministern talar vid nationell konferens gällande samordnad varudistribution

Pressmeddelande Publicerad: 2017-02-27 06:30 CET

Den 4:e maj kommer över 150 deltagare från runt om i Sverige att få lära sig mer om kommunal samordnad varudistribution. Att samlasta kommunens varuleveranser innebär stora samhälleliga förtjänster, som 60-80 procent färre transporter och därmed minskad miljöbelastning, samtidigt som det ökar konkurrensen genom att lokala livsmedelsproducenter kan delta i kommunala upphandlingar.

Ingen titel
Maxi i Växjö belyser energieffektivitet

Pressmeddelande Publicerad: 2017-01-18 06:30 CET

19 januari samlas EEMaxiS, nätverket för Maxi ICA-butiker i Sydost, i Växjö för en tematräff om belysning. Deltagarna kommer bland annat att få en butiksdemonstration i energieffektiv belysning, ledd av företaget Prolight och lyssna på Mikael Rosén från

Ingen titel
Fastighetsägare energieffektiviserar

Pressmeddelande Publicerad: 2017-01-17 06:30 CET

18 januari kl 09.00 samlas nio fastighetsägare i sydost på Eventparlamentet i Karlskrona för ett gemensamt energimöte. Karlskronahem presenterar sina satsningar på energieffektivisering och CIT Chalmers förklarar hur man beräknar lönsamhet för energieffektiviseringsåtgärder, samt hur de kan genomföras.

Ingen titel
Sågverk spånar kring ny teknik

Pressmeddelande Publicerad: 2017-01-10 06:30 CET

11-12 januari samlas


Sociala medier


PresskontakterBilderVideorPodcastsDokument